Takaisin Itäisen Suomen maatalous huomioitava hallitusohjelmassa

Tiedote

Itäisen Suomen maatalous huomioitava hallitusohjelmassa

18.04.2023

Maatalouden yrittäjätulo on laskenut lähes koko 2000-luvun ajan. Maatalouden alhainen yrittäjätulo näkyy maataloustuotannon lopettamisena kannattamattomana. Maataloustuotanto on vähentynyt erityisen paljon itäisestä ja pohjoisesta Suomesta. 

 

Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä on esittänyt raportissaan toimia elintarvikeketjun toimintaedellytysten parantamiseen, ruoantuottajien aseman parantamiseen elintarvikeketjussa sekä huoltovarmuuden ja alkutuotannon pitkän aikavälin toimintaedellytysten varmistamiseen. Työryhmän toimenpiteet tulee ottaa mukaan tulevaan hallitusohjelmaan.   

 

Elintarvikeketjun toimivuuden parantamiseksi ehdotetaan mm. elintarvikemarkkinalain, hankintalain ja kilpailulain tarkastelua sekä elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksien laajentamista. Lisäksi ehdotetaan elintarvikeviennin tehostamista keskittämällä vienninedistämisen strateginen koordinaatio yhdelle taholle ja parantamalla vientiä harjoittaville elintarvikeyrityksille tarjottavia palveluja. 

 

Elintarvikeketjun taloudellista tilastointia pitää kehittää ja varata siihen tarkoituksenmukaiset resurssit. Elintarvikeketjun kustannusten seurantaa varten on luotava ketjun eri osat huomioiva indeksijoukko. Tuottajaorganisaatioiden perustamiseen tulee ohjata lisää panostuksia. 

 

Maatalousverotuksen ns. tasausvaraus investointeihin varautumisen edistämiseksi on saatettava rakennekehityksen myötä ajan tasalle. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmakauden muutoksen vaikutuksia viljelijöiden maksuvalmiuteen on lievitettävä. Tämä tarkoittaa, että maataloustukien ennakkomaksut on saatava maksuun samoilla määrillä ja aikataululla kuten oli päättyvällä ohjelmakaudella.  Jos tukimaksuihin tulee viiveitä, on viivästyksen ajalle järjestettävä valtion väliaikainen rahoitus.  

 

Työryhmän esityksen lisäksi tarvitaan toimia, jolla voidaan puolustaa maatalouden tuottajahintoja niin, että ne vastaavat kustannuksia. Myös maatalouden kustannuksia alentavia toimenpiteitä tarvitaan, kuten kustannuksia nostavan ja kilpailukykyä heikentävä sääntelyn purkamista.  Kustannuksia nostava kiinteistövero tulee poistaa maatalouden tuotantorakennuksilta. Maatalouden maksamat energiaverot tulee palauttaa täysimäärisesti. 

 

Maatilojen käyttöpääomarahoitukseen tarvitaan korkosuojaus ja vakuuksien järjestäminen.  

Maksuvaikeuksissa olevien tilojen lainoihin tarvitaan järjestelyohjelmat. 

 

Itäisen- Keski- ja Pohjois- Suomen maatilainvestointien tulee saada riittävät vakuusratkaisut ja avustustasoihin tulee tehdä alueelliset korotukset. 

 

Satokasvien luonnonhaittakorvauksen taso tulee korottaa itäisessä ja pohjoisessa Suomessa vastamaan luonnonhaitoista syntyneitä kustannusinflaatioista johtuvia lisäkustannuksia. Vastaavasti alojen, joilla ei satokasveja viljellä luonnonhaittakorvauksen taso voi olla nykyistä matalampi.    

 

 

Lisätietoja:  

 
Perttu Sirviö                                                 Jari Kauhanen 

puheenjohtaja                                               toiminnanjohtaja 

0503236191                                                  0405056718