Takaisin MTK-Pohjois-Savon syyskokouksen tiedote

Ajankohtaista

MTK-Pohjois-Savon syyskokouksen tiedote

28.11.2022

MTK-Pohjois-Savo syyskokouksen tiedote 28.11.2022

Tarvitsemme omavaraista ruokaa ja energiaa

Ruoka- ja energia ovat kallista Euroopassa ja Suomessa.  Hintoja ovat nostaneet supistuva tuotanto, jota ovat kiihdyttäneet EU:n poliittiset päätökset, koronan aiheuttamat tuotantokapeikot ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ruuan ja energian riittävyys ei ole enää itsestäänselvyys.

 Tarvitsemme omaa tuotantoa niin ruuassa, kuin energiassa.  Oma tuotantomme kuitenkin supistuu maatilojen luopuessa tuotannosta heikon kannattavuuden johdosta. Energian tuotantoa vähentää nopea luopuminen turpeen käytöstä ja metsien hyödyntämistä uhkaavat EU:n ennallistamissuunnitelmat. 

Suomessa on mahdollista tuottaa omaa ruokaa ja energiaa.  Ilman riittävää kannattavuutta tai rajoituksia lisäämällä se ei kuitenkaan tapahdu. Ruuantuotannon säilyttämiseen tarvitaan nopeasti kohdennettuja toimia jo tulevien kuukausien aikana. Tuotannon kehittämiseen on oltava pitemmän ajan strategia, johon kaikkien toimijoiden tulee sitoutua. Ruokaa on oltava varaa tuottaa ja ostaa.    

- Lainsäädännöllä on haettava ratkaisuja siihen, että ruoka- ja energiamarkkinat toimivat kaikilla tasoilla reilusti normaaliolojen olojen lisäksi myös poikkeusoloissa.       

- Maatiloille tulee saada sähköön, öljyyn ja lannoitteisiin tarkoin kohdennetut kustannustuet.

- Hallituksen tulee antaa riittävät vakuudet ja toimintaedellytykset pankeille, että ne voivat kohtuullisella rahoitusriskillä ja kohtuullisella korolla edelleen rahoittaa maataloutta. Lisäksi tarvitaan pankeista riippumatonta kiinteäkorkoista rahoitusta tulevaisuuden investointeihin. 

- Tukien maksuaikoihin ei saa tulla heikennyksiä. Luonnonhaittakorvaus on maksettava edelleen lokakuussa eikä joulukuussa. Luomutuki pitää saada myös maksuun lokakuussa kuten nytkin on.

- Kotimaan energiainvestointeihin on panostettava rahoituksen, tutkimuksen ja nopean lupien myöntämisen kautta.

- Metsien käyttöön ei saa tulla lisää rajoituksia EU:n ennallistamisvaatimuksista.

- Turpeen käytölle on saatava riittävän pitkä ja taloudellisesti kannattava siirtymäaika.  


Kokouksessa valittiin MTK-Pohjois-Savon johtokuntaan jatkamaan Noora Räsänen Leppävirralta ja Harri Tuomainen Siilinjärveltä. Uutena johtokuntaan tuli Atte Kiiski Kuopion Nilsiästä.
MTK:n valtuuskuntaan valittiin uutena  varsinaisena jäsenenä Bartje Harmoinen Kiuruvedeltä ja  varajäsenenä Rauno Savolainen Lapinlahdelta ja  myös uutena varsinaisena jäsenenä  Jari Kajan Kuopion Karttulasta ja varajäsenenä Vilma Kuosmanen Kuopion Juankoskelta.


Lisätietoja antavat:
Jari Kauhanen             Perttu Sirviö           
Toiminnanjohtaja        Puheenjohtaja                          
0405056718                0503236191