Takaisin Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen maitovaliokunnan tiedote; Vauhtia tilatason biokaasutuotantoon

Tiedote

Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen maitovaliokunnan tiedote; Vauhtia tilatason biokaasutuotantoon

08.12.2023

Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen maitovaliokunnan tiedote Vauhtia tilatason biokaasutuotantoon Biokaasu on kotimainen energiamuoto. Sen käyttö parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja huolto-varmuutta. Kotimaisessa tuotannossa on merkittävää lisäyspotentiaalia. Esimerkiksi maatalouden yhteydessä tapahtuva biokaasun tuotanto yli kaksinkertaistui vuonna 2022, ja suunnitelmissa on lisäyksiä tuotantoon kuten esim. Suomen Lantakaasu Oy:llä erittäin merkittävistä biokaasun tuotantoyksiköistä. Luonnonvarakeskuksessa on laskettu, että maatalouden biomassoja riittää sekä paikallisiin pieniin laitoksiin, useamman maatilan yhteisiin laitoksiin sekä myös ison mittakaavan biokaasulaitoksiin. Hyvin alkanut kehitys tilatason biokaasulaitosten rakentamisesta on nyt kuitenkin ollut jokin aikaa pysähdyksissä. Syinä ovat mm. korkealla olevat korot ja pankkirahoituksen hyvin kireät ehdot.   Monella maitotilalla biokaasuun investointi pysähtyy juuri liian suuren velkamäärään, lisää velkaa ei haluta ottaa eikä antaa.    Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta pitää tärkeänä, että myös tilatason biokaasulaitosten investoinnit ovat jatkossa kannattavia ja niitä tehdään. Maitotilat ovat Itä- ja Keski-Suomessa hajallaan ja suuren kokoluokan tiloja on vähän.   Tämän takia kaikilla alueilla ei voi hyödyntää keskitettyjen ja satelliittilaitosten mahdollisuuksia. Kannattavuus- ja rahoituskysymykset tulee ratkaista, jotta investoinnit lähtevät liikkeelle. pankkirahoituksen lisäksi on tarvetta esim. leasing-tyyppiselle rahoitukselle. Biokaasutuotannon tukemisen ja rakentamisen hallinnollisia esteitä tulee purkaa, kuten esimerkiksi se, että tuetuista maatilamittakaavan laitoksista ei voi tilan omaa kulutusta suurempaa energiamäärää. Myös lupa- ja rahoituspäätöksiä tulee nopeuttaa ja sujuvoittaa. Parhaimmillaan biokaasutuotanto tuo maitotiloille lisää kannattavuutta, lisää omavaraisuutta energian ja lannoitteiden suhteen.  Uuden tekeminen ja alan kehittäminen lisää uusien yrittäjien ja nuorten kiinnostusta alaa kohtaan. Siksi on myös tärkeää, että pidetään vauhti yllä biokaasuinvestoinneissakin koko Itä- ja Keski-Suomen alueella.  Lisätietoja antavat: Valiokunnan puheenjohtaja, Tuomas Pietiläinen, 040 5718545 Jari Kauhanen valiokunnan sihteeri, 040 5056718