MTK-Vieremä

MTK-Vieremä on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallinen etujärjestö ja vaikuttajia. Yhdistys järjestää monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Perustettu 1921.

Henkilöjäsenet
Vastuuhenkilöt  271
Perheenjäsenet  531
Muut henkilöjäsenet  16
Yhteensä  818

 9 822 Yhteensä peltoa,  keskimääräinen peltopinta-ala: 44.24
 15 493 Yhteensä metsää, keskimääräinen metsäpinta-ala: 61.00
 3,00 Perikuntia
 24,00 Yhtymiä

 

Tervetuloa mukaan!

Liity jäseneksi

Puheenjohtaja

Lassi Heiskanen

0405591695

lassi.heiskanen@outlook.com

Varapuheenjohtaja

Mika Hyvönen

050553143

hyvonestia95@gmail.com

Sihteeri

Jouni Kumpulainen

044-361 1408

jouni.kumpulainen@gmail.com

Jäsensihteeri

Jouni Kumpulainen

0443611408

jouni.kumpulainen@gmail.com

Johtokunta
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 1, column 120:
Lexical error: encountered "u" (117), after "\"MTK-Vierem\u00e4 Puheenjohtajat Huttunen Heikki\\t1945 \\".
---end-message---

The failing expression:
==> entryImage?eval [in template "20116#20152#310935" at line 29, column 43]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign entryImageJSON = entryImage?eval [in template "20116#20152#310935" at line 29, column 17]
----
1<#-- Yhdistyksen ajankohtaista --> 
2<#-- 02/04/2019 --> 
3<#--- INIT ---> 
4<#-- Import common variables, functions & macros --> 
5<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
6 
7<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
8 
9<#--- OUTPUT --->  
10<@ch5.emptyListMessage />  
11<#if entries?has_content>  
12  <h3>Ajankohtaista yhdistyksessä</h3> 
13 <div class="flex-container container-fluid FiMtkFrontTopicListkaikki">  
14  <#assign fistcontent = "" /> <#--FiMtkFrontTopicListhyperlinkfirst-->  
15  <#list entries as entry>  
16    <#-- INIT ENTRY -->  
17      <#assign contentType = "Ajankohtaista" > 
18      <#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!"">  
19      <#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, ch5.summaryMaxLength)>  
20      <#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" />  
21      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() />  
22      <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, entry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent")) /> 
23      <#assign viewURLarray = viewURL?split("?") /> 
24      <a href="${viewURLarray[0]}" class="FiMtkFrontTopicListhyperlink ${fistcontent}">  
25      <div class="card card-inverse text-left FiMtkFrontTopicListjulkaisu ">  
26        <#assign imageurl = ""> 
27        <#assign imagefileEntryId = ""> 
28        <#if entryImage?has_content> 
29        <#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
30        <#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
31        <#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
32        <#else> 
33        <#switch ch5.getStructureName(entry)> 
34        <#case "Blogi"> 
35        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
36        <#break> 
37        <#case "Tiedote"> 
38        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
39        <#break> 
40        <#case "Uutinen"> 
41        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
42        <#break> 
43        <#case "Ajankohtaista"> 
44        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
45        <#break> 
46        <#default> 
47        <#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
48        </#switch> 
49        </#if> 
50        <#--<#if imagefileEntryId?has_content && imagefileEntryId != ""> 
51        <@adaptive_media_image["img"] fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imagefileEntryId?number).getFileVersion() class="card-img FiMtkFrontTopicListimage"/> 
52        <#else> 
53        <img class="card-img FiMtkFrontTopicListimage" src="${imageurl}?&imageThumbnail=3" alt="Card image"> 
54        </#if>--> 
55        <div class="FiMtkFrontTopicListimageoverflow"> 
56          <img class="card-img FiMtkFrontTopicListimage" src="${imageurl}" alt="Card image"> 
57        </div> 
58        <div class="card-img-overlay FiMtkFrontTopicListimageheadcategoria"> 
59          <h5 class="card-title FiMtkFrontTopicListimageheadcategoriatext"> 
60            ${contentType} 
61          </h5> 
62        </div> 
63        <div class="card-body FiMtkFrontTopicList"> <div class="FiMtkFrontTopicListdate"> 
64          ${ch5.getPublishDate(entry)}  
65        </div> 
66        <div class="FiMtkFrontTopicListtitle"> 
67          <#assign title = ch5.getTitle(entry)>  
68          <#if title?length &lt; 75>  
69            ${title}  
70          <#else> 
71            ${title?substring(0, 74)} ...  
72          </#if>  
73        </div> 
74      </div> 
75    </div> 
76    </a> 
77    <@ch5.articleeditlink entry "height: 0px; width: 0px; transform: translate(-30px, 7px);"/> 
78    </#list> 
79  </div>  
80</#if>