Takaisin Maatalousmuovit

Ajankohtaista

Maatalousmuovit

01.05.2021

Maatalousmuovin kierrättämiseen liittyvää asiaa

Maatalousmuovin kierrättäminen

A. Maatilamuovin kierrätysopas

Kertoo miten maatilan muoveja pl. pakkausmuovit tulee käsitellä ja kierrättää. Nämä oppaat (maatila- ja pakkausmuovit) on lähetetty pohjoissavolaisille tiloille postin mukana  ripustettavaksi muovien syntypaikalle helpottamaan lajittelua.  


B. Maatilojen pakkausmuovien kierrätysopas

Kertoo miten maatilalla syntyviä pakkausmuoveja tulee käsitellä ja kierrättää. 

Maataloudessa syntyvien pakkausmuovien käsittelyn prosessikaavio


Muoviopas

Ruokaviraston sivuilta löytyy verkko-opas maatalousmuovin kierrättämiseen liittyen. Muoviopas


Esitykset 23.11.21 Maatalousmuovipäivä – Miten pääsen oikeaoppisesti ja kustannustehokkaasti eroon tilalla syntyvistä jätteistä- fokus muoveissa

Yhteistyössä Savonia-amk/Maatila 2030, Suomen Uusiomuovi, Itä-Suomen Murskauskeskus, Pohjois-Savon Ely-Keskus. Ohjelma.

 Tallenne (muokkaamaton)

Esitys: Minna Ojanperä, MTK

Esitys: Itä-Suomen Murskaus, Jukka Karttunen

Esitys: Katja Laitinen, Suomen Uusiomuovi

Esitys + ennakkokysymykset + menti-vastaukset: Heikkinen Anne-Mari, MTK-Pohjois-Savo, Antikanen Sanna Savonia, Mämmi Heini 

Esitys: Juha Ikäheimo, Pohjois_Savon Ely-Keskus

Maatalouden muovien kierrätys-, lajittelu ja jatkokäsittelyohjeet


Valtakunnallinen muovinkeräys

Maatalousmuovien keruu jatkuu tauon jälkeen (julkaistu 24.5.21). Lue uutinen täältä: https://www.mtk.fi/-/maatalousmuovit

Itä-Suomen Murskauskeskus pääsee jälleen keräämään maatalousmuovia. Mikäli jäsen on tehnyt tilauksen Murskauskeskukseen, häneen otetaan yhteyttä ja vahvistetaan uuden hinnoittelun mukainen tilaus. (Kierrätettävä maatalousmuovi 90 e/tn+alv, ei-kierrätettävä maatalousmuovi 125 e/tn + alv)

Keräyshinnat nousevat, koska kotimainen yhteistyökumppani ei voi vastaanottaa kierrätyskelpoisia muoveja, joten väliaikaisesti niitä viedään muualle Eurooppaan.

Kannustamme edelleen jäseniämme muovien lajitteluun.

Maatila tekee sopimuksen Murskauskeskuksen kanssa. Kaikille jo tilauksen tehneille maatiloille laitetaan ryhmäsähköposti Murskauskeskuksen toimesta, jotta tilaus voidaan uusia uusin noutohinnoin. Mikäli maatilalla on jotain kysyttävää hinnoittelusta ja aikaisemman tilauksen ehdoista, heidän tulee olla yhteydessä suoraan toiseen sopijapuoleen eli Murskauskeskukseen.


Muki - Maatilojen muovit kiertoon-hanke 2022-2024

Hankkeen toteutetaan 1.9.2022-29.2.2024 välisenä aikana.

Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja maatilamuovien tehokkaaseen lajitteluun, pakkaamiseen ja varastointiin, sekä likaisten muovien käsittelyyn. Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alue. 

Hankeaikana tunnistetaan ja mallinnetaan hankealueen maatalousmuovien keskimääräinen materiaalivirta sekä olemassa olevien varastotilojen keskimääräinen koko. Kerätyn ja analysoidun tiedon perusteella tuotetaan toimintamalli maatilamuovien tehokkaaseen kierrättämiseen sekä luodaan edellytyksiä uudelle, kestävälle liiketoiminnalle sekä tilojen väliselle yhteistyölle.

Hankkeessa tuotetaan sähköistä materiaalia eri muovijakeiden tunnistamisesta ja niiden kierrättämisen tehostamisesta maatilayrittäjien avuksi.

Lisäksi osana hanketta MTK-Pohjois-Savo järjestää etenkin Ylä-Savon alueelle maatalousmuovien keräys pilotin. Tavoitteena saada alueen tiloille luotettava ja edullinen muovien keräysjärjestelmä. Pilotti toteutetaan 2023 aikana.

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä MTK Pohjois-Savon kanssa.

Projektiasiantuntija ja Ylä-Savon muovinkeräyspilotin yhteyshenkilö:

Noora Räsänen, 040 154 1234, noora.rasanen@mtk.fi

Lisätietoa Muki-hankkeesta 

 


Maatalousmuovipilotti Pohjois-Savossa 2021

Pilotti on loppunut. 

Pilotin loppuraportti on luettavissa tästä linkistä.

Pilotin esittely 23.11.21 Jamkin Biopaavon tilaisuudessa.

Muovinkierrätyksen avuksi toteutetut aineistot:

Maatalousmuovioppaat toimitetaan pohjoissavolaisille MTK:n jäsenille postitse marraskuussa 2021. Ei jäsenet voivat pyytää omansa alueen maataloustoimistosta tai MTK-Pohjois-Savosta. 

MTK-Pohjois-Savo pilotoi Innostu tiedosta -hankkeessa maatalousmuovin keräystä Joroisen, Kuopion, Leppävirran, Suonenjoen ja Varkauden alueella. Mahdollinen maatalousmuovin keräys kohdentui yllä oleviin kuntiin. Olemme kartoittaneet tarjolla olevan muovinmäärän mahdollisen keräyksen järjestämiseksi.

Kaiken kaikkiaan tavoitteena olisi saada muovinkeruusta säännöllistä, varmaa ja edullista pohjoissavolaisille maatalousyrittäjille. Tätä maatalousmuovin keräystä suunnittelevat yhteistyössä: Keski-Savon jätehuolto, Kehitysyhtiö Navitas, MTK-Pohjois-Savo ja alueen MTK yhdistykset.

Näin maatalousmuovi lajitellaan OHJE

Maatalousmuovipilotin kustannukset kierrätyskelpoiselle raaka-aineeksi menevälle muoville on kilpailukykyiset. Kierrätyskelpoisen lajitellun muovin kustannukset ovat alemmat kuin sekalaisen energiakäyttöön menevän muovin kustannukset. Tällä hetkellä sekalaisen muovin kustannukset Pohjois-Savon alueella vaihtelee noin 100-180 €/tonni, johon täytyy lisätä vielä kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannukset koostuvat yleisesti kilometrikustannuksista sekä purku- ja pakkausajasta, jotka vaihtelevat vastaanottopiste kohtaisesti.  Valtakunnallinen MTK:n muovinkeräysyhteistyö Itä-Suomen musrskauksen kanssa jatkuu. Lajiteltu muovi kerätään tässä Pohjois-Savon pilotissa erikseen eri toimijan kautta.

Maatalousmuovipilotin käytännön toteutuksesta huolehti kesällä 2021 Heini Mämmi.

Yhteyshenkilöt:

MTK Pohjois-Savo/Innostu tiedosta Anne-Mari Heikkinen p. 044 7050401 anne-mari.heikkinen@mtk.fi

Lisäksi työryhmässä: MTK Leppävirta Noora Räsänen p. 040 1541234 ja MTK Pohjois-Savo Jari Kauhanen p. 040 5056718


Tilaisuuksien ainestot: 

ti 23.11.21 Maatalousmuovipäivä – Miten pääsen oikeaoppisesti ja kustannustehokkaasti eroon tilalla syntyvistä jätteistä – fokus muoveissa.

Yhteistyössä Savonia-amk/Maatila 2030, Suomen Uusiomuovi, Itä-Suomen Murskauskeskus, Pohjois-Savon Ely-Keskus. Ohjelma. Tallenne (muokkaamaton)

Esitys: Minna Ojanperä, MTK

Esitys: Itä-Suomen Murskaus, Jukka Karttunen

Esitys: Katja Laitinen, Suomen Uusiomuovi

Esitys + ennakkokysymykset + menti-vastaukset: Heikkinen Anne-Mari, MTK-Pohjois-Savo, Antikanen Sanna Savonia, Mämmi Heini 

Esitys: Juha Ikäheimo, Pohjois_Savon Ely-KeskusMaatalouden muovien kierrätys-, lajittelu ja jatkokäsittelyohjeet