Takaisin Maaseudun liikenneolosuhteet ovat vaarassa romahtaa - MTK Pohjois-Savo ja Suomen Tieyhdistys esittävät konkreettisia toimia tiekurjuuden poistamiseksi

Tiedote

Maaseudun liikenneolosuhteet ovat vaarassa romahtaa - MTK Pohjois-Savo ja Suomen Tieyhdistys esittävät konkreettisia toimia tiekurjuuden poistamiseksi

12.04.2024

Maaseudun liikenneolosuhteet ovat vaarassa romahtaa - MTK Pohjois-Savo ja Suomen Tieyhdistys esittävät konkreettisia toimia tiekurjuuden poistamiseksi

 

Kiuruvedellä  järjestetyn Pohjois-Savon maakunnallisen tiepäivän osallistujat olivat yksimielistä väkeä. Maaseudun maanteiden tilanne todettiin vähintään huolestuttavaksi ja monin paikoin hälyttävän heikoksi.

”Vähäliikenteisten maanteiden rahoitus ei tunnu kuuluvan kenelläkään” oli Kiurusaliin kokoontuneiden osallistujien yhteinen näkemys tilanteesta. MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen kertoi saavansa toistuvasti yhteydenottoja jäseniltään maatalouden elintärkeiden kuljetusten ongelmista. ”Kyse ei ole enää vain epämukavuudesta vaan kyseessä on maatalouden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksistä” painottaa Jari Kauhanen MTK Pohjois-Savosta.

Maanteiden korjausvelkaa on kerätty jo vuosikymmeniä ja sen tien pää alkaa häämöttämään lähitulevaisuudessa. Teiden kunto tulee romahtamaan kiihtyvässä tahdissa ja huonokuntoiseksi luokiteltavien tiekilometrien määrä kasvaa nopeasti. ”Kehityksen pysäyttäminen vaatii jatkuvasti enemmän rahaa ja kun rahoitustilanne ei anna myöten, kehitys menee vääjäämättä ja kiihtyen väärään suuntaan” kertoo Suomen Tieyhdistyksen Simo Takalammi.

Yksityisteiden osalta rahoitustilanne on ollut viime vuodet kohtuullisen hyvä, mutta tulevaisuus näyttää sielläkin synkältä. Sekä Pohjois-Savon MTK ja Suomen Tieyhdistys pitävät riittävän rahoitustason turvaamista elintärkeänä maaseudun taloudelle ja asukkaille.

Ratkaisu on olemassa;

Pohjois-Savon maakunnallisen tiepäivän osallistujat onnistuivat löytämään ratkaisun raastavaan ongelmaan: Hallitusohjelmassa on oma 4 mrd:n investointiohjelma. Tämän ohjelman infravaroja tulee kohdentaa myös vähäliikenteisen tie- ja rataverkon kuntoon, se auttaisi maa- ja metsätalouden lisäksi monta muuta elintärkeää talouden alaa. Investointikohteita valittaessa tulee arvioida tiestön merkitys huoltovarmuuden ja elinkeinoelämän välttämättömien raaka-aineiden kuljetustarpeiden kannalta. Silloin ei lasketa pelkästään henkilö- eikä automääriä vaan kuljetettuja tonneja ja kuljetusten tuomaa arvonlisää. 

”Silloin saadaan riittävä rahoitus kääntämään korjausvelka nopeasti laskuun” laskeskelee Suomen Tieyhdistyksen Simo Takalammi.

”Maaseudun liikenneolojen parantuminen heijastuu maa- ja metsätalouden tehokkuuteen ja positiiviset vaikutukset heijastuvat laajasti kansantalouteemme. Kyse on maaseudulla asuvien ja liikkuvien liikenneturvallisuudestakin” kertoo Pohjois-Savon MTK:n Jari Kauhanen.

lisätiedot

MTK Pohjois-Savo                    Suomen Tieyhdistys                

toiminnanjohtaja                     toimitusjohtaja

Jari Kauhanen                           Simo Takalammi

0405056718                              0400167170