Takaisin Itä- ja Keski-Suomen osaamisen ja hyvinvointivaliokunnan kannanotto lomituspalveluista

Lausunto

Itä- ja Keski-Suomen osaamisen ja hyvinvointivaliokunnan kannanotto lomituspalveluista

18.10.2023

Lomitusalueuudistuksen myötä useita lomitusyksiköitä laitettiin yhteen. Osa uusista lomitusalueista on toiminut vuoden 2023 alusta, osa taas on ollut toiminnassa jo vuoden 2022 alusta. On ymmärrettävää, että uusien yhteisten toimintatapojen käyttöönotto voi olla haastavaa. Aikaa on kuitenkin kulunut jo sen verran, että alun ongelmat pitäisi olla jo selätetty.

On käynyt ilmi, että alueellamme esiintyy runsaasti ongelmia yhtenäisten toimintatapojen käyttöönotossa ja jopa eriarvoista kohtelua tilojen välillä. Lomitusalueen sisällä on erilaisia käytäntöjä, eivätkä kaikki noudata sovittu toimintatapoja. Esimerkkinä tilanne: hallinto ilmoittaa ilman yhteistä sopimista maatilayrittäjän kanssa lomittajan työajan olevan jatkossa yksiosainen. Lypsykarjatilalla tämä on todella hankala asia, kun kyseessä ei ole robottitila. Edellämainittu tilanne vaatii yrittäjältä myös lomituslain tuntemista, ettei hänen oikeutensa tule poljetuksi. Tilanne on yrittäjiä kuormittava. On ymmärrettävää, että ihmetystä aiheuttaa se, miksi toista yrittäjää kohdellaan samalla lomitusalueella eritavalla kuin toista.

Valiokunta on huolissaan myös siitä palautteesta, mitä osalta lomittajia tulee. Palaute on koskenut työnjohtaja ja lomittajia on jopa irtisanoutunut epäkohtien vuoksi. Tilanne on erittäin huolestuttava, kun pidettyjä ja työnsä osaavia lomittajia lähtee pois.

Koska Mela tekee sopimukset kuntien kanssa lomitusyksiköiden toiminnasta, tulee Melan myös valvoa, että lomitusyksiköt toimivat lomituslain mukaan kaikilta osin ja että yrittäjien saama palvelu ei riipu siitä, kuka hänen asioitaan hoitaa. Samasta syystä Mela ei voi myöskään jättää huomiotta paikallisyksiköissä esiintyviä työnjohdollisia ongelmia.

MTK liitot tekivät kyselyn lomitusalueiden toiminnasta alkuvuodesta 2023. Tulokset olivat joidenkin lomitusyksiköiden osalta hälyttäviä. Kysely tulee uusia tammikuussa 2024 niin, että kysymykset vastaavat vuoden 2023 kysymyksiä. Tällöin pystytään vertaamaan tilanteen kehittymistä. Esitämme myös, että Mela puuttuu saadun palautteen perusteella esiintyviin epäkohtiin ja velvoittaa alueemme yksiköiden noudattavan yhteisiä sovittuja sääntöjä lomitusten suhteen.

 

Lisätietoja antaa:

Valiokunnan puheenjohtaja Sanna Hämäläinen sanna.hamalainen@mtk.fi  p. 050 4109497

Valiokunnan sihteeri Sari Hintikka sari.hintikka@mtk.fi  p. 050 569 9830