Tänne päivittyvät Innostu tiedosta-hankkeen järjestämät eläimiin kohdistuvat koulutusmateriaalit.

Eläinasiat

Tänne päivittyvät Innostu tiedosta-hankkeen järjestämät eläimiin kohdistuvat koulutusmateriaalit.


Onko jäteraportoinnin kanssa hämmennystä? YLVA -RAPORTOINNIN KYSELYTUNTI 27.3.23​​​​​

Maatilojen velvollisuus jätteiden kirjanpidosta ja raportoinnista on muuttunut. Jokaisella ympäristöluvan alla olevalla toimijalla on nykyään velvollisuus toimittaa YLVA-raportti vuosittain. Tavoiteeena oli slventää YLVA- raportointiin liittyviä epäselvyyksiä ja antaa mahdollisuus kysyä raportoinnista joko ennakkoon tai itse tilaisuudessa.        

Tiivistettynä jätelain vaatimukset eläinsuojien kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksista:

  • Eläinsuojia, kuten muutakaan alkutuotantoa, ei koske jätelain 118 a §:n mukainen velvollisuus pitää kirjaa elintarvikejätteestä.
  • Ympäristöluvanvaraiset eläinsuojat ovat jätelain 118.1.4 §:n mukaisesti velvollisia pitämään kirjaa kaikesta tuottamastaan jätteestä vastaavaan tapaan kuin muutkin ympäristönluvanvaraiset toimijat, sekä raportoimaan jäteasetuksen 33.4 §:n mukaisesti niistä valvontaviranomaiselle/YLVAan. 
  • Ilmoituksenvaraisilla eläinsuojilla ei ole velvollisuutta pitää kirjaa jätteistä, jollei jokin jätelain 118 §:ssä säädetty edellytys täyty, esim. jätettä synny vähintään 100 tonnia vuodessa tai syntyy vaarallista jätettä tai POP-jätettä. Siten näillä eläinsuojilla ei myöskään ole raportointivelvollisuutta valvontaviranomaiselle, jollei kunta ole ilmoituspäätöksessään vaatinut tietojen raportointia valvontaviranomaiselle.

Tallenne

YLVA-raportoinnin ohjeet ja verkkosivu

YLVA-raportointi, Maarit Valta, Vera Kajanus, Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelu

Järjestäjät:   Yhdessä Pohjois-Savon Ely, Iisalmen kaupungin ympäristön suojelu ja MTK-Pohjois-Savo yhdessä alueen maaseutupalveluiden Luoteis-, Sydän-, Rantasalmen ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden kanssa.


Tietoa kierrätyslannoitteista ja ravinteiden kierrätyksestä-sarja ​​​​​

Ohjelma

Tavoite: Jakaa tietoa kierrätyslannoitteiden käytöstä ja ominaisuuksista ja tuoda esille erilaisten biomassojen käyttömahdollisuuksia ravinteina.

Toteutusmuoto: Webinaarit, teams

Toteuttajat: Biokipinä-hanke (kehitysyhtiö SavoGrow), Innostu tiedosta! -hanke (Pohjois-Savon MTK) ja Biosfääri-hanke (Savonia AMK)

 

14.3. Mikä on kierrätyslannoitteiden teho verrattuna mineraalilannoitteisiin? Mitä laki sanoo kierrätyslannoitteiden käytöstä? Tallenne

15.3. Mitä kierrätyslannoitteiden käytössä tulee ottaa huomioon? Mitä kokemuksia viljelijöillä on?  Tallenne 

16.3. Saataisiinko hyödyntämättömistä biomassoista, kuten järviruokosta, otettua ravinteet talteen? Mitä rahoitusta on tarjolla? Entä mitä jalostusprosesseja on olemassa? (Tallenne)

25.4. Kierrätyslannoitevalmisteet ja niiden kustannustehokkuus -webinaari Tallenne  


​​​Mistä uskallat säästää naudanlihantuotannossa?  22.2.23

Ohjelma

Kenelle: Kaikille naudanlihantuotannosta kiinnostuneille, naudanlihantuotantoa kehittäville ympäri Suomen.

Tavoite: Naudanlihantuottajat saavat käytännön vinkkejä päivittäiseen toimintaan ja asioihin, joista uskaltaa säästää ja joilla on merkitystä kannattavuuteen. Tilaisuuden jälkeen osallistujilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan pienryhmätoimintaan asian tiimoilta.

Innostu tiedosta, Heikkinen Anne-Mari, MTK-Pohjois-Savo

Mistä uskallat säästää säilörehussa, Marita Jääskeläinen, ProAgria Itä-Suomi

Säästökohteita navetan sisältä ja miten eteenpäin, Hertta Mikkonen, ProAgria Itä-Suomi


Emolehmäwebinaari 11.1.23

Webinaarissa käsitellään laajasti emolehmätuotantoa eri osa-alueilta ja pääperiaatteita ja mitä emolehmätuotannon aloittaminen vaatii. Yhteistyössä: ProAgria ItäSuomi ja Innostu tiedosta/MTK-Pohjois-Savo

ohjelma. Tilaisuutta ei tallenneta. Avaus ja katsaus emolehmätuotannon tulevaisuuden näkymiin, Anne-Mari Heikkinen, MTK-Pohjois-Savo, Sini Mustonen, ProAgria Itä-Suomi, Hertta Mikkonen, ProAgria Itä-Suomi


17.8.22 Emolehmätuotantokoulutus asiantuntijoille

Atria, ProAgria ja MTK-Pohjois-Savo järjestävät emolehmäntuotannon aloittamiseen liittyvän koulutuksen asiantuntijoille. Tilaisuudesta lisätietoa ja ilmoittautumis- ja osallistumislinkki saatavilla anne-mari.heikkinen@mtk.fi tai petri.lappi@proagria.fi tai juha.ryhanen@atria.com.

Samantyyppinen koulutus on myöhemmin viljelijöille ja muille kiinnostuneille. Seuraa erityisesti Atrian sivuja (Tuottava emolehmä-hanke). 


​​​​​​Nautatilojen tukitilaisuus, Kuopio ​​​27.4.22

Tavoite: Käydä läpi tukimuutokset ja avata nautatukien haasteet ja sudenkuopat.

Yhteistyössä Savon nautakerhon kanssa.

Ohjelma 

Kevään tukihaku 2022, Erkki Väätäinen, Sydän Savon maaseutupalvelut

Nautapuolen valvonta, Arja Nuutinen, Pohjois-Savon Ely-Keskus

Eläinpalkkiot 2022 ja jatko, eläinten hyvinvointikorvaus vuodesta 2023 eteenpäin. Saara Patama, MTK HUOM! Päätöksiä vuodesta 2023 alkaen ei ole olemassa, asiat alustavia. 

 

 

Eläinasiat

Jäteraportointi

Tietoa kierrätyslannoitteista

Mistä uskallat säästää naudanlihantuotannossa?

Emolehmäwebinaari