null Äänestä aluevaaleissa! MTK-yhdistysten jäseniä on ehdolla eri puolilla maakuntaa

Ajankohtaista

Äänestä aluevaaleissa! MTK-yhdistysten jäseniä on ehdolla eri puolilla maakuntaa

7.1.2022

Tässä listattuna MTK-yhdistyksen jäsenet, jotka ovat ehdokkaina aluevaaleissa. Listaus on tehty äänestysnumerojärjestyksessä. Lista voi vielä täydentyä.

Pöksyläinen Leena, maatalousyrittäjä, Kiuruvesi, Liike Nyt, nro 167

” lähipalvelut, yritysmyönteisyys, Perhelääkäri-malli ja avoimuus”

Airaksinen Teija, vakuutusedustaja, Nilsiä, Kristillisdemokraatit, nro 176

"Haluan ajaa päätöksiä, joilla maaseudun turvallisuutta ja hyvinvointiä edistetään.Hyvinvointialueilla tulee turvata ensihoidon ja pelastustoimen resurssit. On myös laadittava hankintastrategia, jolla luodaan mahdollisuuksia mm. paikallisille ruoan tuottajille ja yrityksille osallistua tarjouskilpailuihin, jolloin tuetaan alueen elinvoimaa."

Kainulainen Niina, marjatilayrittäjä, perhehoitaja, Lapinlahti, Kristillisdemokraatit, nro 203

”Minulle tärkeitä asioita näissä vaaleissa on että palvelut pysyvät lähellä ihmisiä, hoitoon ja eri palveluihin pitää päästä nopeasti. Palveluiden painopiste tulee olla ennaltaehkäisyssä ja matalan kynnyksen palveluja on oltava enemmän. Pohjois-Savolaisten hyvinvointiin on panostettava yhä enemmän-liikunta on lääke moneen asiaan. Hyvinvointialueet tarvitsevat yrityksiä ja järjestöjä avukseen palveluiden järjestämisessä.”

Voutilainen Kauno, koneinsinööri, yrittäjä, Maaninka, Kristillisdemokraatit, nro 258

"Kaveria ei jätetä ja pidetään maaseutu elävänä"

Räty Simo, Kuopio, maatalousyrittäjä, Vihreät, nro 369

”Olen monessa mukana oleva maaseudulla asuva ja yrittävä kaveri eteläisestä Kuopiosta. Minulle on tärkeää, että sotepe-palveluita tarkastellaan isona kokonaisuutena. Taivaanrantoja en maalaile, mutta tavoitteena tulee olla riittävän hyvä palvelutaso, hyvin saavutettavat palvelut ja tarkka taloudenpito. Ennaltaehkäisyyn tulee panostaa joka kulmalla.”

Partanen Ilpo, Sonkajärvi, maatalousyrittäjä, Kokoomus, nro 423

”Mielestäni tulevan hyvinvointialueen tulee huolehtia palo- ja pelastuspalveluiden riittävästä saatavuudesta koko toimialueellaan. Me maanviljelijät asumme harvaanasutuilla alueilla ja kuitenkin nuo palvelut ovat täälläkin tarpeen. Ihmisten tulisi saada nopeasti tarvitsemiaan terveyspalveluita, jonoissa ei kukaan parane. Uudistuksen perusajatus on kuntien irrottaminen ko. palvelujen tuottamis- ja kustannusvastuusta. Vastustan maakuntaveroa, koska se kuitenkin tulisi kuntalaisten maksettavaksi.”

Back-Hytönen Minna, Vesanto, maatalousyrittäjä, sosiaalityöntekijä, Suomen Keskusta nro 465

"Tuon päätöksentekoon osaamiseni, kokemukseni, verkostoni sekä reuna-alueen ja pienen kunnan äänen."

  1. Yhdenvertaiset lähipalvelut kaikille alueemme asukkaille
  2. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on laadukkaiden ja toimivien palvelujen edellytys
  3. Mielenterveys on arvokas asia - pidetään siitä yhdessä huolta sen mukaisesti
  4. Vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet turvataan asukkaille ja asiakkaille
  5. Pienet ja keskisuuret paikalliset yritykset ja yhdistykset ja järjestöt nähdään palveluverkon osana ja alueen/kuntien elinvoimatekijänä.

Kainulainen Helena, Sonkajärvi, esiopetuksen ja varhaisksvatuksen opettaja, Suomen Keskusta, nro 479

"Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan, että Sote-palvelukeskus /-asema ja perhekeskus on joka kunnassa ja Palo- ja pelastustoimi turvaa jatkossakin myös pienet, harvaan asutut kunnat ja reuna-alueet. Aluevaltuustossa olevien luottamushenkilöiden tulee tunnistaa koko alueen ja siellä asuvien ihmisten lähipalveluiden tarve sekä huolehtia tarvittavista resursseista. Olen valmiina oppimaan lisää ja luomaan uutta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yli 30 vuoden kokemuksella lasten ja perheiden eteen tehtyä työtä, aidosti välittäen."

Kananen Hannu, Kuopio, maatalousyrittäjä, Suomen Keskusta, nro 481

"Näissä vaaleissa luodaan pohja sille, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi järjestetään.  Uutta organisaatiota rakennetaan aivan tyhjältä pöydältä. Tuleva valtuusto päättää palveluverkostosta ja sillä tulee olemaan suuri merkitys koko Pohjois-Savon alueen tulevaisuudelle. Perusterveydenhuollon palvelut ja kotihoidon resurssit pitää järjestää lähipalveluina, niillä pidetään yllä myös alueiden vetovoimaa ja työpaikkoja. Pelastustoimen puolella paloasemien sijaintiin tulee kiinnittää huomiota, jotta apu saapuu nopeasti.

Toivon, että mahdollisimman moni käyttää ääntään ja äänestää. Minulla on pitkä kokemus luottamustehtävissä, yhteistyökykyä yli puoluerajojen ja ennakkoluuloton asenne uusia ajatuksia kohtaan."

Partanen Kati, Iisalmi, MMM, Suomen Keskusta, nro 518

"Koko maakunnan hyvinvointi ja elinvoima on oltava päätöksenteon ytimessä. Resurssitehokkuus ja lähipalvelut eivät ole toisensa poissulkevia asioita."

Pitkänen Marjaana, Siilinjärvi, agronomi, yrittäjä, Suomen Keskusta, nro 523

"Vaikka tulevan hyvinvointialueen ensisijainen tehtävä on taata sujuvat lähipalvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa ja varmistaa hoitoketjujen jouhevuus sekä pelastustoimen yhdenvertainen saatavuus, on näissä vaaleissa kysymys myös yrittäjyydestä. Hyvinvointialueen tekemien hankintojen arvo tulee olemaan Pohjois-Savossakin valtavan suuri. Hankinnoissa on huomioitava niin lähiruoka kuin suomalainen ruoantuotanto ylipäätänsä sekä paikallinen teollisuus ja palveluiden tuottajat. Hyvinvointialueen on oltava yrittäjille ennemminkin mahdollisuus kuin uhka. Teen töitä sen puolesta, että Pohjois-Savossa on hyvä asua ja elää tulevaisuudessakin."

Pöyhönen Tarja, Suonenjoki, toimitusjohtaja, agronomi, Suomen Keskusta, 526

”Minua kannattaa äänestää, koska olen kokenut päättäjä ja kehittäjä. Minulla on hyvät verkostot yli puoluerajojen ja saan suuni auki, kun on se tarpeen. Minulle tärkeitä asioita ovat: hyvät lähipalvelut joka pitäjässä, työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta huolenpitäminen ja lisäksi minusta on hyvin tärkeää, että paikalliset yritykset, yhdistykset ja säätiöt pidetään mukana palvelujen tuottamisessa uudelle hyvinvointialueelle hyvin tehtyjen kilpailutusten kautta.”

Savolainen Lassi, Sonkajärvi, maatalousyrittäjä, Suomen Keskusta, 537

"Aluevaalit ovat linjavaalit meille tärkeistä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Äänestämällä rakennat tasa-arvoisempaa Suomea ja varmistat oman kotiseutusi palveluita ja elinvoimaisuutta. Käy siis äänestämässä ja varmista että maaseudun ääni kuuluu myös jatkossa. Ääni pienten kuntien palveluiden ja maaseudun elinvoiman puolesta!"

Siponen Markku, Kiuruvesi, maatalousyrittäjä, Suomen Keskusta, nro 540

-Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi tulee järjestää tehokkaalla tavalla niin, että palvelut ovat saatavilla koko maakunnassamme. Uudistuksessa on avainasemassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen sekä raja-aitojen poistuminen sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä mahdollistaa asiakkaan sujuvan ja oikea-aikaisen hoidon sekä tuo kustannustehokkuutta.
- Maaseudun ihmisten näkökulmasta on tärkeää, että fyysiset lähipalvelut ovat tarjolla niitä tarvitseville, tämä korostuu varsinkin iäkkäiden kohdalla. Toisaalta nykyaikaisia etäpalveluja tulee tarjota laajasti niitä haluaville, joita löytyy varsinkin työikäisten keskuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen erityisesti lasten, nuorten ja perheiden keskuudessa tulee nostaa uudelle tasolle ja tässä merkittävässä roolissa on hyvinvointialueen ohella kuntien palvelut ja toimenpiteet.

 

Valta Antti, Lapinlahti, agrologi YAMK, erityisasiantuntija, Suomen Keskusta, 546

”Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Tarjottavat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Palvelut tukevat hyvinvointia. Hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. On tärkeää, että jokainen ottaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista jo hyvissä ajoin ehkäisten mahdollisia sairauksia. Jos sattuu - apua on saatava läheltä. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa.”

Linkkejä vaalikoneisiin:

Maaseudun Tulevaisuus  

Savon Sanomat  

Yle 

 

Lisätietoa hyvinvointialueesta