Maatalouden muovit kiertoon

Muki - Maatilojen muovit kiertoon-hanke 2022-2024

Hankkeen toteutetaan 1.9.2022-29.2.2024 välisenä aikana.

Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja maatilamuovien tehokkaaseen lajitteluun, pakkaamiseen ja varastointiin, sekä likaisten muovien käsittelyyn. Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja luoda uusia toimintatapoja. Toiminta-alueena on Järvi-Suomen alue. 

Hankeaikana tunnistetaan ja mallinnetaan hankealueen maatalousmuovien keskimääräinen materiaalivirta sekä olemassa olevien varastotilojen keskimääräinen koko. Kerätyn ja analysoidun tiedon perusteella tuotetaan toimintamalli maatilamuovien tehokkaaseen kierrättämiseen sekä luodaan edellytyksiä uudelle, kestävälle liiketoiminnalle sekä tilojen väliselle yhteistyölle.

Hankkeessa tuotetaan sähköistä materiaalia eri muovijakeiden tunnistamisesta ja niiden kierrättämisen tehostamisesta maatilayrittäjien avuksi.

Lisäksi osana hanketta MTK-Pohjois-Savo järjestää etenkin Ylä-Savon alueelle maatalousmuovien keräys pilotin. Tavoitteena saada alueen tiloille luotettava ja edullinen muovien keräysjärjestelmä. Pilotti toteutetaan 2023 aikana.

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun sekä MTK Pohjois-Savon kanssa.

Projektiasiantuntija ja Ylä-Savon muovinkeräyspilotin yhteyshenkilö:

Noora Räsänen, 040 154 1234, noora.rasanen@mtk.fi

Lisätietoa Muki-hankkeesta 

***********************

MAATALOUSMUOVIKYSELY

Alla linkki maatalousmuovin keräyskyselyyn, jonka tavoitteena on saada tietoa maatalousmuovin määrästä ja sijainnista Pohjois-Savon alueella.

Tällä kyselyllä kartoitamme alustavasti paljonko maatalousmuovia olisi tarjolla eri alueilla ja niitä  hyödynnetään mahdollisen keräyksen järjestämiseksi vuoden 2023 aikana. Vastaajan ei tarvitse sitoutua toimittamaan muovia toimijoiden kautta. Kyselyyn on mahdollista vastata 20.1.2023 asti.

 

Kyselyn tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Maatalousmuovin keräystä suunnittelevat yhteistyössä: Maatilojen muovit kiertoon (MuKi)-hanke, Keski-Savon jätehuolto, MTK-Pohjois-Savo ja alueen MTK yhdistykset. Tämän kyselyn ja muovien keräyksen yhteyshenkilö on Noora Räsänen (040 154 1234 noora.rasanen@mtk.fi).

Vastaamalla kyselyyn autat muovien keräämisen järjestämisessä, kiitos!

kysely 👉 ​​​

https://link.webropolsurveys.com/S/E7337B17CFDF2F3D

Kyselyn tulokset ovat luottamuksellisia ja niitä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Maatalousmuovin keräystä suunnittelevat yhteistyössä: Maatilojen muovit kiertoon (MuKi)-hanke, Keski-Savon jätehuolto, MTK-Pohjois-Savo ja alueen MTK yhdistykset. Tämän kyselyn ja muovien keräyksen yhteyshenkilö on Noora Räsänen (040 154 1234 noora.rasanen@mtk.fi).
Vastaamalla kyselyyn autat muovien keräämisen järjestämisessä, kiitos!

 

****************************

INFO-TILAISUUDET

Maatilojen muovit kiertoon (MuKi)-hanke järjestää kevään aikana viisi info-tilaisuutta zoom-webinaareina, joissa käsitellään maatalousmuovien kierrättämistä, varastointia, jätteisiin liittyvää lainsäädäntöä, turvallisuutta ja korvausmahdollisuuksia. Tervetuloa kuulolle! Ohjelma

****************************

Lisää muoviasiaa mm muovikierrätysopas, koulutusmateriaaleja, Pohjois-Savon kesällä 2021 muovinkeräyspilotin raportti : https://pohjois-savo.mtk.fi/-/kysely-maatalousmuovin-maarasta-ja-sijainnista