Takaisin Pohjoissavolaiset viljelijät vaativat vakautta ja jatkuvuutta maatalouteen

Tiedote

Pohjoissavolaiset viljelijät vaativat vakautta ja jatkuvuutta maatalouteen

29.11.2023

Maatilat tarvitsevat toimintaansa vakautta ja jatkuvuutta. Vakautta on saatava niin markkinoille kuin tukipolitiikkaan. Myynti- ja panoshintojen suuret vaihtelut eivät sovi huoltovarmuudenkin kannalta tärkeään elintarviketuotantoon.  

Maataloustuotteiden myyntihintojen nousu ei voi perustua yksin siihen, että tuotteista on niukkuutta, silloin myös ruuasta on jossakin pulaa. Panoshintojen nousu kovan kysynnän johdosta tietää aina kannattavuus- ja tuotanto-ongelmia. Sää- ja satovaihteluihin on voitava varautua paremmin. Tähän tarvitaan tiloille taloudellisia puskureita lisää.           

Maatalouspolitiikkaan tulee saada pitkäjänteisyyttä, ennustettavuutta ja lisää kannustavuutta tuottaa ruokaa myös heikoimmilla viljelyalueilla. Itä- ja Pohjois-Suomen tilamäärien ja tuotannon aleneminen on saatava hidastumaan ja suunta kääntymään. Tehokkuuden ja suuruuden lisäksi tarvitaan erikoistumista ja monipuolista tuotantoa.    

Maatalouden ruuantuotannon tulevaisuus on nuorissa. Maatalouden omistajanvaihdosten esteitä on purettava. Nuoret tarvitsevat ennustettavuutta, vakautta ja luottamusta alaan pitkälle tulevaisuuteen. 

Olemassa olevan tuotannon jatkuminen ja säilyminen on myös turvattava. Maatiloja ei saa ajaa nurin tukimaksujen siirtymisestä johtuvista rahoitus- ja käyttöpääomaongelmista. Tukimaksujen aikatauluja on muutettava aikaisemmiksi. Pankkien on tultava nyt vastaan reilusti ja omatoimisesti rakentamaan silta ylimenokaudelle. Asialla on jo kiire.  

Meillä on hyvä hallitusohjelma. Nyt tarvitaan myös työtä, jotta edellä esitettyihin haasteisiin löytyy ratkaisu. Ratkaisuja on esittänyt myös parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä. Hallitusohjelman ja parlamentaarisen työryhmän toimenpiteitä on laitettava ripeämmällä tahdilla toimeksi.  

MTK-Pohjois-Savon syyskokous 27.11.2023 Iisalmessa 

Lisätietoja  


Perttu Sirviö                Jari Kauhanen 

puheenjohtaja              toiminnanjohtaja 

0503236191                0405056718