Takaisin PIKAISTA APUA TARVITAAN MAATILOJEN PAHENEVIIN MAKSUVALMIUSONGELMIIN

Tiedote

PIKAISTA APUA TARVITAAN MAATILOJEN PAHENEVIIN MAKSUVALMIUSONGELMIIN

12.01.2022

Rahoitus- ja maksuvalmiusongelmat ovat lisääntynyt kuluvan talven aikana maatiloilla. Ongelmien taustalla on pitkään jatkunut heikko kannattavuus yhdistettynä viime kasvukauden huonoon satoon ja voimakkaasti kohonneisiin tuotantopanoksiin. Kotieläintuotannon tuottajahinnat eivät ole nousseet Suomessa kustannusnousun mukana, kuten on tapahtunut muissa EU- maissa. Pahimmissa vaikeuksissa ovat liha- ja maitotilat. Keväälle on odotettavissa panoshankintojen rahoitusongelmia myös kasvavalle joukolle kasvinviljelytiloja. Huoltovarmuuden ja tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi maatilojen rahoituksen järjestelyihin on pikaisesti tehtävä lyhyen ajan toimenpiteitä. Pitemmän ajan toimenpiteenä on parantaa maatalouden kannattavuutta ja sitä kautta rahoituskelpoisuutta.

Johtokunta on saanut viestiä tiloilta, että rahoittajat ovat alkaneet vaatimaan omaisuuden realisoimista ja tuotannon alasajoa sellaisiltakin tiloilta, joilla tuotanto on kunnossa ja jopa jatkaja tiedossa. Pankit ovat alkaneet turvaamaan omia saataviaan, koska maatalouden kannattavuus ei ole parantunut eikä parannusta näytä olevan tulossa markkinahintojen tai tukien kautta. Hallituksen suunnasta ei ole myöskään tehty lupauksista huolimatta maatilojen rahoitustilannetta helpottavia päätöksiä. Viljelijät eivät voi enää odottaa riittäviä hinnankorotuksia viikkoja pidempään. Tarvitaan myös erillisiä rahoituspaketteja, sillä hinnankorotuksetkaan eivät hetkessä täytä loppuneita kassavaroja. Kevät on tulossa ja ilman mahdollisuutta kylvää ei ole uutta satoa.

 

MTK-Pohjois-Savon johtokunta vaatii hallitukselta pikaisia päätöksiä maatalouden rahoituksen turvaamiseksi niin tuotantopanosten hankkimisen käyttöpääomaan kuin myös lainojen järjestelyihin. Pankkien kanssa tulee sopia maatalouden rahoituksen pelisäännöt selviksi, ettei tiloja ajeta nurin käyttöpääoman loppumisen tai liian tiukkojen ja joustamattomien lyhennysohjelmin johdosta. Juhlapuheet ja arjen todellisuus eivät ole nyt yhtä maatalouden jatkuvuuden ja rahoituksen osalta. Hallituksen tulee antaa riittävät vakuudet ja toimintaedellytykset pankeille, että ne voivat kohtuullisella rahoitusriskillä edelleen rahoittaa maataloutta.

Lisätietoja antavat:
Jari Kauhanen                     Perttu Sirviö
Toiminnanjohtaja               Puheenjohtaja
0405056718                       0503236191