Takaisin Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunnan tiedote

Tiedote

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunnan tiedote

05.05.2023

Lihantuotannon omavaraisuudesta pidettävä kiinni hallitusohjelmassakin

 

Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta pitää välttämättömänä, että uusi hallitus tarttuu viivyttelemättä turvaamaan kotimaisen ruuan riittävyyttä myös lihan osalta. Maatalouden Parlamentaarisen kannattavuustyöryhmän tavoitteet pitää viedä eteenpäin. Näitä ovat mm. elintarvikeketjun toimintaedellytysten parantaminen, ruuantuottajien aseman parantaminen elintarvikeketjussa sekä huoltovarmuus ja pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaaminen. Lisäksi MTK ja ETL ovat ehdottaneet hallitusohjelmaan ruoka-alan kasvuohjelmaa edellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 

Lihavaliokunta nostaa konkreettisina asioina jo tulevalle kasvukaudelle: 

- Maatilojen käyttöpääomarahoitukseen tarvitaan korkosuojaus ja vakuuksien järjestäminen myös eläinluottoihin.

- Maksuvaikeuksissa olevien tilojen lainojen järjestelyohjelmat

- Tulevaan tukimaksujen viiveeseen tarvitaan valtion väliaikainen rahoitus jo syyskuussa

- Korvauskelvottomat alat tulee ottaa korvauskelpoisuuden piiriin sen mukaisesti, kun korvauskelpoista alaa on poistunut tai poistuu tukihakemuksilta. Korvauskelpoisuuden siirron kauppamalli maanomistajin välillä tulee muuttaa niin, että korvauskelpoisuuden siirto hoidetaan hallinnollisena hakuna ELY:n alueella.

- Kotieläintuotannon supistumisesta säästyvät varat on käytettävä täysimäärisesti jatkavalle tuotannolle .

- Tuotannon kehittämistä estävää EU:n ja kotimaiset lainsäädäntöä tulee muuttaa esimerkkeinä mm. EU:n metsäkatoasetus ja Suomen lannoitelain tulevat rajoitukset karjanlannan käytölle.

 

Pidemmällä aikavälillä tulee tehdä maataloustukijärjestelmän remontti. Se on aloitettava nykyisen Cap 2027 ohjelman välitarkastuksella. Painopiste tulee tukien maksussa siirtää ruuan tuottamisen tukemiseen. Myös kotieläintuotannon ongelmakohdat tulee ratkaista mm. luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistumisen kompensointi ja eläintenhyvinvointikorvauksen saaminen kattavammin koskemaan kaikkia lihantuotannon aloja kuten hieho- ja vasikkakasvattamoja.

 

Itäinen Suomi sisältäen myös Keski-Suomen tarvitsee oman investointiohjelman EU:n itäisen ulkorajan elpymis- ja kehittämisrahaston kautta alueen maatalouden ja elintarvikejalostuksen kehittämisen tukemiseksi. Asia tulee kirjata hallitusohjelmaan.

 

Lisätietoja antavat:

 

Lihavaliokunnan puheenjohtaja, Lauri Jaatinen puh. 0400 648985 Jari Kauhanen lihavaliokunnan sihteeri, puh. 040 5056718