Takaisin Innostu tiedosta-yhteistyöhankkeelle rahoitus!

Uutinen

Innostu tiedosta-yhteistyöhankkeelle rahoitus!

13.11.2019

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen Innostu tiedosta! -yhteistyöhankkeelle.

Pohjois-Savon ELY-Keskus on myöntänyt hankerahoituksen yhteistyöhankkeelle, jossa ovat mukana Luoteis-Savon Maaseutupalvelut, Sydän-Savon Maaseutupalvelu, Ylä-Savon Maaseutupalvelut, Luonnonvarakeskus Maaninka ja MTK-Pohjois-Savo. MTK-Pohjois-Savo on hankkeen vastuutaho.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä siten, että maatalousyrittäjien orastavatkin kehityssuunnitelmat huomioidaan nopeasti. Näin saadaan aikaan tilanne, jossa yrittäjillä on laaja valikoima keinoja, joilla omaa yritystoimintaa voi kehittää. Tavoitteena on myös, että maatilojen tuotantoresurssit pysyvät aktiivisessa tuotantokäytössä ja viljelijät valmistautuvat pitkällä aikajänteellä oman viljelyuransa jälkeiseen aikaan ja haluavat säilyttää tilansa elinkelpoisena, vaikka tilalla ei olisikaan omaa jatkajaa.

Maatalousyrittäjillä on nyt suuri halu löytää uusia keinoja, joilla oman tilan kannattavuutta voisi parantaa. Viljelijöille toukokuun alussa 2019 tehdyssä kyselyssä (n=136) erottui selkeästi neljä asiaa, joista he kaipaavat lisää informaatiota. Yrittäjät haluavat kuulla kannattavuutta parantavista keinoista ja uusista innovaatioista, joita he voivat hyödyntää tilallaan. Lisäksi viljelijät kaipaavat apua omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen sekä positiivisia tapoja kertoa omasta työstä kuluttajille.