Takaisin Kestävän ja vastuullisen ruokaketjun tasapaino horjuu Suomessa

Tiedote

Kestävän ja vastuullisen ruokaketjun tasapaino horjuu Suomessa

16.02.2024

Lehmät juoksee hangessa. Kuva Henna Sirviö.
Lehmät juoksee hangessa. Kuva Henna Sirviö.

Itä- ja Keski-Suomen alueen  MTK - liittojen tiedote

 

Kestävän ja vastuullisen ruokaketjun tasapaino horjuu Suomessa

 

Kestävä ja vastuullinen ruokaketju tarkoittaa, että ketjun on oltava tasapainossa sen jokaisessa lenkissä. Sekä kuluttajien, kaupan, ympäristön ja tuottajien pitää selvitä taloudellisesti, muuten ketju ei toimi ja se katkeaa. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa ketjun alkupäässä olevilla tuottajilla ei ole varaa tuottaa ruokaa sillä hinnalla, millä kuluttajilla olisi varaa ostaa sitä. Ruokaketju-hankkeen tutkimuksen mukaan 72 % kuluttajista ilmoittaa jo nyt, että ruoan hinta on tärkein valintakriteeri ostopäätöstä tehtäessä ja hallituksen suunnitelmat ruoan ALV:n nostosta heikentäisivät kotimaisen ruoan asemaa entisestään.  

Tuottajahinnat ovat kääntyneet laskuun ja tuotantosuunnasta riippuen tietoa hinnanalennuksista on tullut jopa viikottain. Tuotantopanosten hinnat ovat sen sijaan edelleen korkealla ja tilanne on kestämätön. Samaan aikaan kun tuottajat kamppailevat kannattavuuden kanssa ja kuluttajat miettivät mitä heillä on varaa ostaa, ruokaketjun keskellä oleva kauppa ilmoittaa voitoistaan ja uusista investoinneista. Jokainen ymmärtää, että ruokaketju ei ole tasapainossa ja näin ei voida jatkaa yhtään pidemmälle. 

Hallitusohjelmassa on tavoitteena, että alkutuottajan asema ja koko elintarvikeketjun tasapaino kehittyvät nykyistä oikeudenmukaisempaan suuntaan. Yhtenä keskeisenä toimena on elintarvikemarkkina-, kilpailu- ja hankintalain tarkastelu ja muuttaminen niiden toimivuuden ja alkutuotannon aseman parantamiseksi. Hallituksen kuherruskuukausi on loppunut aikaa sitten ja nyt tarvitaan toimia näiden tavoitteiden ja myös muiden hallitusohjelman kirjausten muuttamiseksi konkretiaksi. Jos ruoantuotannon kannattavuutta ei saada nousuun, se näkyy suoraan mm. sukupolvenvaihdosten vähyytenä ja tilojen lopetustahdissa. Näillä asioilla on suuri vaikutus myös alan sidosryhmien työllistymiseen ja maan huoltovarmuuteen. 

Lisätietoja:

Sanna Hämäläinen pj, MTK Etelä-Savo, p. 050410 9497

Juhana Jalkanen pj,  MTK Keski-Suomi , p. 0400665434

Kalle Myllynen pj, MTK Pohjois-Karjala ,  p. 05055377801

Perttu Sirviö pj, MTK Pohjois-Savo, p. 0503236191