Takaisin Luonnonvarakeskuksen tulee säilyttää navettatoiminnot Maaningalla, vaatii MTK-Pohjois-Savo

Uutinen

Luonnonvarakeskuksen tulee säilyttää navettatoiminnot Maaningalla, vaatii MTK-Pohjois-Savo

18.09.2019

Alueilta tehtävä tutkimustoiminta on äärimmäisen tärkeä osa alueiden elinvoiman ja elinkeinojen kehittämistä ja turvaamista. Luken tutkimustoiminnan tulee palvella koko maata. Nurmitutkimus on aina tehtävä yhdessä nautakarjatalouden kanssa.  Nurmi- ja bioenergiatutkimusta tekevissä yksiköissä on oltava tutkimusnavetat.  Luke ei saa luopua Kuopion Maaningan tutkimusnavetan toiminnasta.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tiedottanut merkittävistä tutkimustoiminnan muutoksista.  Luke vahvistaa Kuopion (Maaninka), Siikajoen (Ruukki) ja Jokioisten peltotutkimusalustoja ja kehittää niitä monipuolisesti muun muassa nurmitutkimuksen ja turvemaiden tutkimuksen tarpeisiin. Jokioisen toimipaikka on jatkossa nautatutkimuksen pääpaikka ja sinne rakennetaan kansainvälisen tason tutkimusnavetta. Samassa yhteydessä jää ratkaistavaksi, kuinka Maaningan ja Ruukin navettojen toiminnat voidaan ulkoistaa ja pitää tutkimuskäytössä vai luovutaanko niistä kokonaan.

Lisäpanostukset peltotutkimukseen ovat hyvä ja myönteinen asia.  Tarvitsemme entistä enemmän tutkimustietoa nurmiviljelystä ja turvepelloista, mutta myös nautakarjataloudesta.  Tietoa tarvitaan erityisesti ilmasto- ja ympäristökysymyksiin sekä tuotannon kilpailukyvyn kehittämiseen.

Tutkimus on tehtävä niissä olosuhteissa missä on tuotantokin. Kuopio on Suomen suurin maidontuotantokunta. Maatalouden tutkimustoiminnassa on otettava huomioon maan eri osien erilaiset viljelyolosuhteet. Vain siten viljelijä voi tehdä entistä parempia ja vaikuttavampia ympäristötekoja, kun hänellä on käytettävissä parasta mahdollista tutkimustietoa, joka soveltuu juuri hänen tilansa olosuhteisiin.  
Tutkimustietoja pitää myös jalkauttaa käytäntöön.  Pohjois-Savossa tämä toimii erinomaisesti. Luken Maaningan yksikkö on tehnyt hyvää ja tiivistä yhteistyötä viljelijöiden, neuvonnan, jalostuksen ja koulutustahojen kanssa sekä osallistunut aktiivisesti kehittämistoimintaan.  Hyväksi todettua toimintamallia ei saa hävittää tutkimustoiminnan keskittämisellä. Tärkeä osa tätä yhteistyötä on ollut toiminta mitä on tehty tutkimusnavetan olosuhteissa kuten ruokintakokeet.  Nurmitutkimusta ei voi tehdä ilman yhteyttä nautakarjatalouteen. Tutkimusnavetat tarvitaan mm. lannan ravinne- ja energiakäytön kuten biokaasun tutkimuksessa.

Lisätietoja:

Jari Kauhanen, toiminnanjohtaja MTK Pohjois-Savo p. 040 5056718
Juha Partanen, puheenjohtaja MTK Pohjois-Savo  p.  0500 189212