Takaisin Maatilojen lainojen lyhennysten eräpäivät samoiksi tukimaksujen kanssa, vaatii MTK-Pohjois-Savon johtokunta

Ajankohtaista

Maatilojen lainojen lyhennysten eräpäivät samoiksi tukimaksujen kanssa, vaatii MTK-Pohjois-Savon johtokunta

27.09.2023

Maataloustuilla turvataan kotimaista ruoantuotantoa. Tuella katetaan merkittävä määrä maatalouden kustannuksia, noin 1,5 miljardin arvosta. Tuista jää noin 500 miljoonaa yrittäjätuloa. Ilman tukia yrittäjätuloa ei olisi lainkaan. Luonnonvarakeskuksen tälle vuodelle tekemän talousennusteen mukaan maatilaa kohden yrittäjätuloa jää keskimäärin 16 000 euroa. Viljelijän tuntipalkaksi ennuste näyttää 6,4 euroa.   

 

Maatalouden tulos on jäämässä yhdeksi 2000-luvun heikoimmaksi. Tulosta heikentävät alhainen sato, laskeneet tuottajahinnat, korkealla pysyvät kustannukset ja maataloustukien aleneminen. Korkealla olevat korot vaikuttavat myös merkittävästi maatilojen kustannuksiin, koroista kertyy nyt lisämenoja yli 250 miljoonaa euroa. 

 

Tänä vuonna maataloustuet maksetaan 2–6 kk myöhemmin kuin edellisinä vuosina, mikä vaikeuttaa viljelijöiden taloudellista tilannetta. Aiempina vuosina lokakuussa maksetut luonnonhaittakorvauksen tuet, yli 400 milj. euroa, siirtyvät joulukuulle. Tänä vuonna ensimmäiset tukien maksut alkavat marraskuussa ja suurimmat erät maksetaan vasta joulukuussa. Yhä isompi osa tuista maksetaan seuraavan vuoden puolella helmi-kesäkuussa, siis jopa yli vuosi siitä, kun tukihakuvuoden panokset on hankittu ja kylvetty.   

 

Ruokavirasto ilmoitti tukien myöhemmät maksuajat jo vuosi sitten. Vuoden aikana ei ole saatu tukien päämaksuja siirtymään aikaisemmaksi monista neuvotteluista huolimatta hallinnon ja EU:n kanssa.  Myöskään maatilat eivät ole pystyneet varautumaan tähän muutokseen kuten hallinto oletti, koska maatalouden rahoitustilanne ja kannattavuus on lähtenyt uudestaan heikkenemään. Viljelijät eivät ole saaneet kasvatettua kassavaroja, mikä kompensoisi tukimaksujen siirtymän aiheuttamaa kassavajetta. Vaikka maatilojen rahoitustilanteen nopea heikkeneminen on ollut tiedossa ja ennustettavissa tukien maksuaikoihin ei ole tulossa parannusta tälle syksyä.  

 

Maksuaikajärjestelyjä ja maksujen eräpäivien siirtoa tarvitaan, jotta maatilat selviävät välttämättömistä maksuista, kunnes tukien maksut alkavat. Syksyn suurimpia kulueriä ovat mm. lainojen lyhennykset, peltovuokrat, urakointimaksut ja välttämättömät panoshankinnat. Esitys eräpäivien siirroista pitää tulla suoraan pankeilta, jotta maatilojen luottojen rahoitusehdot eivät heikkenisi ja rahan hinta ei ennestään nousisi. Jos viljelijät joutuvat itse hakemaan lykkäystä lainojen lyhennyksiin tai lainojen maksut myöhästyvät, niin maatilojen rahoituskelpoisuus heikkenee. 

 

Toivomme kaikilta pankkiryhmiltä vastaantuloa eräpäivissä ja myös hallinnollisia päätöksiä korkotukilainojen lyhennysten eräpäivien siirrosta vastaamaan muuttuneita tukien maksuaikoja. 
 

Maatilojen rahoituksesta ja rahoituskelpoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa huoltovarmuutta, siksi asian hoitamisen vastuu kuuluu merkittävästi myös maan hallitukselle.   

 

 

Lisätietoja antavat: 
 
Jari Kauhanen                                  Perttu Sirviö       
Toiminnanjohtaja                             Puheenjohtaja  
0405056718                                     0503236191