Takaisin Tukimaksut viipyvät, maatilojen rahoituksen ongelmat jo vakavia

Tiedote

Tukimaksut viipyvät, maatilojen rahoituksen ongelmat jo vakavia

09.11.2023

MTK-Pohjois-Savo ry

Tiedote 9.11.2023

Tukimaksut viipyvät, maatilojen rahoituksen ongelmat jo vakavia

MTK-Pohjois-Savon johtokunta vaatii Ruokavirastoa ja Maa- ja metsätalousministeriötä ratkaisemaan tukimaksujen tekniset ongelmat ja nopeuttamaan tukien maksuja aiemmin ilmoitetuista maksuaikatauluista. Tukimaksuille tulee antaa tarkat päivämäärät. Tarkat päivämäärät tarvitaan tilojen väliaikaisen rahoituksen järjestämiseen ja maksamattomien laskujen maksuajoista sopimiseen.

Nyt maataloustukien maksut tulevat aiempia vuosia selvästi myöhemmin. Esimerkiksi pelto- ja eläintuissa viivettä aiempiin vuosiin kertyy kahdesta kuukaudesta yli puoleen vuoteen tuesta riippuen, samoin kuin erityisympäristötukien maksut siirtyvät merkittävästi. Maatalouden investointitukia ei ole päästy maksamaan. Investointitukien maksujen odottelu tuo suuria haasteita rahoituksen järjestelyihin ja investointien loppuun viemiseen ja tuotannon ylös nostamiseen.

Kaikilla tiloilla ja tuotantosuunnilla tukien maksujen siirtäminen on pienentänyt kassavaroja merkittävästi, osalla tiloissa omat kassavarat ovat täysin loppuneet.

Tilannetta vaikeuttaa myös erittäin vaikea satokausi, teuraiden ja välitysvasikoiden hakujen kasvaneet viiveet ja heikkoon hintaan pysähtynyt viljakauppa. Raha ja tavara eivät nyt liiku maataloudessa kuten pitäisi. Ensi satokauden hankinnat ovat jäissä ja menneen satokauden maksuja on paljon maksamatta. Vaikutukset näkyvät myös maatalouskaupassa. Kauppa ei käy kuten normaalisti. Ensimmäisiä maatalouskaupan konkursseja on tullut. Jopa maatalousmuovien keruu on uhannut pysähtyä maatilojen maksamattomiin laskuihin. Rahan puute alkaa vaikuttaa myös itse tuotantoon.

Maatalous pyöriikin nyt lainarahoituksella ja maksujen lykkäämisellä tukien maksuun saakka. Kaikki tilat eivät saa rahoitusta järjestymään omien kassavarojen loppuessa. Laskuja ja lainoja alkaa jäämään rästiin.

Lisäksi tukimaksujen myöhempi maksuaika tarkoittaa maatiloille yli 5 miljoonan euron lisääntyneitä rahoituskuluja.

 

Ruokaviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön tulee aloittaa välittömästi toimet, jotta vuoden 2024 tukimaksujen eräpäivät aikaistuvat ja ne ilmoitetaan tarkasti tuen saajille ajoissa. Tavoitteellinen maksuaikataulu, jossa ilmoitetaan arvioitu maksun kuukausi ei riitä maatiloille eikä maatalouden rahoittajille. Tarvitaan tieto eräpäivistä, milloin maksut ovat maatilojen tileillä. Maa- ja metsätalousministerin ja viime kädessä koko hallituksen tulee varmistaa, että maatalouden tukien maksut tapahtuvat sovitusti ja sillä aikataululla, että maatilojen toiminta voi jatkua häiriöttömästi.

 

MTK-Pohjois-Savon johtokunta vetoaa vielä pankkeihin; tukimaksuista johtuviin maksuongelmiin on löydettävä kullekin tilalle toimiva kohtuuhintainen ratkaisu. Maatilojen rahoituksesta ja rahoituskelpoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa huoltovarmuutta, siksi asian hoitamisen vastuu kuuluu merkittävästi myös maan hallitukselle.

 

Lisätietoja antavat:

Jari Kauhanen Toiminnanjohtaja 040 505 6718 Perttu Sirviö Puheenjohtaja  0503236191