Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto Pohjois-Savon maatalousyrittäjille ja -yrityksille

MTK-Pohjois-Savo on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Melan kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon alueensa maatalousyrittäjiä ja -yrityksiä varten. Tavoitteena on helpottaa työterveyshuoltopalveluiden hankintaa sekä varmistaa, että palveluilla on asianmukainen hinta-laatu -suhde ja että palvelut ovat hyvin saatavilla koko Pohjois-Savon alueella.

Kilpailutuksen tuloksena MTK-Pohjois-Savo on valinnut  palveluntarjoajat, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuoltopalveluista. Sopimuskumppanit ovat Järviseudun ja Kallaveden Työterveys Oy:t  ja Terveystalo Oyj.

Pohjois-Savon alueella toimivat MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen ja järjestää sen puitteissa työterveyshuollon palvelut itselleen ja työntekijöilleen haluamansa laajuisina ilman erillisiä sopimusneuvotteluja. Puitesopimuksen hinnat kattavat yleisimmät työterveyshuoltopalvelun kautta tarjottavat palvelut.

Maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvalla MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta itselleen järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Korvaamisen perusteena ovat Kelan vahvistamat, yrittäjäkohtaiset vuotuiset laskennalliset enimmäismäärät, jotka on määritelty erikseen ehkäisevään työterveyshuoltoon (mm. tilakäynti, terveystarkastus, neuvonta ja ohjaus) ja sairaanhoitoon. Molemmat puitesopimusyritykset hakevat korvauksen Kelalta ja laskuttavat viljelijältä vain viljelijän omavastuuosuuden.

Kelan korvaus on:

- 50 % hyväksyttävistä ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvataan kuitenkin 60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.

- 50 % työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista.

- Tilakäyntien kustannukset korvataan kokonaan Kelan vuosittain määrittämään yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään saakka.

Työterveyshuollon ostajan opas

Ohje tilapäistyöntekijöiden työterveyden järjestämisestä

Jäsenille

Tutustu puitesopimusten hintavertailuun. Käytä MTK:n jäsenrekisterissä olevaa sähköpostiasi kirjautumiseen. Kirjautumisohjeet www.mtk.fi/ohjeet-sisaankirjautumiseen