null Miten toimimme yhdessä paremmin

Artikkeli – Hanke

Miten toimimme yhdessä paremmin

20.4.2018

Kuinka tuemme viljelijän ja eläinten hyvinvointia? Kuopio, Sidosryhmätilaisuus

Materiaali ei ole julkinen.

Aikataulu: ti 6.2.18 Kuopio, IsoValkeinen (sali) klo. 9.30 kahvit 10-14, omakustanteinen ruokailu sopivassa välissä

Tavoite: Miten yhdessä toimimme paremmin tukeaksemme viljelijöitä? Yhteisen tilannekuvan luominen, yhteistoiminnan parantaminen, maatalouden imagon parantaminen

Kenelle: kaikki maatilojen sidosryhmät; mm. TTH, MYTKY, MELA, Faba, eläinlääkärit, Elyn valvonta, AVI valvonta, ProAgria asiantuntijat, yksityiset neuvojat, EU-avustajat, pankit, lomatoimi, maaseutupalvelu, meijerin maitotilaneuvojat, teurastamon neuvojat, jne. avoin tilaisuus kiinnostuneille sidosryhmille

Ohjelma:

Päivän avaus Jari Kauhanen/Heikkinen Anne-Mari, MTK-Pohjois-Savo

Esittäytyminen

Keskustelun avauspuheenvuorot (n. 5 min/taho); havainnot tilojen nykytilanteesta, mikä askarruttaa tilojen tilanteissa, tiedänkö miten toimia ennakoivasti (taustapohdinnat)

 • Voimaa arkeen/välitä viljelijästä; MTK-Pohjois-Savo; Niina Suorsa
 • Työterveyshuolto; Verso Virpi Härkönen
 • Mela; Pirkko Halttunen
 • Meijerin maitotilaneuvoja; ItäMaito Teija Tuovinen
 • Teurastamo; Atria Tuomas Herva
 • Eläinlääkäri; valvontaeläinlääkäri, Siilinjärvi Anneli Laine
 • Neuvonta/Neuvo 2020; ProAgria asiantuntija Hannu Mäkipää
 • Yksityinen neuvoja/Neuvo 2020; agrologi Aila Riikonen, Vesanto
 • Ely; valvontapäällikkö Pauli Lehtonen/ tarkastaja Arja Nuutinen
 • Avi; läänineläinlääkäri Hanna Rintala
 • Lomatoimi, Sydän Savo Mirja Jestoi
 • Pankki; Pohjois-Savon Osuuspankki Pasi Huovinen/Ari Mähönen

Lounas (omakustanteinen)

Yhteenveto keskustelusta

Yhdessä sovitut jatkotoimenpiteet Varhainen puuttuminen, toimenpiteet, miten apu ohjataan tiloille, miten eri tilanteissa toimitaan, miten tieto saadaan muille riittävän ajoissa

Taustapohdintaa viljelijän kohtaamiseen:

 • Kokonaisvaltainen työ tilalla; havainnot tuotantorakennuksista ja tilan yleiskuvasta
 • Hyväksytyn tuotantotavan edellytykset
 •      Miten työresurssi saadaan kohtuulliseksi tilalle?
 • Tilan toiminnan eri vaihtoehdot
 • Miten viljelijää tuetaan ratkaisussa/päätöksenteossa?
 • Varhainen puuttuminen eläinsuojelutapauksiin => yhteisen toimintamallin rakentaminen terveydenhuoltokäyntien ja tarkastuksien yms. käyntien havaintoihin…
 • Terveydenhuoltokäynnit
 • Miten puututaan ja viedään asia eteenpäin
 • Kuka sanoo, kenelle ja mitä?
 • Miten vien asian eteenpäin riittävän ajoissa, milloin puutun tilan asioihin
 • Puutteiden taloudelliset merkitykset (milloin tilan toiminta lopetetaan taloudelliselta kannalta?)
 • Miten uupunut toimii? Miten tilallinen priorisoi asioita sillä hetkellä
 • Tiedänkö kuinka toimia uupuneen tai uupumisen partaalla olevan viljelijän kanssa?

Tilaisuus on osallistujille maksuton ja sen on järjestänyt MTK-Pohjois-Savon Kohti Tulevaa-tiedonvälitys- ja Voimaa arkeen -hankkeet, Manner-Suomen maaseuturahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja ELY-keskusten kanssa. Lisätietoa: Anne-Mari Heikkinen p. 044 705 0401 anne-mari.heikkinen(at)mtk.fi ja Niina Suorsa p. 044 705 0402 niina.suorsa(at)mtk.fi

 

Miten toimimme yhdessä paremmin KUOPIO 6.2.18