Takaisin Tyytyväisyys maatalouslomitukseen yleensä hyvällä tasolla, mutta alueiden väliset erot ovat merkittäviä

Uutinen

Tyytyväisyys maatalouslomitukseen yleensä hyvällä tasolla, mutta alueiden väliset erot ovat merkittäviä

14.02.2023

MTK- ja SLC-liittojen tekemässä lomituspalveluiden tyytyväisyyskyselyssä keskimääräinen kouluarvosana oli 7,8. Itse järjestetyn lomituksen arvosana ylsi 8,2:een. Mukana olivat kaikki Manner-Suomen 12 lomituspalveluyksikköä. Näiden välille muodostui melko suuriakin eroja. Parhaan yleisarvosanan saivat Keuruun kaupungin lomituspalvelut, Pedersöre avbytarservice ja Sastamalan kaupungin lomituspalvelut. Kyselyssä kartoitettiin maatalousyrittäjien kokemuksia lomittajien ammattitaidosta, lomitushallinnon palvelusta ja lomituksen saatavuudesta. Kyselyyn vastaaminen koettiin tärkeäksi, sillä siihen saatiin vastaukset 1230:ltä lomituspalveluita käyttävältä maatilalta.

 

Etenkin kyselyn vapaista kommenteista näkyi lomituspalveluiden suuri tarve ja hyvän työn arvostus. Lomitus on arvokas voimavara, joka mahdollistaa erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautumisen tehtävästään edes hetkeksi. Tästä mahdollisuudesta moni halusi lausua kiitoksensa. Toisaalta tähän samaan asiaan liittyi osa kritiikistä. Jos yrittäjä ei voi luottaa lomittajan ammattitaitoon tai hallinnon kykyyn organisoida toimiva lomitus sovittuun aikaan, niin yrittäjä ei voi tai ei uskalla lähteä lomalle.

 

Kyselyn järjestäjien ennakko-odotus oli, että vastaajien pääjoukko koostuisi lomitukseen tyytymättömistä maatalousyrittäjistä. Kuitenkin tuloksista heijastuu paljon tyytyväisyyttä. Esimerkiksi 86 prosenttia vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että lomittajien ammattitaito on riittävä. Samoin 81 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että vuosiloma on järjestynyt ajallaan.

 

Sijaisavun eli esimerkiksi sairauslomatuuraajan saatavuudessa oli selvästi enemmän puutteita kuin vuosilomien saatavuudessa. Reilu neljännes vastaajista oli tyytymätön sijaisavun järjestämisen nopeuteen. Tässä oli selviä eroja lomitusyksiköiden välillä, sillä sijaisavun saamisen nopeuteen tyytymättömien määrä vaihteli välillä 6–63 %. Loimitusyksiköiden välisiä eroja oli nähtävissä paljon myös lomitushallinnon tavoitettavuudessa ja jonkin verran yhteydenpidon onnistumisessa.

 

Koska lomittajien ammattitaidon erot koettiin pieneksi, niin kyselyn perusteella erot lomitusyksiköiden välillä muodostuvat etenkin lomituspalveluiden organisoinnin ja saatavuuden sekä muun hallinnon työn onnistumisen kokemuksesta.

 

Kysely lähetettiin sähköpostitse ja kohdennettiin niille MTK:n ja SLC:n jäsentiloille, joilla on tuotantoeläimiä. Kyselyyn saatiin 1230 vastausta. Lomaoikeutettuja maatiloja oli kyselyn toteutusaikana noin 8060, joten kyselyyn vastasi 15,3 prosenttia kaikista lomaoikeutetuista tiloista.

 

Kyselyn toteutti MTK Häme. Kyselyyn sai vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Lisätietoja kaikista MTK- ja SLC-liitoista tai Kari Aikiolta MTK Hämeestä, puh. 040 570 7270.