Takaisin Tiedote 10.11.2022 Maatalouden tuotannon aleneminen uhkaa huoltovarmuutta

Uutinen

Tiedote 10.11.2022 Maatalouden tuotannon aleneminen uhkaa huoltovarmuutta

10.10.2022

MTK-Pohjois-Savo ry ja MTK-Pohjois-Karjala ry

Tiedote 10.11.2022

Maatalouden tuotannon aleneminen uhkaa huoltovarmuutta

MTK:n jäsentiloille tehdyn kyselyn perusteelle kallis sähkö iskee yhä useammalle maatilalle, tuotanto on vähenemässä, ensi satokauden lannoitehankinnat ovat jääneet monelta tilalta tekemättä ja maksuvalmius heikkenee. Pohjois-Savossa vastanneista tiloista 34,7 % ilmoittaa maksuvalmiuden heikentyneen ja 18,6 % ilmoittaa maksuvalmiuden heikentyneen huomattavasti. Pohjois-Karjalassa maksuvalmius on heikentynyt 27,3 % ja huomattavasti heikentynyt 10,9 %. Vaikeasta tilanteesta huolimatta 71 % Pohjois-Savon ja 74,5 % Pohjois-Karjalan tiloista ilmoitti tähän saakka selvinneensä laskujen maksuista pääosin ajallaan. Silti 14 % Pohjois-Savon ja 9 % Pohjois-Karjalan tiloista joutuu lykkäämään lainanlyhennyksiä ja neljännes järjestelmään muita maksuja uudelleen. Osalla laskut jäävät maksamatta kokonaan.

Yhä useampi maatila on joutunut tai on joutumassa uusien, kalliiden sähkösopimusten piiriin. Pohjois-Savossa kohtuhintaisia määräaikaisia sähkösopimuksia on 56,5 % tiloista ja Pohjois-Karjalassa 23,7 % tiloista. Monella tilalla sähkönhinta moninkertaistuu vuoden loppuun mennessä. 46,9 % Pohjois-Karjalan ja 20,2 % Pohjois-Savon tiloista ei aio hankkia lannoitteita ensi kasvukaudelle lainkaan.

Lokakuun lopussa vain 12,2 % Pohjois-Karjalan ja 28,4 % Pohjois-Savon tiloista on pystynyt hankkimaan seuraavana kasvukautena tarvittavan lannoitemäärän kokonaan. Tätä voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena lukuna. Kyselyn perusteella heikko taloustilanne ja epävarmat näkymät tulevat ensi vuonna vähentämään kylvöaloja ja tuotantomääriä. Pohjois-Savossa 19,3 % ja Pohjois-Karjalassa 26,4 % ilmoittaa kylvöalan jäävän selvästi normaalia pienemmäksi.

Kotieläintuotannossa Pohjois-Savossa 12,8 % ja Pohjois-Karjalassa 16 % tiloista ilmoittaa vähentävänsä tai lopettavansa tuotannon seuraavan vuoden aikana. Pohjois-Savossa 17,9 % ja Pohjois-Karjalassa 20 % myöhemmin, mikäli tilanne ei parane. Vastaajista Pohjois-Savossa 6,4 % ja Pohjois-Karjalassa 4 % ilmoitti jo lopettaneensa kotieläintuotannon kokonaan tänä vuonna