Takaisin Avoin kirje Kuopion kaupungin hallitukselle ja virkamiesjohdolle - Kuopion kaupungin säästöille haettava vaihtoehtoisia ratkaisuja

Ajankohtaista

Avoin kirje Kuopion kaupungin hallitukselle ja virkamiesjohdolle - Kuopion kaupungin säästöille haettava vaihtoehtoisia ratkaisuja

07.05.2024

Avoin kirje Kuopion kaupungin hallitukselle ja virkamiesjohdolle

Kuopion kaupungin säästöille haettava vaihtoehtoisia ratkaisuja   

Suunnitelmat Kuopion kaupungin 35 miljoonan euron säästöistä tulivat sokkina kaupungin maaseutualueille. Kaupungin talous tulee saada kuntoon, siitä kaikki lienevät yhtä mieltä. Ohjausryhmän esitetyssä säästöohjelmassa toimenpiteet kohdistuvat erittäin merkittävästi Kuopion maaseutualueisiin. Onneksi ohjelma ei sisällä vielä lopullisia, sitovia ratkaisuja esimerkiksi palveluverkostosta. Erityisesti maaseutualueille kohdistuvia säästötoimia tulee arvioida vielä erittäin huolellisesti uudestaan mm. koulu- ja päiväkotiverkoston ja yksityisteiden avustusten osalta.  Tässä yhteydessä on huomioitava vielä, että maaseutualueiden palveluihin on samaan aikaan kohdistumassa myös sotesäästöt, jotka tulevat karsimaan mm. terveyskeskusten määrä ja palveluja juuri maaseutualueilta.

Kuopiolla on erittäin laaja maaseutualue ja maaseutuelinkeinoilla on suuri merkitys niin Kuopion kuin koko Pohjois-Savon alueen elinvoimaan ja talouteen.  Kuopio on Suomen suurin maidontuottaja- ja toiseksi suurin naudanlihantuottajakunta. Maatilojen liikevaihto on 135 milj. euroa. Metsätalouden ja matkailun merkitys on myös suuri. Kuopio on koko itäisen Suomen veturi maaseutuelinkeinoissa. Esitetyt säästötoimet eivät edistä maaseutualueiden kehittymistä ja elinvoiman säilymistä.

 Maa- ja metsätaloutta ei voi harjoittaa pelkästään kaupunkien keskustoista käsin. Maaseudun elinkeinonharjoittajat tarvitsevat peruspalvelut, jotka on oltava riittävän lähellä normaalin arjen pyörittämiseksi. Maaseutualueiden palvelumitoituksessa ei voi käyttää samoja kriteerejä esim. oppilas- ja päiväkoti-ikäisten määristä kuin kaupunkialueilla.   Peruspalvelut tulee maaseutualueilla olla kohtuullisen lähellä ja varmuus siitä, että palveluista huolehditaan yhteisvastuullisesti myös tulevaisuudessa.   Jos peruspalveluita ei ole, emme saa maatiloille ja maaseutuyrityksiin nuoria perheellisiä jatkajia. Ilman uusia nuoria yrittäjiä meillä ei ole tulevaisuuden ruuantekijöitä eikä metsätalouden harjoittajia.

Ruoka- ja puu lähtevät maa- ja metsätiloilta jalostukseen valtaosin yksityisteiden varsilta. Ilman yksityistieverkkoa huoltovarmuuden kannalta välttämättömät kuljetukset eivät olisi mahdollisia. Maa- ja metsätilat maksavat tieyksiköiden tonnimäärien perusteelle merkittävän osan yksityisteiden kustannuksista. Kuopion säästötoimet ulottuvat myös yksityisteiden avustuksiin. Säästökohde on väärä ja tuo toteutuessaan merkittävä lisäkustannuksia maa- ja metsätalouteen.  Yksityisteiden hoidon taso tulee laskemaan. Teiden heikko kunto tuo lisäkustannuksia elinkeinotoimintaan ja jospa estää huoltovarmuuden kannalta välttämättömän liikenteen kokonaan esim. kelirikkoaikana tai riittävä talvihoidon puuttuessa.  Kaupungin avustusten vähentäminen kohdistuu kaikkien eniten yksikkömaksujen nousuna maa- ja metsätiloihin. Yksityistieavustukset ovat lähes ainoa kunnan kautta palautuva veroerä, joka kohdistuu taajamien ulkopuoliseen infraan.  Yksityisteihin kohdistuvat leikkaukset lisäsivät alueiden epätasa-arvoa entisestään. 

Maaseudun asukkaiden tulee myös itse pystyä vaikuttamaan oman asuinalueensa kehittämiseen. Tässä tärkeänä työkaluna on Kuopiossa ns. pitäjäraadit. Pitäjäraatienkin rahoitus on leikkauslistalla.  Pitäjäraatien toimintaa tulee kehittää eikä supistaa.

Me Kuopion kaupungin alueen MTK- yhdistykset kysymmekin tällä avoimella kirjeellä Kuopion kaupungin hallitukselta ja leikkauksia valmistelleelta virkamiesjohdolta, kuinka Kuopio aikoo huolehtia maaseutuelinkeinojen tarvitsemista välttämättömistä peruspalveluista, kuten koulu- ja päiväkotiverkostoista.  Miten maaseudun yksityisteiden riittävä rahoitus turvataan Kuopiossa? Miten Kuopio aikoo jatkossa tukea maaseututaajamien ja niiden asukkaiden aktivisuutta oman asuinympäristön kehittämiseen?

 

Kuopiossa 6.5.2024

MTK Kuopio                                    MTK- Juankoski                            MTK- Nilsiä
Aatu Laitinen                                   Jarmo Nykänen                               Niina Kokkonen

MTK- Karttula                                 MTK- Maaninka
Jari Kajan                                         Noora Ratilainen