Takaisin Päätoimisilla viljelijöillä kaikkein tiukinta, selviää Järvi-Suomen MTK-liittojen rahoituskyselystä

Ajankohtaista

Päätoimisilla viljelijöillä kaikkein tiukinta, selviää Järvi-Suomen MTK-liittojen rahoituskyselystä

16.02.2022

MTK-Järvi-Suomen alueen liitot (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) selvittivät jäseniltään rahoituksen saantia maatalouteen helmikuun alussa. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 830 viljelijää viiden maakunnan alueelta.

Yli 40 % kotieläintiloista oli neuvotellut lainojen lykkäyksestä, uuden lainan saamisesta tai muista rahoitukseen liittyvistä asioista viime syyskuun alun jälkeen. Ero on merkittävä muihin tuotantosuuntiin, sillä vain joka viides viljan ja erikoiskasvien viljelijä oli tarvinnut neuvotellut rahoituksesta.

Lainoja oli saanut lykättyä ilman lisäkuluja vain joka viides vastaaja ja reilu viidennes oli saanut lykkäyksen kertakorvauksen maksamalla. Uutta lainaa sai haluamansa summan puolet vastaajista. Lainaneuvotteluissa kiinteän omaisuuden, esim. metsän tai pellon, tai koneiden ja kaluston myymistä oli ehdotettu yli 20 viljelijälle eri puolilla Itä-Suomea. Joka viides vastaaja kertoi, että korkomarginaalia oli nostettu, kun rahoitusjärjestelyistä oli keskusteltu.

Kyselyn perusteella maanviljelijät huolehtivat ensimmäisinä pankin, sähköyhtiön ja verottajan laskut. Kaikista vastaajista 2/3 arvioi hoitavansa talousasiat ajallaan ja ennakoivasti, mutta kolmasosalla on jonkinlaisia ongelmia saada kaikki laskut hoidettua. Tuloksista käy ilmi, että mitä suurempi osuus viljelijän kokonaistuloista tulee maataloudesta, sitä todennäköisemmin viljelijällä on vaikeuksia hoitaa kaikki laskut ajallaan.

Yli puolet viljelijöistä käyttää ennakoivaa budjetointia tai taloussuunnittelua. Viljelijät, joilla pääosa toimeentulosta tulee maataloudesta käyttävät muita viljelijöitä enemmän ennakoivaa budjetointia tai taloussuunnittelua.

Järvi-Suomen alueen MTK- liitot pitävät kyselyn perusteella välttämättömänä maatalouden rahoitus- ja kannattavuuskriisin toimenpiteiden vauhdittamista ja toteuttamista.

  1. Maatalouden tuotteiden markkinahintoihin tarvitaan välittömästi kustannusnousut kattavat korotukset. Vastuu tästä on elintarviketeollisuudella ja kaupalla
  2. Tuotantomäärien alentuessa on säästyvät tukieurot kohdennettava etupainotteisesti jäljelle jäävän tuotannon yksikkötukiin mm. pohjoisentuen ja nautapalkkioiden kautta.  Viljelystä poistuneen peltoalan määrän verran lisäämällä korvauskelpoisuutta korvauskelvottomille aloille.   Suorat tuet vuoden 2015 vuoden malilla kohdennettuna tuotantoon investoineille tiloille.   Vastuu tästä on Suomen hallituksella.  
  3. Maatilojen lainojen lyhennyksiin saatava ilman kohtuuttomia lisäehtoja- ja kustannuksia lyhennysvapaat ja pakollisiin tarvikehankintoihin riittävä ja kohtuuhintainen käyttöpääomarahoitus. Maatilat tarvitsevat riittävät vakuudet valtiontakausohjelman kautta. Takaukset tulee saada myös eläinluottojen rahoitukseen. Vastuu rahoituksen järjestämisestä on pankeilla, maatalouskaupalla ja myös Suomen hallituksella.
  4. Kustannuksia on saatava alemmas nopeasti. Mm. energian hintaa voidaan suojata yhteishankinnoilla ja hintasuojauksilla.  Vastuu toimista on maatiloilla. MTK- hankinnat voi olla apuna yhteishankintojen ja myös hinta suojausten hakemisesta markkinoilta. Polttoaine- ja sähköveron väliaikainen lasku alentaa kustannuksia. Vastuu tästä on hallituksella.
  5. Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron huojennus nollaverokannalle toistaiseksi. Vastuu on Suomen hallituksella  
  6. Tulevan sadon ja rehujen saatavuuden varmistaminen. Viljelysopimukset ja hintakiinnitykset tuotantokustannukset kattavilla hinnoilla viljatilojen ja viljanostajien kanssa ja viljatilojen ja kotieläintilojen sopimusviljelyn lisääminen. Vastuu viljanviljelijät ja viljan ostajat.

Lisätietoja kyselyn tuloksista.

Lisätietoja antavat

MTK-Pohjois-Savo

Jari Kauhanen

Toiminnanjohtaja

0405056718