Takaisin Lihatilojen talousvaikeudet pahenevat, sanoo MTK-Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta

Ajankohtaista

Lihatilojen talousvaikeudet pahenevat, sanoo MTK-Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta

07.09.2021

Viljasato jää määrältään ja laadultaan heikoksi. Viljoissa tuli katovuosi. Rehuviljaa on varastoituna erittäin niukasti. Rehuvilja ei riitä kotimaan kulutukseen. Myös maailmalla viljasadot ovat jäämässä heikoiksi, kulutuksen samaan aikaan kasvaessa. Viljojen hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun, kuten pitääkin tilanteessa, jossa kysyntä ylittää tarjonnan.

Samaan aikaan myös mm. lannoitteiden, energian, koneiden ja laitteiden hinnat ovat nousseet ja nousevat edelleen. Kohonneet kustannukset eivät ole siirtyneet tuottajahintoihin. Lihatiloilla tilanne on kriisiytymässä. Pitkään jatkunut huono kannattavauus on syönyt tilojen taloudelliset puskurit pois. Tämän johdosta lihatilat eivät pysty toimimaan olosuhteissa, joissa kustannusten nousu siirtyy pitkällä viiveellä tuottajahintoihin tai kantamaan katovuosien riskiä.

Itä- ja Keski-Suomen alueen lihavaliokunta pelkää lihatilojen konkurssien määrän kasvavan ja tuotannon alasajon vauhdittuvan. Ilman talousvaikeuksiakin jo rehuviljan riittämättömyys ja saatavuusongelmat tulevat ajamaan tuotantoa alas. Vaarassa lihatilojen lisäksi on kotimaisen elintarvikeketjun työpaikat.

Itä-ja-Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta pitää tärkeänä osana ongelman ratkaisua ruokaketjun kaikilla tasoilla olevien toimitus- ja tuotantosopimusten avaamista ja päivittämistä. Sopimusten on varmistettava tuotannon jatkuvuus ja kannattavuus. Sopimuksiin tarvitaan ns. kustannusklausuulit, joita on käytössä mm. kuljetusalan sopimuksissa. Teollisuuden ja kaupan välisiä sopimuksia tulee muuttaa pitkien toimitus- ja myyntiaikojen kohdalta. Sopimusten pitää huomioida nykyistä paremmin satotilanne ja satoriskit. Nyt esim. lihat myydään puolivuotta etukäteen kiinteillä hinnoilla huomioimatta satotilannetta ja sadon vaikutusta tuotantokustannuksiin. Sopimusten tarkistamisella on kiire. Viiveellä tehdyt hinnankorotukset eivät ehdi pelastamaan tiloja, joiden maksukyky ei riitä ostamaan seuraavien kuukausien rehuja.

Lisätietoja antavat:

Lihavaliokunnan puheenjohtaja, Lauri Jaatinen puh. 0400 648985

Jari Kauhanen lihavaliokunnan sihteeri, puh. 040 5056718