null Kannanotto: Vastuu aluetaloudesta on kunnilla!

Artikkeli – Energia

Kannanotto: Vastuu aluetaloudesta on kunnilla!

23.9.2016

Savon Yrittäjät ja MTK-Pohjois-Savo muistuttavat kuntapäättäjiä ja julkissektorin hankintoja tekeviä henkilöitä siitä, että suomalaisen ruuan, puutuotteiden ja kotimaisten energialähteiden käyttäminen tuo kasvua ja hyvinvointia Pohjois-Savoon ja koko Suomeen.

Julkisissa hankinnoissa tulee hinnan rinnalla kiinnittää entistä enemmän huomiota tuotteiden ja palveluiden laatuun ja kertoa kuntalaisille niiden alkuperästä. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa, että julkisissa hankinnoissa tulisi ostaa enemmän suomalaisia tuotteita ja palveluja. MTK:n selvityksen mukaan 80 prosenttia suomalaista haluaa tietää etenkin ravintolaruuan alkuperän.

− Ei ole oikein, että kuntakeittiöiden asiakkaat syövät tietämättään ruokaa, jonka tuottaminen ei olisi Suomessa edes laillista. Suomalaiset tuotantostandardit ovat EU-tasoa huomattavasti tiukemmat, sanoo toiminnanjohtaja Jari Kauhanen MTK-Pohjois-Savosta.

Olemme vapaita salmonellasta, käytämme eläinlääkinnässä antibiootteja vain sairauksien hoitoon, sioillamme on saparot ja torjunta-aineiden käyttö on meillä hyvin vähäistä.

− Vaikka kotimaisuus ei voi sellaisenaan olla kilpailulain mukaan valintakriteeri, voidaan julkisten hankintojen kilpailutuksessa painottaa sellaisia laatukriteereitä, joissa omat tuotteemme ja palvelumme ovat vahvoilla. Hankinnoissa tulee kokonaistaloudellisuuden olla se, joka ratkaisee, Arto Nykänen Savon Yrittäjistä muistuttaa. Järkevät hankintaerät ja tuoreus lisäävät maittavuutta ja estävät ruokahankinnoissa hävikkiä.

Kuntarakentamisessa on vastuullista käyttää kotimaista puuraaka-ainetta. Samalla edistetään kestävää kehitystä ja mm. ilmastotavoitteita. Bioenergialla tuotettu lämpö on käyttäjälle yleensä edullisempaa kuin tuontipolttoaineella tuotettu. Lähialueelta hankitun energian rahavirrat jäävät myös kiertoon omalle talousalueelle.

Savon Yrittäjät ja MTK-Pohjois-Savo muistuttavat, että biotalouden tuotanto-, jalostus- ja jakeluketjussa on maakunnassa yli 10 000 työpaikkaa, joista pelkästään ruoan tuotannossa ja jatkojalostuksessa 6 771 henkilötyövuotta. Näiden työpaikkojen säilymiseen ja uusien syntymiseen on kuntien tekemillä hankintapäätöksillä suuri vaikutus.

Lisätietoja

Jari Kauhanen                                  Arto Nykänen
Toiminnanjohtaja                            Toimitusjohtaja
MTK-Pohjois-Savo                           Savon Yrittäjät
Puh. 040 505 6718                          Puh. 044 368 0501