Takaisin Tuotantokustannusten nousu ja heikko sato vaikeuttavat maatilojen taloutta

Uutinen

Tuotantokustannusten nousu ja heikko sato vaikeuttavat maatilojen taloutta

07.10.2021

Vain puolet Järvi-Suomen maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, kertoo tuore kysely Järvi-Suomen alueen viljelijöille. Kysely toteutettiin Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen MTK-yhdistysten luottamushenkilöinä toimiville maatalousyrittäjille syyskuun lopulla.

Vastaajista vain 10 % arvioi yrityksensä taloudellisen tilanteen parantuvan tulevina vuosina. Kolmannes arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän aiemman kaltaisena ja 60 % prosenttia vastaajista arvioi taloustilanteen heikentyvän.

Yrittäjien mielestä eniten oman tilan kannattavuuteen vaikuttavat tuotantokustannukset ja tuottajahinnat. Vastaajat, joiden arvion mukaan taloudellinen tilanne heikentyy, kokivat että heillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia tilan taloudelliseen tulokseen kuin vastaajat, jotka arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen paranevan tai pysyvän ennallaan.

Vastaajat näkivät kuitenkin oman yrityksensä tilanteen hieman parempana kuin maatalouden taloustilanteen kokonaisuudessaan Suomessa. Puolet vastaajista piti yleistä tilannetta välttävänä ja neljännes heikkona.

Lisätietoja kyselyn tuloksista

Jari Kauhanen,

toiminnanjohtaja, MTK-Pohjois-Savo

puh. 040 5056718