Puheenjohtaja

Aaro Mustonen

040 550 2537

aaro.musto@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Jarkko Toivanen

Sihteeri

Matti Pitkänen

044 356 2357

mtk-tuusniemi@outlook.com

Jäsensihteeri

Matti Pitkänen

Johtokunta
MTK-Tuusniemi ry 100 v.

Takaisin MTK-Tuusniemen syyskokous

Ajankohtaista

MTK-Tuusniemen syyskokous

03.03.2020

MTK-Tuusniemi ry, syyskokous torstaina 19.11. klo 10 Kunnanviraston valtuustosalissa. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

MTK-Tuusniemi ry                                   SYYSKOKOUS 19.11.2020

ASIALISTA

1.         Kokouksen avaus, yhdistyksen puheenjohtaja Aaro Mustonen

2.         Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

            __________________________ _____________________________

3.         Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

            __________________________ _____________________________

            __________________________ _____________________________

4.         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 9 §:n mukaan ilmoitus on oltava Maaseudun Tulevai­suudes­sa 5 pv ennen kokousta, ilmoituspäivä ja kokouspäivä mukaan lukien. Yhdistyksen syyskokous 14.11.2019 päätti vuodeksi kerrallaan kokouskutsun julkaisemisesta Koillis-Savo -lehdessä.  

Ilmoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa ____/______. 

5.         Työjärjestyksen hyväksyminen

6.         Yhdistyksen sääntömuutoksen 2. käsittely ja uusien sääntöjen hyväksyminen

           

7.         Uusien sääntöjen käyttöön ottaminen

Päätetään uusien, ennakkotarkastettujen sääntöjen soveltamisesta yhdistyksen toiminnassa välittömästi tästä asiakohdasta alkaen. Käytössä on yhden kokouksen malli

8.         Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021                              

Johtokunnan esitys

9.         Vahvistetaan johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten, muiden edustajien sekä toiminnantarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaamisen perusteet vuodelle 2021.

           

Johtokunnan esitys: puheenjohtajan vuosipalkkio 400 €, sihteerin vuosipalkkio 600 € ja koulutus- ja kokouspäiväkorvaus 80 €/päivä. Lomittajakulujen korvaus laskua vastaan. Matkakulukorvaukset maksettaviksi verovapaiden matkakustannusten korvausten perusteiden mukaisesti (Helsingin kokousten matkakulut halvimman kulkuneuvon taksojen perusteella). Tilintarkastajien palkkio laskutuksen mukaan.

10.       Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021 ja määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021 (sääntöjen 6 § mukaisesti)

Johtokunnan esitys:

A     Yhdistyksen jäsenmaksu 50 € (maatilat, maaseutuyritykset)

B     Henkilöjäsenmaksu 38 €

C     Opiskelijajäsenmaksu 8 €

(Myös henkilöjäsenmaksua ja opiskelijajäsenmaksua määritettäessä on hyvä huomioida, että jäsenelle menevään maksuun lisätään 12 € edunvalvontamaksu)

Yhteisöjäsenmaksusta päättää sääntöjen mukaan yhdistyksen johtokunta.

Lisäksi yhdistyksen yleinen kokous voi päättää yhdistykseen liittymismaksusta ja sen perimisajankohdasta. Liittymismaksusta päättäminen on vapaaehtoinen.

           

.

11.       Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä

Yhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan yhdistyksen johtokunnassa on kuudesta kahteentoista (6-12) jäsentä.

            Johtokunnan esitys: yhdeksän jäsentä

12.       Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Sääntöjen 10 § mukainen johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuodeksi kerrallaan, ellei kokouksessa päätetä, että valinta tehdään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.

13.       Johtokunnan jäsenten vaali vuosille 2021-2023 (ikärajat huomioitava).

Yhdistyksen sääntöjen 11 § mukaan yhdistyksen johtokunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa (1.1.2021) on täyttänyt 62 -vuotta. Vähintään yhden johtokunnan jäsenistä tulee olla toimikautensa alkaessa alle 35 -vuotias ja johtokunnissa molempien sukupuolten tulee olla edustettuina.

(Mikäli yhdistys päättää muuttaa kohdan 10. mukaisesti johtokunnan kokoa vuoden 2020 kokoonpanosta, suositus on, että koko nykyinen johtokunta eroaa ja valitaan uudet jäsenet sekä arvotaan heidän erovuoroisuutensa niin, että jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Mikäli johtokunnan koko pysyy ennallaan, suoritetaan vaali normaalisti erovuoroisuuksien mukaan)

14.       Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2021

           

15.       Valitaan edustajat ja heille varahenkilöt liiton kokouksiin vuodelle 2021

(1 edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti, jäsenmäärää tarkastellaan 31.12.2019 tilanteen mukaan)

            ___________________________                     _____________________________

            ___________________________                     _____________________________

            ___________________________                     _____________________________

            ___________________________                     _____________________________

            ___________________________                     _____________________________

            ___________________________                     _____________________________

                         

16.       Maanomistajaedustajan valinta Riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen

            Johtokunnan esitys yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa

17.       Muiden tarvittavien edustajien valinta (esim. piirimiehet)

            Esitys: kokous valtuuttaa johtokunnan tekemään tarvittavat valinnat

18.       Muut asiat

19.       Kokouksen päättäminen

Toiminnanjohtaja Jari Kauhasen ajankohtaiskatsaus välittömästi kokouksen jälkeen