MTK:n jäsenyys kannattaa


On monia syitä, miksi kannattaa liittyä MTK:n jäseneksi. Järjestö tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi erilaisia jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia. Merkittävä osa järjestön tuottamasta palvelusta on neuvontaa ja asiantuntija-apua.

Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys - yhdessä tekeminen. Järjestöön kuuluminen luo jäsenille tunnetta yhteisöllisyydestä ja omasta ammatti-identiteetistä. Yhteisten arvojen ylläpitäminen sekä tietojen, taitojen ja tunteiden jakaminen saman alan ihmisten kesken on tärkeä osa järjestötyötä.

Jäsen saa lukuisan määrän rahanarvoisia jäsenetuja. Jäseneduilla voi saada useiden satojen eurojen suuruiset säästöt vuoden aikana. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja, samoin metsänhoitoyhdistykset. Jäsenetuja voi saada esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista sekä virkistys- ja vapaa-ajan matkoista.

Tiedote

Lisää perheenjäsenesi MTK-jäsenyyteesi!

08.08.2023

Nyt voit ilmoittaa perheenjäsenesi MTK-jäsenyyteesi Lyyti-linkin kautta. 

Perheenjäsenen kriteerit: 

  • Perheenjäsen on yli 15-vuotias. Perheenjäsen voi olla yrittäjän/yrittäjien lapsi.

  • Tähän ryhmään kuuluu myös tilan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä asuva ns. ”vanha sukupolvi”. 

Mitä perheenjäsen hyötyy tästä?

  • 15-35-vuotias MTK-perheenjäsen on maaseutunuori, jolloin on tervetullut kaikkiin maaseutunuorten tapahtumiin

  • Perheenjäsenen jäsenedut ovat samat kuin henkilöjäsenellä. Lisätietoja löydät täältä:  https://www.mtk.fi/jasenedut ja https://www.mtkhankinnat.fi/

  • Yrittäjän MTK-jäsenmaksu kattaa myös perheen yli 15-vuotiaat perheenjäsenet. 

  •  Yrittäjän jäsenmaksuun ei tule korotuksia, vaikka perheenjäseniä lisätään tietoihin!

Voit vaihtoehtoisesti ilmoittaa MTK-yhdistyksesi sihteerille perheenjäsenen lisäämisestä, mutta voit myös suoraan lisätä sen linkin kautta: 


Krista Autio

Järjestöasiantuntija

Maaseutunuoret, kuluttajatyö, viestintä

0504775100