Takaisin Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristöohjelma pitää huomioida uuden rahoituskauden valmistelussa

Ajankohtaista

Järvi-Suomen ilmasto- ja ympäristöohjelma pitää huomioida uuden rahoituskauden valmistelussa

26.04.2021

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan esitettyjä toimenpiteitä tulee kohdistaa ohjelman mukaisesti myös Suomen Cap-2023-2027 ohjelmassa ja turvata maatalouden ja maaseudun kehittyminen myös Järvi-Suomen alueella. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa on otettava huomioon alueelliset ohjelmat ja alueiden erityispiirteet, mm. ympäristön ja tuotantorakenteen.

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma laadittiin viljelijöiden, ympäristönsuojelijoiden ja hallinnon yhteistyössä. Ohjelmakauden käynnistyminen viivästyi ja nyt puhutaan ohjelmakaudesta 2023-2027.Ohjelma koskee Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskusten aluetta.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa on hyvin Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. Ohjelmassa huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön ja siinä paneudutaan maa- ja metsätalouteen sekä maaseudun muihin toimintoihin. Ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista tavoitellaan muun muassa huomioimalla ympäristönhoitotarpeiden ja toimenpiteiden yhteensopivuus, koulutus, neuvonta ja viestintä. Ympäristön tilalla on merkittävä vaikutus myös alueen vetovoimaan ja imagoon maaseudun elinkeinojen kannattavuuteen.

Parhaillaan menossa oleva kansallinen valmistelu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimista vuosille 2023-2027. Valmistelussa on paljon samoja teemoja ja toimia, kuin Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassakin. Uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.