Miten MTK-Pohjois-Savo toimii?

 

MTK-Pohjois-Savon asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä. MTK-Pohjois-Savossa työskentelee toiminnanjohtaja, aluepäällikkö ja järjestöasiantuntija.

MTK-Pohjois-Savon alueella toimii 20 MTK-yhdistystä. MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallistason etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. MTK-liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. MTK-Pohjois-Savolla on vuonna 2024 valtuuskunnassa neljä jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan on valittu liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.