Takaisin MTK-Pohjois-Savon johtokunnan tiedote: MAATILOJEN TALOUS- JA TUOTANTO-ONGELMAT RATKAISTAVA SYKSYN AIKANA

Ajankohtaista

MTK-Pohjois-Savon johtokunnan tiedote: MAATILOJEN TALOUS- JA TUOTANTO-ONGELMAT RATKAISTAVA SYKSYN AIKANA

24.08.2022

Maatilojen talous- ja tuotanto-ongelmat vaativat päätöksiä ja niiden toimeenpanoa syksyn aikana. Ongelmat näkyvät jo merkittävänä tuotannon alenemana. Kantar TNS:n tekemän Maatilojen kehitysnäkymät 2030- raportin tulokset ennakoivat tuotannon laskun jatkuvan voimakkaana tulevina vuosina. Ongelmien taustalla on pitkään jatkunut heikko kannattavuus yhdistettynä edellisen kasvukauden huonoon satoon ja voimakkaasti kohonneisiin tuotantopanosten hintoihin. Kuluva satokausi on ollut edellistä parempi ja se pelastaa paljon, jos myös sadonkorjuuaika sujuu onnistuneesti. Hyvä sato ei yksin ratkaise maatilojen talouden ja tuotannon ongelmia.

Suurimmat ratkaistavat asiat liittyvät markkinoiden toimintaan. Keskeisimpien tuotantopanosten hinnat ovat edelleen hyvin korkeita, kuten lannoitteet, rehut, sähkö, polttoaineet. Panoshinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tuotantokustannukset eivät vaikuta hinnoitteluun, esimerkkinä sähkö. Keskittynyt teollisuus ja tuotannolle tehdyt tiukat rajoitteet esim. lannoitteissa pitää yllä korkeaa hintatasoa. Poikkeusoloissa tarvitaan lainsäädännöllä ohjausta siten, ettei välttämättömien panosten hinnat nouse mielivaltaiselle tasolle, kuten sähkössä ja lannoitteissa on nyt käynyt.

Elintarvikkeissa on saatu nostettua myös tuottajahintoja, mutta ei edelleenkään kulujen nousua vastaavaksi. Maatilojen ja elintarvikeyritysten talous on kohonneista hinnoista huolimatta edelleen hyvin heikko. Kaupat tekevät kohonneilla myyntihinnoilla ennätystulosta. Elintarvikeyritysten kyky maksaa tuottajille riippuu yrityksen koosta ja tehdyistä sopimuksista. Esimerkiksi pienmeijerit eivät ole pystyneet juurikaan nostamaan tilityshintoja. Tämä johtaa erittäin suuriin talousvaikeuksiin tiloilla ja myös pienemissä elintarvikeyrityksissä. Useimmat näistä pienemmistä yrityksistä tekevät tuotteensa kaupan omille merkeille. Elintarvikemarkkinoiden pelisäännöt on saatava vihdoin kuntoon, jotta koko ketju voi toimia kannattavasti. Näytöt elintarvikeketjun toimijoiden omista toimista on se verran heikot, että tuloksien saamiseksi tarvitaan lainsäädännön keinoja elintarvikemarkkinoiden tervehdyttämiseksi. Julkisiin hankintoihin tarvitaan myös ryhtiliike sopimusten päivittämiseen niin, että kohonneet tuotantokustannukset huomioitaisiin pitkien sopimusten hinnoissa.

Huoltovarmuuden ja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi maatilojen rahoituksen järjestelyihin on pikaisesti tehtävä lyhyen ajan toimenpiteitä. Maatilojen huoltovarmuuspaketin toimet ovat riittämättömiä ja kohdennus ei onnistunut vaikuttavuudeltaan. Rahoitusta tarvitaan vuoden 2023 tuotantopanosten hankintaan. Poiketen aiemmista vuosista esim. lannoitehankinnat vuodelle 2023 ovat suurimmaksi osaksi tekemättä johtuen korkeista hinnoista ja rahoituksen puutteesta. MTK-Pohjois-Savon johtokunta vaatii pikaisia päätöksiä maatalouden rahoituksen turvaamiseksi niin tuotantopanosten hankkimisen käyttöpääomaan kuin myös lainojen järjestelyihin. Pankkien kanssa tulee sopia maatalouden rahoituksen pelisäännöt selviksi, ettei tiloja ajeta nurin käyttöpääoman loppumisen tai liian tiukkojen ja joustamattomien lyhennysohjelmien johdosta. Kohonneisiin korkoihin tarvitaan suojauksia. Velkaantunut maatalous ei kestä lisäkuluja korkojen noustessa.

Lisätietoja antavat:
Jari Kauhanen                         
Toiminnanjohtaja                                                                                               
0405056718      

Perttu Sirviö
Puheenjohtaja
0503236191