MTK-Pohjois-Savo ja yhdistykset toimivat

MTK-Pohjois-Savo ja yhdistykset toimivat


MTK-Pohjois-Savo ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.


MTK-Pohjois-Savo tekee edunvalvontaa


MTK-Pohjois-Savo vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Pohjois-Savon liitto, Savon Yrittäjät, Kuopion kauppakamari, aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla


MTK-Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntapäättäjiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta.

Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. MTK:n lakipalvelu), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.


Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

Puolenpitoa ja yhdessäoloa

 

MTK-Pohjois-Savo (Maataloustuottajain Pohjois-Savon liitto MTK-Pohjois-Savo ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten yhteinen asia.

Tervetuloa mukaan! Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, ei pelkästään kokouksia ja ammattiasiaa. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistyt ja tapaat ammattiveljiä ja -sisaria.

 

MTK-Pohjois-Savon esittely
 

MTK-Pohjois-Savon toimialue on entinen Kuopion lääni eli Pohjois-Savon maakunnan 20 kuntaa.


Yhteisöjäsenenä on ItäMaito, Osuuskunta Maitomaa, Lihakunta, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, Itä-Suomen sikatalouskerho, Savon lihanautakerho ry, LähiTapiola ja ProAgria Pohjois-Savo.

Tehtävät


Perustehtävänä on turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyösssä keskusliiton, maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maatalous
 

Pohjois-Savon maatalouden vahvuuksia ovat korkeatasoinen kotieläintalous, rehuntuotanto, marjanviljely ja kehittyvä maaseutuyrittäjyys.

Maatalouden rahavirroista noin 90 % tulee kotieläintuotannosta. Samalla osuudella pelloista tuotetaan rehua kotieläimille. Suomen maidontuotannosta noin 14,33 % valtakunnan tuotannosta, naudanlihan 13,56 %, sianlihan 2,05 %, kananmunan 0,5  % ja marjojen viljelyalasta 31 % on Pohjois-Savossa.

 

MTK-Pohjois-Savo lyhyesti

 

Perustettu 16.9.1917

Tilastot 31.12.2018:
Jäseniä 9 786
Jäsentiloja 3 760
Tuottajayhdistyksiä 20
Peltoa jäsenillä viljelyssä 114 902 hehtaaria
Metsää jäsenillä 237 065 hehtaaria

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Laarista löydät pohjoissavolaisille maatiloille tarkoitetut ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat keskitetysti yhdestä paikasta.

Liiton historiikki

Raitti – Maaseudun tukipuhelin

Raitti – Maaseudun tukipuhelin

Maaseutupuhelin on uudistunut ja palvelemme nyt nimellä Raitti- Maaseudun tukipuhelin.

Raitissa voit purkaa mieltäsi kuormittavia asioita nimettömästi. Puheluusi vastaavat päivystävät tukihenkilöt suomeksi.

Vastaanotamme puheluita numerossa 0800- 92550 joka päivä klo 18.00- 22.00.

Palvelu on soittajalle maksuton.

https://www.facebook.com/maaseuduntukihenkiloverkko/