Sisältöjulkaisija

angle-left null Omistajavaihdosten uudet muodot

Artikkeli - Hanke

Omistajavaihdosten uudet muodot

5.11.2018

Keskustelussa olevat malli 10.10.18 työryhmän 3. tapaamisen jälkeen

 

Uudet omistajavaihdosratkaisut mallit
Esitys 10.10.2018

 

Mallit keskusteluun 29.8.2018 työryhmän 2. tapaamisen jälkeen:

 

Uusia omistajanvaihdosmalleja pohtiva -työryhmä keskusteli 29.8.2018 erilaisista vaihtoehdoista maatilatuotannon jatkumiselle tilan ulkopuolisen jatkajan toimesta.

Tavoitteena on tuoda keskustelun pohjaksi vaihtoehtoja niin asiantuntijoille kuin luopujille ja mahdollisille jatkajille omistajuuden siirtämisestä.  Työtä lähdettiin rakentamaan mallinnuksien kautta. Maatilan omistajanvaihdos on AINA tilakohtainen ratkaisu ja toteutettu hyvinkin erilaisilla malleilla, joten mikään malli ei voi olla tyhjentävä, pikemminkin suuntaa antava.

Mallien pohjalta pyritään tuomaan esille niiden vahvuuksia ja heikkouksia eri näkökohdista sekä myöhemmin selvittää mitä asioita ko. malli vaatii toteutuakseen ja mitä reunaehtoja se sisältää.

 

Taustaa nykytilanteesta:

  • Vieraiden väliset kaupat lisääntyvät
  • Tavanomaisesta koko tilan vuokrauksesta ei hyviä kokemuksia
  • Koko tilan kaupassa rakennusten arvo yleensä aina alakanttiin: vain toisesta voidaan maksaa (asuin- tai tuotantorakennus)
  • Ongelma: 20-30 lehmän tilojen luopujissa, tarjontaa paljon

 

Mallitila:

60 ha omaa peltoa, 30 vuokralla. Vuonna 2008 valmistunut 1 robotin pihatto, 67 lehmää ja nuorkarja. Keskituotos noin 10 200 kg, maitoa meijeriin 650 000 l vuodessa. Liikevaihto 380 000 euroa. Rakennusten verotuksessa poistamaton menojäännös noin 350 000 euroa, koneiden noin 180 000 euroa. Tilalla velkaa noin 600 000 euroa. Metsää 40 ha, omakotitalo valmistunut v. 2001.

Yrittäjäpari lähentelee 60 v., perinteinen spv ei mahdollinen, ei jatkajaa lähipiirissä.

 

1. Tilan myyminen/ostaminen kerralla

Myydään tilakokonaisuus (pellot, rakennukset, irtaimisto) tilan ulkopuoliselle yrittäjälle/yrittäjille. Myyjän tavoitteet: Päästä kerralla eroon tilasta ja eroon veloista. Turvata riittävä toimeentulo loppuvuosille.

Ostajan tavoitteet: Hankkia kerralla toimiva kokonaisuus kohtuullisella kauppahinnalla.

Prosessin eteneminen /  Huomioitavaa

Neuvottelut, kaupan sisällöstä ja hinnasta  / Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat

Tarjous  / Luonnoskauppakirja, rahoitusneuvottelut

Tilakauppa / Kauppakirja, myyjän luovutusvoitonverotus ja tuloverotus

Plussat: Omistajanvaihdos tapahtuu kerralla. Onnistuessaan osapuolten tavoitteet täyttyvät heti.

Miinukset: Kauppahinta yleensä korkea, rahoituksen saatavuus heikko, kovat veroseuraamukset myyjälle. Ostajalla korkea velkapääoma jatkaa toimintaa.

 

2. Vaiheittainen omistajanvaihdos tilan ulkopuolisen kanssa (MTY)

Myydään ensin jokin osuus esim. 50-60 % tilakokonaisuudesta ja irtaimistosta tilan ulkopuoliselle uudelle yrittäjälle (ei omalle lähisukulaiselle).

Myyjän tavoitteet: Haluaa vähentää työtaakkaa ja luoda luottamukselliset välit jatkajaan

Ostajan tavoitteet: Pääse mukaan yritystoimintaan, mutta pienemmällä riskillä ja panoksella.

Prosessin eteneminen / Huomioitavaa

Neuvottelut, kaupan sisällöstä ja hinnasta  / Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat

Tarjous / Luonnoskauppakirja, rahoitusneuvottelut, verotuksen ennakkoratkaisu

Maatalousyhtymän perustaminen  / Lopullinen kauppakirja, yhtymäsopimus, myyjän luovutusvoiton verotus ja tuloverotus

Vaiheittaisen omistajanvaihdoksen käsikirjoitus / Esikauppakirja, jossa määritellään II-vaihe ja tilan lopullinen luovuttaminen sekä kauppahinnan taso

Riskeihin varautuminen  /  Edunvalvontavaltakirja, testamentti, avioehtosopimus

Plussat: Rahoituksen saaminen helpompaa, pienemmät verot porrastamalla. Saadaan yrittäjän riskit ja velkavastuu pienemmiksi. Voidaan vähentää työskentelyä tilalla.

Miinukset: Yhtymän toimintaan liittyvät riskit liittyen työnjakoon, päätöksen tekoon jne. Kaikkeen ei voi varautua.

Muuta: Tilakokoluokan tulee olla riittävä, jotta varmistetaan riittävä toimeentulo kaikille yhtymän osakkaille. Miten varmistetaan yhtymän purkaminen tulevaisuudessa (esim. rahoitus)?

 

3. Vuokrauksesta ostoon -malli

Uudet yrittäjät vuokraavat rakennukset ja pellot, mutta ostavat irtaimiston (eläimet ja koneet). Vuokrasopimus tehdään esim. 5-10 vuodeksi.

Myyjän tavoitteet: Haluaa luopua koko tilasta, mutta riittävän korvauksen tilasta.

Ostajan tavoitteet: Pääse mukaan yritystoimintaan ja kehittämään tilaa, mutta pienemmällä riskillä ja panoksella.

Prosessin eteneminen / Huomioitavaa

Vuokratason ja -ajan määrittäminen  / Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat

Tilakaupan ja kauppahinnan määrittäminen / Luonnoskauppakirja, rahoitusneuvottelut

Koko tilan vuokraus (rakennukset, pellot) / Vuokrasopimus, myyjän tuloverotus

Ostetaan omaksi irtaimisto (eläimet, koneet) / Irtaimeen kauppakirja, myyjän tuloverotus

Lopullisen luovutuksen suunnittelu  / Esikauppakirja, jossa määritellään tilakaupalle ajankohta sekä kauppahinnan taso (esim. 75 % verottajan arvoista)

Riskeihin varautuminen   / Edunvalvontavaltakirja, testamentti, avioehtosopimus

Plussat: Myyjä saa tilastaan kokonaisuutena paremman tuoton, kun vuokratulo huomioidaan. Uusilla yrittäjillä pienempi riski lähteä liiketoimintaan eikä vaadi suurta lainapääomaa alussa. Tilan maksuvalmius saadaan pidettyä hyvänä ja liiketoiminta on kannattavana.  Yrittäjillä aikaa hankkia näyttöjä pankille loppukaupan rahoitusta varten. Toimii erikokoisilla tiloilla.

Miinukset: Tilan laajamittaisempi kehittäminen vuokra-aikana voi olla haastavaa, kun yrittäjillä ei ole omia vakuuksia rahoittajille.

 

4. Vuokrauksesta ostoon +  Sopimustuotanto

Uudet yrittäjät vuokraavat vain tuotantorakennukset ja ostavat tarvittavan irtaimiston (eläimet ja maidontuotantoon liittyvät koneet).  Omistajat jatkavat peltojen viljelyä omaan lukuunsa, mutta osapuolet tekevät rehuntuotantosopimuksen sadosta eläinten rehuksi.

Myyjän/vuokranantajan tavoitteet: Ei halua myydä tilaa, mutta haluaa vähentää omaa työskentelyä ja yrittäjän riskiä ja haluaa ennen kaikkea maidontuotannon jatkuvan tilalla.

Ostajan/vuokralaisen tavoitteet: Pääse mukaan yritystoimintaan ja kehittämään tilaa, mutta saa harkinta-aikaa mahdolliseen tilakauppaan. Voi keskittyä vain ydintoimintaan eli maidontuotantoon.

Prosessin eteneminen / Huomioitavaa

Vuokratason ja -ajan määrittäminen / Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat

Tuotantorakennusten vuokraaminen / Vuokrasopimus, myyjän tuloverotus

Ostetaan omaksi irtaimisto (eläimet, koneet) / Irtaimeen kauppakirja, myyjän tuloverotus

Rehuntuotannosta sopiminen   /  Viljelysopimus

Vuokra-ajan päätyttyä osto-optio / uusi vuokrakausi   / Ehdollinen esikauppakirja, jossa määritellään tilakaupalle ajankohta sekä kauppahinnan taso (esim. 75 % verottajan arvoista)

Riskeihin varautuminen / Edunvalvontavaltakirja, testamentti, avioehtosopimus

Plussat: Myyjä saa tilastaan hieman sivutuloa ja voi keskittyä peltotöihin. Uusilla yrittäjillä pienempi riski lähteä liiketoimintaan eikä vaadi suurta lainapääomaa alussa. Tilan maksuvalmius saadaan pidettyä hyvänä ja liiketoiminta on kannattavaa.  Yrittäjillä aikaa hankkia näyttöjä pankille loppukaupan rahoitusta varten. Toimii erikokoisilla tiloilla.

Miinukset: Tilan laajamittaisempi kehittäminen vuokra-aikana voi olla haastavaa, kun yrittäjillä ei ole omia vakuuksia rahoittajille. Maidon- ja rehuntuotannon on pelattava yhteen ja laatuvaatimusten kohdattava.

 

5. Jaettu omistajuus (ns. sharefarming) (esim. 70/30 tai 50/50)

6. Tilan vuokraus, peruscase sekä malli jossa omistaja lainoittaa tilan kehittämisen mm. rakennusten osalta

7. Osakeyhtiön omistajanvaihdos

Esim. osakeyhtiön osakekannan myyminen vaiheittain ja äänioikeudeltaan erilaisten osakesarjojen vaiheittainen luovuttaminen

8. Joku muu malli?

Mitä ko. malleista tulee mieleen? Herättääkö ne keskustelua? Millaisen mallin haluaisit keskusteluun? Ota yhteyttä. Rakennetaan mallit yhdessä.

Mallien olisi tarkoitus olla valmiina esiteltäväksi yksityiskohtaisemmin vuoden loppuun mennessä.

Työryhmässä on edustettuina seuraavat tahot: kuntien maaseutuviranomaiset, Evira, MMM, lomituspalveluyksikkö, Mela, ItäMaito, Atria, MTK-keskusliitto, OP-ryhmä, Säästöpankki Optia, Nordea, Ely-keskus, LähiTapiola, Veroviranomainen, nuori vasta valmistunut agrologi sekä ProAgria Pohjois-Savo ja MTK-Pohjois-Savo.  Toiminnan mahdollistaa Pohjois-Savon Ely-keskuksen maaseuturahastosta rahoittama Uudet omistajanvaihdosmallit-hanke. Yksityisrahaa hankkeeseen on saatu ItäMaidolta, Atrialta ja MTK-keskusliitolta.

Anne-Mari Heikkinen MTK-Pohjois-Savo p. 044-7050401 anne-mari.heikkinen(at)mtk.fi

Leena Eskelinen ProAgria Pohjois-Savo p. 043 8254982 leena.eskelinen(at)proagria.fi

Kyösti Laajalahti ProAgria Pohjois-Savo p. 040 0277670 kyosti.laajalahti(at)proagria.fi

 

Pilottitilaksi?

 

Ei jatkajaa. Mietitkö vaihtoehtoja tilasi jatkuvuudelle?

Tule mukaan case-tilana kehittämään toimintamallia Uudet omistajavaihdoksen mallit-hankkeeseen.

Kartoitamme lypsy- ja lihakarjatilojen mahdollisuuksia tilan vaiheittaisesta siirtymisestä uusille yrittäjille (ei omille perillisille).  Tarkastelemme uusia omistajanvaihdosmalleja ja mitä niissä pitää ottaa tilatasolla huomioon. Etsimme pilottitiloiksi lypsykarjatilaa sekä nautakarjatilaa. Kartoitus toteutetaan syksyn 2018 aikana.

Kartoitus vaatii tilan omaa aikaa ja kiinnostusta. Palkkiota emme maksa, mutta toisaalta selvitys ei maksa tilalle mitään. Saat lisää tietoa ja sparrauskeskustelua asiantuntijoilta. 

Varaudu kertomaan tilasi taustasta perustiedot. Otamme valittuihin tiloihin yhteyttä syksyllä ja kontaktoimme muutkin tilat talven aikana.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä vielä syksyn aikana.

Omistajavaihdosten uudet mallit-hanke

Anne-Mari Heikkinen MTK-Pohjois-Savo p. 044-7050401 anne-mari.heikkinen(at)mtk.fi

Leena Eskelinen ProAgria Pohjois-Savo p. 043 8254982 leena.eskelinen(at)proagria.fi

Kyösti Laajalahti ProAgria Pohjois-Savo p. 040 0277670 kyosti.laajalahti(at)proagria.fi

Lisätietoa: www.kohtitulevaa.fi => omistajanvaihdos => Omistajavaihdosten uudet mallit-hanke

Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Pohjois-Savon Ely-keskuksen myöntämänä. Yksityisrahoitusta hanke on saanut MTKlta, Atrialta ja ItäMaidolta. Mukana hankkeessa ovat kaikki tärkeimmät maatilojen sidosryhmät.

 

Omistajavaihdoksen uudet muodot -hanke

 

Pohjois-Savossa on alkanut 1.3.18 uusi hanke nimeltään omistajavaihdosten uudet muodot, jossa tavoitteena on etsiä uusia omistamisen muotoja ja laatia niille selkeät toimintamallit niiden toteuttamiseksi.

Mallinnettavat muodot ovat share milking, tilan osto ja vuokraus sekä niiden toiminnan helpottamiseksi välittäjäverkoston luominen.

Muun muassa Tanskassa ja Uudessa Seelannissa käytössä olevan Share milking -mallin osalta asiantuntijaryhmässä käydään läpi omistajanvaihdosprosessin vaiheet ja osa-alueet sekä arvioidaan, miten mallia voidaan toteuttaa Suomessa ja mitä pitää ensin muuttaa. Hankkeessa laaditaan ehdotus luopuvalle yrittäjälle ja share milking -osakkaalle toimintamallista, aikataulutuksesta ja tarvittavista sopimusluonnoksista.

Share milkingin osalta luomme siis täysin uutta suomalaista mallia omistajanvaihdoksien toteuttamisen vaihtoehdoksi. Muun muassa Tanskassa ja Uudessa Seelannissa käytössä olevan Share milking -mallin osalta asiantuntijaryhmässä käydään läpi omistajanvaihdosprosessin vaiheet ja osa-alueet sekä arvioidaan, miten mallia voidaan toteuttaa Suomessa ja mitä pitää ensin muuttaa.

Hankkeessa laaditaan ehdotus luopuvalle yrittäjälle ja share milking -osakkaalle toimintamallista, aikataulutuksesta ja tarvittavista sopimusluonnoksista.

Luomme toimintamallin myös tilan ostamiselle ja myyjille.

Asiantuntijaryhmään kutsutaan edustajat mm. maaseutupalveluyksiköstä, Maaseutuvirastosta, Evirasta, Maa- ja metsätalousministeriöstä, ELY-keskuksesta, pankista, vakuutusyhtiöstä, lomituspalveluyksiköstä, Melasta, ProAgriasta ja MTK:sta. Työryhmässä jokainen asiantuntija käsittelee asiaa omasta näkökulmastaan. Asiantuntijaryhmien toiminnan välillä koordinaattori keskustelee/valmistelee eri organisaatioiden kanssa asian etenemistä, jotta asiantuntijaryhmän toiminta olisi mahdollisimman tehokasta.

Valmiita malleja on esiteltävänä vuoden 2018 loppuun mennessä. Työryhmien työskentely alkaa 19.4.18   1. työryhmän kokoontumisella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Pohjois-Savon kanssa.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen p. 044 7050401, anne-mari.heikkinen(at)mtk.fi

 

Työkokous 1. 19.4.2018 materiaalit

Sharemilking ItäMaidon lehti 2 2017 juttu

Uudet omistajanvaihdosmallit Ole Kristenssen 2018

Uudet omistajavaihdosratkaisut perusesitys. 19.4.18