Takaisin Turvetuotannon alasajo vaarantaa eläinten hyvinvointia, heikentää ruokaturvallisuutta ja tuo kestämättömät lisäkustannukset suomalaiseen kotieläintuotantoon

Uutinen

Turvetuotannon alasajo vaarantaa eläinten hyvinvointia, heikentää ruokaturvallisuutta ja tuo kestämättömät lisäkustannukset suomalaiseen kotieläintuotantoon

16.04.2021

Turpeen käytön kansallista haittaveroista tulee luopua, päästöoikeuden hinta ohjaa polttoturpeen käyttöä jo muutenkin erittäin voimakkaasti. Laaja-alaisen turvetyöryhmän esitysten toteuttamisesta on tehtävä päätökset viivyttelemättä. Kuivike- ja kasvuturpeen saatavuus ja kohtuuhintaisuus tulee turvata tuki- ja verotuskeinon polttoturpeen käytön vähentyessä tai loppuessa.

Turve on puhdas, pehmeä, lämmin ja hyvin imukykyinen kuivike kotieläintuotannossa. Se on myös luontaisesti hapan. Turpeella on suora yhteys eläinten hyvinvointiin. Kuivikkeena se estää tehokkaasti tautia-aiheuttavien suolistobakteereiden, mm. enterobakteereiden esiintymistä. Turve sopii erinomaisesti kuivikkeeksi lypsykarjalle, lihanaudoille, emakoille, porsaille, siipikarjalle ja hevosille. Turvetta ei pysty korvaamaan kutterilla tai oljella myöskään, ettei eläinten hyvinvoinnin korkea taso ja matalan antibioottien käyttömäärä vaarantuisi. Turpeesta luopuminen vaarantaa kotimaisen antibioottivapaan lihan tuotannon. Suomen sääolosuhteissa toimivien kuivikemateriaalien valikoima on rajallinen.

 

Turve on hyväksi myös ympäristölle, se sitoo parhaiten lannan nesteet ja ravinteet. Happamuutensa ansiosta se sitoo hajua aiheuttavia kaasuja, mikä tuntuu raikkaampana ilmana eläinsuojassa ja ympäristössä, jossa turvelantaa käytetään pellon lannoittamiseen. Turpeella lannan ja virtsan typpi saadaan paremmin viljelykasvien käyttöön sekä lisättyä pellolle humusta ja maan eliötoimintaa. Turve vähentää typen haihtumista sekä ravinteiden ja haitta-aineiden huuhtoutumista vesistöihin. Turpeesta ja lietelannasta syntyy hajutonta, ravinteikasta ja helposti levitettävää maanparannusainetta.

 

Turvetuotannon nopea alasajo ja samalla kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuden merkittävä heikkeneminen vaikuttaa maatalousturpeen saatavuuteen ja hintaan. Energiaturpeeksi käytetään suon syvemmistä osista nostettavaa tummempaa turvetta sen sivujakeena syntyy vaaleampia pintaturvetta, jota käytetään monipuolisesti maa -ja puutarhataloudessa.

 

Kuiviketurpeen hinnan nousu ja supistuva saatavuus heikentävät suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä. Kuivikkeen hinta on jo nyt korkea ja kotieläintuotannon kannattavuus heikkoa. Kotieläin- ja lihatilat eivät kestä kustannusten nousua. Turpeelle ei ole laadultaan, saatavuudelta ja hinnaltaan kilpailukykykyistä vaihtoehtoa. Kotimaisen turpeen saatavuuden heikentyminen tarkoittaa hinnan nousua. Samalla se vaikuttaa turpeen tuonnin lisääntymistä Venäjältä, ratkaisu ei ole kansantaloudellisesti järkevää eikä ilmastoviisastakaan.

Lisätietoja antavat:

Lihavaliokunnan puheenjohtaja, Lauri Jaatinen puh. 0400 648985

Jari Kauhanen lihavaliokunnan sihteeri, puh. 040 5056718