Innostu tiedosta!

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin ja osallistumislinkit sekä menneiden tilaisuuksien materiaalit: Rullaa tätä sivua alaspäin.

Innostu tiedosta -hanke on yhteistyöhanke, jota toteutetaan Pohjois-Savossa yhteistyössä Luken, Luoteis-Savon -, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden kanssa. Rahoittajan juliste.

Hankkeen päätavoite on antaa tietoa tilojen kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä mm. välittämällä tietoa tilan kehittämiseen liittyen. VarmaNurmen tiedotusasiat jatkuvat myös ko. hankkeessa. Hanke pyrkii vaikuttamaan tilojen toimintaympäristöön, jotta se mahdollistaisi tilojen kannattavan toiminnan. Seuraa ilmoittelua tulevista 2021 tilaisuuksista ja anna myös vinkkiä mitä haluaisit kuulla. Ohessa ohjausryhmän linjaus toiminnan suunnasta. Innostu tiedosta on käytössänne 31.7.2023 saakka, saadun jatkoajan myötä. Ole yhteydessä ja laita vinkkiä mistä aiheesta haluaisit tietoa. Innostu tiedosta sivut rakentuvat Kohti tulevaa 2 -hankkeen sivujen perustuksille, jottei hyvää tietoa hävittäisi.


 

Muuta ajankohtaista

Lähiruoan ja palveluiden myyminen -opas lähiruoan myyntiin on julkistettu (2022). 

Maatalousmuovin lajitteluoppaat löytyvät täältä (2021). 

Omistajanvaihdosmateriaalit löytyvät täältä, sisältää uudet omistajanavaihdosmallit (2019, tieto edelleen relevanttia).

Mainio 3/2022 MTK-Pohjois-Savon tiedotuslehti

Tulevat koulutustilaisuudet:

Päivitämme aikataulutetut tilaisuudet tähän.


         12.12.22 klo 12-15.15 Kotieläintilojen ajankohtaisinfo -webinaari

Aiheina uusi eläinten hyvinvointilaki ja tuotantosidonnaiset eläintuet, ja eläinten hyvinvointikorvausta käsitellään nautojen osalta.

Yhteystyössä: Tietolinkki-hanke ja Innostu tiedosta

Ilmoittautuminen 

Ohjelma


 

Biokaasukahvit -sarja tiistaisin klo 9-10

Asiaa maatilamittakaavassa tuotetusta biokaasusta! Pysy kärryllä missä mennään. Käymme läpi asiat keskustellen asiantuntijoiden kanssa. Jokainen asiantuntija ottaa kantaa asiaan Swotin kautta (eli käyden läpi asian heikkoudet, mahdollisuudet edut ja vahvuudet).

Kaikki mitä haluat tietää maatilamittakaavan biokaasutuotannosta.

Ota kuppi kuumaa ja tule linjoille. 

Sarjan järjestävät yhdessä Savonia-amk ja Luken FarmGas-PS2 ja MTK-Pohjois-Savon Innostu tiedosta -hankkeet. 

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki 

OSALLISTUMISLINKKI (teams) (linkki on sama kaikissa tilaisuuksissa): Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Meeting ID: 365 901 970 738, Tunnuskoodi: 5LNriX Download Teams | Join on the web

 

vko 42 Ennakko-biokaasukahvit, Biokaasutuotannon ABC  

 Esityskalvot Saija Rasi, Luke 

 1.  ti 25.10.22  Nykytilanne, tulevaisuuden näkymät ja ohjaava politiikka 

Esityskalvot Kalle Aro Luke

Raportti: Kohti biokaasun liikennekäyttöä Pohjois-Savossa: FarmGas-PS 2 -hankkeen raportti hajautetusta biokaasuntuotannosta 

Biokaasutuotannon ABC-video

 2.     ti 1.11.22 Mitä biokaasun ympärillä maakunnassa tapahtuu ja mikä on niiden tilanne 

Esityskalvot: Esko Rissanen, Biokaasua pellolta-hanke, Mika Suomalainen, Vieremän kunta, Robert Harmoinen, Suomen Lantakaasu Oy (esitys ei julkinen, kiinnostuneet voi ottaa suoraan yhteyttä p. 040 9007073), 

Muuta esille noussutta: JTF-haku, Ravinteiden kierrätysohjelma ja sen pisteystys

 

  3.     ti 8.11.22 Miten biokaasua voidaan hyödyntää maatiloilla?

Esityskalvot: Savonian lehtorit Seppo Mönkkönen ja Miika Kahelin käyvät läpi biokaasuenergian käyttöä omaan käyttöön tai myyntiin. Vaihtoehtoja laskelmista. 

 

4.     ti 15.11.22 Biokaasulaitoksen rahoitus

Pankkirahoituksen ja julkisten avustusten eri mahdollisuudet biokaasulaitosinvestoinnissa.

Esityskalvot: Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon Ely-Keskus, Risto Savolainen Säästöpankki Optia

 

5.     ti 22.11.22 Lupa-asiat

Esityskalvot: Toni Taavitsainen Envitecpolisilta biokaasulaitoksen lupamenettely.

Loppuraportti: Biokaasulaitoksen ympäristöluvan ja laitoshyväksyntäprosessin mallinnus Kiertoon -hanke Kaustisen Seutukunta

Julkinen loppuraportti 22.6.2022: Biokaasun tuotannon vauhdittaminen

Biokaasun turvallisuusohje (suojaetäisyydet)

Suunnitteluohje maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien suunnitteluun ja rakentamiseen (suojaetäisyydet)

 

 6.     ti 29.11.22 Sopimustuotanto

Mitä pitää ottaa huomioon sopimusta tehdessä? 

Esitykset: Toni Taavitsainen, Envitecpolis, Jussi Nykänen Etelä-Savon Energia (ollut osakkaana Biohauki oy:ssä) ja Esko Rissanen Biokaasua pellolta-hanke

 

7.     ti 13.12.22 Biokaasulaitostekniikka

Ville Pyykkönen Lukelta ja Miika Kahelin avaavat yleisimmät reaktoritekniikat (märkä-, puolikuiva- ja kuivamädätys) sekä biokaasun hyödyntämisvaihtoehtojen tekniikat: CHP-tuotanto, lämmöntuotanto ja biometaanintuotanto.

 

8.     ti 10.1.23 Biokaasun käyttö maatilan koneissa ja laitteissa

9.     ti 17.1.23 Mädätysjäännöksen hyödyntäminen

10.    ti 24.1.23 Biokaasutuotannon kestävyyskriteerit käytännössä

 


     16.12. 22 klo 10-12.15 Peltoviljelyn ajankohtaisinfo-webinaari

 

Peltokasvien markkinanäkymät, Max Shulman, MTK ja maatalouspolitiikan suuntanäkymät, Johan Åberg MTK

Yhteystyössä: Tietolinkki-hanke ja Innostu tiedosta

Ohjelma ja ilmoittautuminen

 


11.1.23 klo 10-12 Emolehmäwebinaari

Webinaarissa käsitellään laajasti emolehmätuotantoa eri osa-alueilta ja pääperiaatteita ja mitä emolehmätuotannon aloittaminen vaatii.

Yhteistyössä: ProAgria ItäSuomi ja Innostu tiedosta/MTK-Pohjois-Savo

Ilmoittautuminen

 


Peltoviljelyn vaihtoehdot ja mahdollisuudet-sarja

 Käydään läpi eri kasvien osalta viljelyä, kannattavuutta ja markkinoita. 

Yhteistyö Savonia-amk:n kanssa. 

24.1.23 klo 10:15-11:45 Rypsin viljely

Muut kerrat pyritään järjestämään viikoille 7, 8, 12, 13 ja 15

 


 

15.3.23 klo 11:30-15 Tilusjärjestelyinfo Vieremä, kunnantalo

Karttakuva peltoliikenteestä Vieremällä.

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/tilusjarjestelyinfovierema2023  

 


 

Tilaisuuksista tehdään Face-tapahtumat MTK-Pohjois-Savon sivuille, käy tykkäämässä ja

päivämäärät tulevat muistutuksena puhelimeesi. 

Kokouksen toiminnot kokouksessa (YouTube, ohjeita teamsissa toimiseen)

Hyvä video-ohje ilmaisen teams ohjelman lataamiseen (YouTube, aivan videon alussa)

HUOM! Tilaisuuksissa voidaan tallentaa ääntä ja/tai kuvaa, tallenteet tulevat hankkeen nettisivuille/YouTubeen ja kuvia voidaan käyttää MTK Pohjois-Savon sähköisissä ja paperisissa materiaaleissa.

Tilaisuuksissa kerätään osallistumisesta todenne rahoittajan vaatimalla tavalla ja osallistujalistoja säilytetään hankkeen rahoituspäätöksen mukaiseen aikaan saakka. 

     


Suunnitteilla ja tulossa

Talouden tuumaustuokion jatko (budjetointi ja sen seuraaminen)

CAP- tulevan ohjelmakauden tiedotus esim. sähköinen haku, apit yms. sis. maatilan investointeihin liittyvä tilaisuus

”Höpöheinän” viljelijät viljelemään? – uudet markkinat nurmelle

Markkinatietoisuuden lisääminen muilla kasveilla kuin nurmella => viljelyaktiivisuuden lisääminen

Yhteistyö ja verkostoituminen (Yhteislaitokset mm. kuivurit yms, markkinointi, yhdessä tekeminen)

Minustako emolehmäntuottaja- tilaiusuudet. 

Muut tilaisuudet, järjestetään viljelijöille lyhyelläkin aikataululla kannattavuutta parantavia ja tarpeenmukaisia tilaisuuksia.

 

Menneet tilaisuudet ja materiaalit sekä tallenteet:

Laitathan viestiä, jos joku tallenne tai materiaali ei aukene anne-mari.heikkinen@mtk.fi, p. 0447050401. 

Alla olevat tilaisuudet tullaan jaottelemaan aihealueittain tiedon löytämisen helpottamiseksi (alla järjestämisajankohdan mukaan): (järjestely työn alla)

Biokaasuasiat

CAP/tukiasiat

Energia-asiat

Kannattavuus, rahoitus yms

Lähiruoka

Maatalousmuovi 

Omistajanvaihdos

Peltokasvituotannon vaihtoehdot ja mahdollisuudet -sarja (viljely, kannattavuus, markkinat)

Tilusjärjestely-asiat

Tukiasiat

Työsuhde ja sopimusasiat

 


Tilusjärjestelyt maatilan ja maaseudun kehittäjänä keskustelutilaisuus Kiuruvedellä

ti 8.11.22 klo 12-15 Kiurusali, Kiuruvesi (Harjutie). Ohjelma alkaa klo 12.30. Kahvit ennen tilaisuutta. Ohjelma.

Kerrotaan, mitä tilusjärjestelyt tarkoittaa ja kartoitetaan onko tilusjärjestelyselvitykselle potentiaalia Kiuruveden alueella tai selvitetään mitä olisi tehtävissä oman tilan osalta. 

Yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, MMM, Kiuruveden kaupungin kanssa.

Kiuruveden alueella päätettiin aloittaa tilusjärjestelyselvitys, jossa tehdään selvitys onko tilussuunnittelulle tarvetta ja edellytyksiä. 

Kiinnostuneet maanomistajat voivat ottaa yhteyttä Panu Zittingiin Luoteis-Savon maaseutupalveluihin ilmaistakseen kiinnostuksen omalta osaltaan selvittää mahdollisuudet. 

Esitykset: 

Kuulumisia peltorakenteen kehittämisohjelmasta, suunnittelija Ville Lukkarila, MMM

Kannattavuus ja kilpailukyky keskiöön, toiminnanjohtaja Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo

Kokemuksia tilusjärjestelystä, maatalousyrittäjä Ville Junnila, Siikajoki

Tilusjärjestelyn mahdollisuudet ja rahoitus, maanmittausinsinööri Matti Kekarainen ja tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen, Maanmittauslaitos

Valtion maanosto tilusjärjestelyjen yhteydessä ja investointirahoitus, ylitarkastaja Pauli Raatikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus


Hiililaskenta maataloudessa -webinaari

1.11.22 klo 13-16 webinaari (teams)

Tavoitteena on selvittää millaisia erilaisia maatalouteen liittyviä hiililaskureita on tällä hetkellä. Mitä hiililaskurit kertovat viljelijöille tällä hetkellä ja miksi niitä kannattaisi käyttää. Antaako laskurien käyttö taloudellista hyötyä. Mikä laskuri sopii kuluttajien vaatimiin tarpeisiin. Miten laskurit auttavat valitsemaan hiiltä sitovia viljelytoimenpiteitä. Mitä teen laskurista saamallani luvulla? Onko laskurien luvut vertailtavissa toisiinsa. Mihin laskurien luvut perustuvat ja mitkä ovat hiililaskennan tulevaisuuden näkymät. Ohjelma   Aineisto tulee ProAgrian sivuille ja YouTubeen. 

 Materiaalit löytyvät linkin alla olevan sivun alareunasta

Yhteistyössä: Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä, MTK-Keski-Suomi, ProAgria Keski-Suomi ja 

Ilmastotekoja Ruohonjuuritasolla, MTK-Satakunta -hankkeiden kanssa


 

ke 12.10.22 AgriFuture 2022 -tapahtuma  Iisalmi, Savonia-amk 

Tapahtuman viralliset sivut https://maatila2030.savonia.fi/tietopankki/agrifuture-seminaari-12-10-2022 

Tulostettava ohjelma (pdf) (lopullinen)

Kaikki alkuperäiset esitysten tallenteet löytyvät Maatila 2030-hankkeen YouTube-sivulta. 

  Tallenne aamupäivästä ja iltapäivän auditorion osiosta - Heli Bacman, Mela, - Petri Pitkänen, Lähitapiola - paneelikeskustelu

 CAP 2027 ajankohtaista, Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon Ely-Keskus

Uuden CAP27 viljelijätuet, Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo

Monitorointi valvonnassa, Pauli Raatikainen, Pohjois-Savon Ely-Keskus

Tilusjärjestelyt, Matti Kakriainen, Maanmittauslaitos

Biokaasua maatilalla, Jukka Markkanen, Luke

 "Asioista pitää puhua ja lenkille ehtiä!" Marjanviljelijöiden ja maidontuottajien työhyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Savossa, Anna Soukkanen, Mela

Mitä tarkoittaa hiilineutraali Pohjois-Savo tavote maatilayrittäjille, Saara Karkulahti, Pohjois-Savon Ely-Keskus

 Naudanlihantuotannon tunnusluvut, Harri Jalli HKScan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asiantuntijaluennot - Paneeli - Messut - Iltatilaisuus -

Nyt on jokaiselle jotain. Tervetuloa mukaan!

Teemat, joita käsitellään ovat maatilan kokonaisuuden ja muutoksen johtaminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjien hyvinvointi. 

Seminaarin tavoite ja sisältö lyhyesti: Seminaarista saat tuotantosuunnasta riippumatta vinkkejä johtamistaitoihin, työkaluja oman hyvinvointisi ylläpitämiseen sekä yrityksesi jatkuvuuden turvaamiseen. Asiantuntijaklinikoissa voit kysellä Sinua mietityttäviä asioista sekä hakea keskusteluissa vertaistukea – ja kenties luoda uusia yhteistyökumppanuuksiakin muiden yrittäjien kanssa! 

Ota seurantaan myös Maatila 2030-hankkeen sivut sekä some (Facebook/insta), josta löytyy lisätietoa tapahtumasta.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Savonia-amk ja MTK-Pohjois-Savo niiden hankkeiden kautta (mm. Maatila 2030, SavoFarm, Innostu tiedosta), LähiTapiola Itä ja - Savo, Mela ja joukko muita tapahtumaan ilmoittautuneita yrityksiä ja organisaatioita. 


Virkisty metsästä ja pellosta - naisten luontoillat

Ohjelma on metsän ja pellon osalta samanlainen kaikissa tilaisuuksissa.

to 18.8.22 klo. 18-21 Kiuruvesi, Sininen Helmi, Hankaniementie 110, Kiuruvesi. 

ti 23.8.22  klo. 18-21 Nilsiä, Kartanoi Kaijala, Juankoskentie 1265, Nilsiä. 

2.11.22 klo. 17-20 Leppävirta, Villa Walle  (Savonniementie 60, 79100 Leppävirta)

21.11.22 klo. 17-20 Kuopio, Puijon Maja 

Vapaamuotoinen tilaisuus keskustella ja havannoida luonnon monimuotoisuutta metsässä ja pellolla. Aloitamme kahvilla.

Miten vesistöjen tilaa voidaan parantaa? Mitä uusi CAP tuo maatalouden ympäristösopimuksiin? Miten voi vaikuttaa lähivesien tilaan? Millaisia luonnonhoidon keinoja on talousmetsissä? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöömme? Yhteistyö Metsäkeskus, MHY Savotta, MTK-P-S


17.8.22 Emolehmätuotantokoulutus asiantuntijoille. Teams. Atria, ProAgria ja MTK-Pohjois-Savo järjestävät emolehmäntuotannon aloittamiseen liittyvän koulutuksen asiantuntijoille. Tilaisuudesta lisätietoa ja ilmoittautumis- ja osallistumislinkki saatavilla anne-mari.heikkinen@mtk.fi tai petri.lappi@proagria.fi tai juha.ryhanen@atria.com.

Samantyyppinen koulutus on myöhemmin viljelijöille ja muille kiinnostuneille. Seuraa erityisesti Atrian sivuja (Tuottava emolehmä-hanke). 


KOHTI UUTTA KASVUKAUTTA 2022 TUKIKOULUTUKSET

Tavoite: Mitä ja miten kasvukaudella 2022 kannattaa viljellä. Käydä läpi tukihaussa 2022 huomioitavat asiat ja muutokset. Miten koko ketju toimii muuttuneessa tilanteessa.

Kenelle: maataloustukia hakevat henkilöt, asiantuntijat, EU-avustajat, viranomaiset.

Yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-Keskus, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalvelut ja ProAgria ItäSuomi. Ohjelma 2022, ohjelma 2021

31.3.22 Tukikoulutus Kuopio ja 21.4.22 Iisalmi (joissain materiaaleissa on tullut muutoksia paikkakuntien välillä)

 Aamupäivä, Kuopion tilaisuus (muokkamaton)

Huoltovarmuuskeskus, Kuopio Juha Mantila ja Iisalmi

Tukimuutokset, YTA Kuopio Anna-Maija Jatkola-Räisänen, Sydän-Savon Maaseutupalvelut, ja Iisalmi, Titta Haimivaara ja Anni Heiskanen, Ylä-Savon maaseutupalvelut 

 Iltapäivä, Kuopion tilaisuus (muokkaamaton)

Valvonta, Pohjois-Savon Ely-Keskus, Pauli Lehtonen, Leeni Toropainen, Timo Ryhänen, Riikka Kettunen, Helena Lindsberg

Kustannuslaskentaa, mitä kannattaa viljelllä Kuopio, Minna Päivärinta, ProAgria Itä-Suomi, Iisalmi

Uusi CAP 27 ja mitä pitää ottaa huomioon jo tänä vuonna, Kuopio Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo ja Iisalmi 

Tukihakumateriaali Ruokaviraston sivuilta

Tietolinkki-hankkeen tukitilaisuudet (C-alue)  

 

 27.4.22 Nautatilojen tukitilaisuus, Kuopio

Tavoite: Käydä läpi tukimuutokset ja avata nautatukien haasteet ja sudenkuopat.

Yhteistyössä Savon nautakerhon kanssa.

Ohjelma 

Kevään tukihaku 2022, Erkki Väätäinen, Sydän Savon maaseutupalvelut

Nautapuolen valvonta, Arja Nuutinen, Pohjois-Savon Ely-Keskus

Eläinpalkkiot 2022 ja jatko, eläinten hyvinvointikorvaus vuodesta 2023 eteenpäin. Saara Patama, MTK HUOM! Päätöksiä vuodesta 2023 alkaen ei ole olemassa, asiat alustavia. 

  (muokkaamaton)    


2.5.22 Lähiruokapuodin perustamisselvitys -Liiketoimintaselvitys Kiuruveden kaupungille 

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena oli saada lisättyä elinvoimaa Kiuruvedelle, tuoda lähiruoka ja -tuotteet helpommin kuluttajien saatavilla sekä kootusti yhteen paikkaan ja tukea lähiseudun tuottajia. Työssä tutkittiin lähiruokamyymälän perustamisen mahdollisuuksia Kiuruvedelle. Opinnäytetyössä keskityttiin kannattavuuslaskelmiin. Lähiruokapuodin yritysmuotona käytettiin toiminimeä ja yrityksen tulot koostuivat provisiosta ja palveluista, kuten kauppakassipalvelu ja noutoautomaatti. Opinnäytetyön toimeksiantajina toimivat MTK-Pohjois-Savo ry ja Kiuruveden kaupunki.

Opinnäytetyö tulee esille theseukseen


26.4.22 Nuorten maitotilallisten hyvät käytänteet kannattavan tilan toimintaan ja kehittämiseen Teemahaastattelut kohdetiloille

Opinnäytetyön loppuseminaari Savonialla Iisalmessa tai verkossa. 

Opinnäytetyöhän liittyy videosarja jonka löydät MTK-Pohjois-Savon facesivuilta. Opinnäytetyö tulee esille theseukseen


19.4.22  Sähköenergiatilaisuus, webinaari 

Tavoitteena selvittää miten sähkömarkkinat ovat kehittymässä ja mikä siihen vaikuttaa. MTK-jäsenedut sähköstä. Sähkön osatamisen tavat. Oma sähköntuotanto. Ohjelma 

Avaus, Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo

Sähkömarkkinakatsaus - Miten sähköenergian hinta määräytyy ja mikä siihen vaikuttaa ja miltä tilanne näyttää tulevaisuudessa, salkunhoitaja Risto Kinnunen, Väre

Sähkön ostamisen tavat. Sähkön kiinnittäminen vai pörssi hinta, palvelupäällikkö Mika Petsalo, Väre

Oma sähköntuotanto aurinkopaneeleilla, aurinkosähköjärjestelmä maatiloilla, kehitysjohtaja Antti Martikainen, Väre

MTK:n sähköjäsenetu ja muut edut, milloin MTK:n sähköedut ovat käytettävissä ja miten saan sen käyttööni, toiminnanjohtaja Jari Kauhanen, MTK-Pohjois-Savo

 (muokkaamaton)


11.4.22 Tilojen välinen sopimustuotanto, Iisalmi

Tavoite: Edistää tilojen sopimustuotantoa, tilojen välistä sekä viljan ostajien kanssa. Sopimusten tekeminen ja hinnoittelu sekä muut sovitut asiat.

Ohjelma

Tilannekatsaus maailmanmarkkinoista, hintojen käyttäytyminen muuttuneessa tilanteessa ja miten niihin reagoin. Sopimukset ja hinnoittelu osana tuotantoa, Max Schulman, MTK

Hinnoittelumallit viljan ja nurmenkaupassa, ostosopimukset, murskeviljan toimituksen pelisäännöt, hinnoittelumalli pystyohralle, hinnoittelumalli nurmelle, laskentamalli sr ja kokoviljasäilörehulle,  ProAgria Itä-Suomi, Rauno Savolainen 

Tuoreviljakauppa ostajan näkökulmasta ja tehdyt sopimukset, maatalousyrittäjä Jari Kajan, Laskenta Kajan

Tuoreviljakauppa myyjän näkökulmasta, maatalousyrittäjä Lassi Väisänen

Eräs viljantuotantosopimuspohja, tehty opiskelijatyönä, linkki vanhentunut

 (muokkaamaton)


7.4.22 Tehot irti nurmesta ja lannasta - (Orvo/VarmaNurmi) Ohjelma

Järjestäjät: Luke ja Savonia-amk, yhteistyö Innostu tiedosta

Tavoiteena on käydä läpi Orgaanista lantaa parteen ja nurmeen sekä Tuotantovarmuutta nurmesta tutkimusten tulokset. Luennoijina ovat Luken, Savonian ja ProAgria ItäSuomen tutkijat ja asiantuntijat.

Pysy ajankohtaisimman tiedon lähteillä.

 ja  Materiaalit Maatila 2030 hankkeen sivulla.


8.4.22  MTK- Kotieläintilojen tuottajaorganisaatiot - mitä vaatii ja mahdollistaa? MTK järjestää kotieläinsektorille keskustelutilaisuuden ”Tilaisuus järjestetään etänä, Teamsissa. Ohjelma. Materiaali MTK:n sivuilla jäsenten käyttettävissä.  

Pohjois-Savoon suunniteltu 26.4. tuottajaorganisaatiotilaisuus on yhdistetty tähän MTK:n tilaisuuteen. Materiaalit löytyvät MTK-opistosta Oivasta. 

 


Peltoviljelyn vaihtoehdot ja mahdollisuudet tilaisuuksien materiaalit vuosilta 2022 ohjelma ja 2021 Ohjelma 

Kaikki esitykset käyvät läpi viljelyä, kannattavuutta ja markkinoita (pl. jatkojalostukseen liittyvät aiheet)


19.1.22 Öljyhamppu, viljelijä, asiantuntija Samuel Jussila.  

         

11.2.22 Herne ja härkäpapu, Perttu Perälä, viljelijä ja kasvinviljelyn asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa.  

24.2.22  Gluteenittomat kasvit; tattari, kuitu-, siemen- ja öljypellava, Jukka Ruotsalainen, TKI-asiantuntija Savonia amk ja viljelijä Tölppäänniemen tila.   

17.3.22  Avomaanvihannekset, Sanni Kemppainen, viljelijä Salmelan tila (mm. jäävuorisalaatti, kukkakaali, varhaiskaali, parsakaali, kesäkurpitsa, maissi).  

25.3.22 Erikoiskasvien jatkojalostus, * lainsäädäntö: Kaisa Hartikainen, Siilinjärven kunta. Tallenne (päivittyy myöhemmin). * tuotekehitysprosessi: Jaana Kapustamäki SavoGrow, tuotekehitysprosessita ei jaettavaa julkista materiaalia, SavoGrown palvelut * yritysesittely ja tuotekehitysprosessi Virtasalmen viljatuote Petri Karjalainen.  

30.3.22  Pölyttäjät erikoiskasvituotannossa (kumina, tattari, marjakasvit, vadelma, mansikka, rypsi), Piia Kekkonen, Savonia-amk.    

5.4.22  Vaihtoehtona puutarhakasvit, Päivi Turunen (lähemmässä tarkastelussa mansikka, herukat, pensasmustikka).   

20.4.22 Syysrypsi, Pasi Hartikainen, ProAgria ItäSuomi.  

21.4.21  Siemenviljely.  Siemenviljelyssä huomioitavaa ja siemenviljelyssä kannattavaa; Viljelijä Samuel Jussila 

20.4.21  Elintarvikkeiden kansainväliset markkinat ja vienti. MTK/RuoVienti. Yrittäjä Kristiina Klinckowstrom, Karviaisten tila, FB. Tallenne. Thimjos Ninios, RUOvienti, MTK. Mikaela Vuorisalmi RUOvienti, +MTK.  VoimaPapu amazonin kautta maailmalle, Karviaisten tilalta, Katriina Klinckowstrom. Tallenne ja materiaalit päivittyvät myöhemmin.

6.4.21  Mansikan viljely (avomaa + tunneliviljely). Raija Kumpula, Marja-osaamiskeskus. Yhteistyö Savonia-amk. Tallenne ja materiaalit päivittyvät myöhemmin. Marjaosaamiskeskus tietopankki

31.3.21 Elintarvikkeiden jatkojalostus, Luke, yritykset. Yhteistyössä Savonia-amk. Ei tallennetta. Aineistot eivät ole julkisia. 

29.3.21    Syyskasvit/syysviljat.  viljelijä Olli-Pekka Ruponen, Toivon tila. Yhteistyö Savonia-amk.  Tallenne ja aineisto päivittyvät myöhemmin. 

24.3.21   Avomaavihannes. Puromäen puutarha mm. kaalit ja inkivääri.  Yhteistyö Savonia-amk. 

15.3.21 Ilmastolaskurit. Sari Peltonen ProAgria keskusten liitto. Yhteistyö Savonia-amk. Tilaisuudesta ei julkaista tallennetta. Materiaalit eivät ole julkisia.

26.2.21  Puhdaskauran tuotanto (luomu), Pasi Hartikainen, ProAgria Itä-Suomi 

25.2.21   Luomukasvinviljely, viljelijä Tero Tolvanen. 

25.1.21   Kuminan viljely, viljelijä, Samuel Jussila. Yhteistyö Savonia amk. Kuminan jalostus ja markkinat, Samuel Jussila Kuminan viljely, Samuel Jussila Kuminan kannattavuus, hiiliasiat, Samuel Jussila

 


1.4.22  Maaseutuelinkeinojen uusi TES ja palkanlaskeminen käytännössä

Luennoijana: Kristel Nybondas, Maaseudun työnantajaliitto ja palkanlaskentaa tekevä palkanlaskija. Ohjelma


28.2.22    Marjatilojen työaikakirjanpito käytännössä Ohjelma   

Ohjelmaan on lisätty ajankohtaisinfo kausityuövoimaan liittyen.

Tavoite on kertoa millä työehdoilla kesällä 2022 toimitaan maatiloilla sekä miten työaikakirjaukset tulee olla lain mukaan. Yritetään löytää ratkaisuja tuntikirjanpidon ongelmiin ja haasteisiin.

Marjatiloilla työskentelee työtekijöitä useilla eri palkanmaksuperusteilla esimerkiksi urakalla, tuntitöinä, viikkotyötunneilla jne. Miten nämä työaikakirjanpidot tulee toteuttaa, jotta myös ne täyttävät lainkirjaimen. Tilaisuus soveltuu kaikille, joilla on palkattua työvoimaa, esimerkit tulevat marjatiloilta palkanmaksuperusteiden moninaisuuden vuoksi.

Muu materiaali:

          

 


       

Peltobiomassakysely Tulokset

Toteutimme Pohjois-Savon alueen viljelijöille peltobiomassakyselyn, jolla kartoitamme peltobiomassan ja lantajakeiden saatavuutta biokaasun tuotantoon Pohjois-Savon alueella. Erityisesti kartoitamme maatilojen mielenkiintoa myydä peltobiomassaa biokaasun tuotantoon.

Kiitos vastauksistanne. Vastausten perusteella peltobiomassaan on tarjolla riittävä määrä.

Yhteydenottopyynnön pyytäneille lähetämme sähköpostia.


        Muovinkeräyspilotti kesällä 2021 (tänne päivittyvät tiedot pilottiin liittyen sis. loppuraportti ja maatalousmuovin lajittelu- ja kierrätysohjeet).

MTK-Pohjois-Savo pilotoi Innostu tiedosta -hankkeessa maatalousmuovin keräystä Joroisen, Kuopion, Leppävirran, Suonenjoen ja Varkauden alueella.


          

pe 18.2.22  klo 10-14:30 Kummalla puolella ruoho on vihreämpää?

Ajatuksia luomun ja tavanomaisen tuotannon kannattavuudesta ja luomutuotantoehtojen uudet tuulet. Yhteistyö ProAgria Itä-Suomi. Ohjelma


         ti 15.2.22 klo. 10:00-12:00 Talouden tuumaustuokio - kassa tyhjä, mitä tehdä? Ohjelma 

Tavoite on etsiä ratkaisuja tilojen käyttöpääoman rahoitusvaihtoehtoihin ja tilan investointien sekä tuotannon kehittämisen rahoitukseen. Ajankohtaiskatsaus siihen millaisessa toimintaympäristössä tilat toimivat tällä hetkellä. Millaisia ovat ns. ”hyvät tilat” ja ”hyvät hankkeet”?


to 16.12.21 Käyttämättömät rahoitusmahdollisuudet Ohjelma. Ei tallennetta.

Tilaisuus oli osa millä ratkaisuilla ja pelimerkeillä tulevaisuuteen - strategiavalmennus  maatila- ja maaseutuyrittäjille- kokonaisuuteen. Tilaisuus oli suunnattu myös PK-yrityksille. 

Esitykset: 

 


ke 15.12.21   Maaseutuyrityksen ja maatilan brändäys osana markkinointia. Yhteistyössä Virma ja Tie menestykseen hankeket ja IntoTalo. Ohjelma . Tilaisuutta ei tallenettu. Koulutus materiaali on jaettu vain osallistujille. 


  8.12.21 Biokaasulaitos-investointi maatilalla. Yhteistyössä Envitecpolis, FarmGas-PS 2, Savonia/Luke Ohjelma. Tallenne (muokkaamaton tallenne)


  to 2.12.21 Aurinkosähköntuotannon kokemukset maatilalla – sähkön hinta nousee, mitä on tehtävissä? Yhteistyössä Savonia-amk/Maatila 2030. Hybridi Ohjelma Tallenne 

 

 


ti 23.11.21 Maatalousmuovipäivä – Miten pääsen oikeaoppisesti ja kustannustehokkaasti eroon tilalla syntyvistä jätteistä – fokus muoveissa.

Yhteistyössä Savonia-amk/Maatila 2030, Suomen Uusiomuovi, Itä-Suomen Murskauskeskus, Pohjois-Savon Ely-Keskus. Ohjelma. Tallenne (muokkaamaton)

 


Millä ratkaisuilla ja pelimerkeillä tulevaisuuteen - strategiavalmennus maatila- ja maaseutuyrittäjille

Kokonaisuuden menneet tilaisuudet:

ke 3.11.21 1/5. Strategisen suunnittelun perusteet ja kuinka edetään ja to 11.11.21  välillä. 2/5 Soveltaminen ja harjoitukset ja to 18.11.21 3/5. Strategiset valinnatOhjelmaYhteistyössä Virma-hanke, ProAgria Itä-Suomi ja Savonia -amk. Voit osallistua myös yksittäisiin päiviin.

Kolmea ensimmäistä tilaisuutta ei tallenneta eikä materiaali ole julkista.


ti 16.11.21 Maatilojen energiatehokkuus – Sähkön hinta nousee, onko mitään tehtävissä? Etätilaisuus. Yhteistyössä Savonia-amk/Maatila 2030. Etä.  Ohjelma


Biokaasuinfot maatiloille ja kuluttajille yhteistyssä SavoGrown kanssa, Iisalmi 4.9.21 Parkattipäivä ja Rautalampi 11.9.21 Pestuumarkkinat. Ei jaettavaa materiaalia.


to 10.6. Tehot irti nurmesta!-livestream (Yhteistyö Savonia amk, Ysao ym.) Ohjelma

Tilaisuuden kotisivut ja materiaalit  Tallenne MTK Pohjois-Savon facesivuilta tai Maatila 2030 sivuilta Tallenne: Tehot irti nurmesta 2021 -peltolive - YouTube


ti 11.5.21  Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen käynnistäminen. Ohjelma. Keskustelutilaisuus sidosryhmien edustajille. Osallistujille lähetetään luennointimateriaalit.  Yhteistyö Envitecpolis. 


ma 3.5. Nurmihavainnot-Facebooklive. Mitä Pöljälle kuuluu? Yhteistyö Peltotieto.


KEVÄÄN 2021 TUKITILAISUUDET: 

ke 7.4.  Tukimuutokset 2021 ja tulevaisuuden näkymät (peltotuet), C-alue.

to 8.4. Kotieläintilan tuet. Tallenne.

ke 14.4. Luomu. Tallenne

to 15.4. Ympäristökorvaus ja ympäristösopimukset sekä kosteikot Tallenne

ti 20.4. Valvonnan asiat  Tallenne 

to 22.4. Sähköinen asiointi Tallenne 

Materiaalit, muiden tahojen ja alueiden järjestämien tukikoulutustilaisuuksien materiaaleja: 

 


31.3.21  Tuottajatorin perustaminen Ohjelma


Biokaasuinfot eri toimijoille yhteistyössä Biokaasulla liikenteeseen-hanke /SavoGrow,  Ohjelma.

  • 25.3.21 Biokaasu aluetalouden näkökulmasta; info kuntatoimijoille, päättäjille ja muille asiasta kiinnostuneille
  • 18.3.21 Biokaasuinfo viljelijöille/ tuottajille suunnattu info.
  • 18.3.21 Biokaasuinfo liikennöitsijöille, teollisuudelle ja ym. yrittäjille (kaasunkäyttäjille) suunnattu info
  • Videot biokaasutilaisuuksista.

Lisätietoa ja aineistot SavoGrow Biokaasulla liikkelle-hanke.


19.2.21 Leader-rahoitusmahdollisuuksien esittely maatalousyrittäjille nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyö paikalliset Leaderit, MMM (ohjelma päivittyy) face tapahtuma, ohjelma


18.2.21 Tilusjärjestelyt maatilan ja maaseudun kehittäjänä -rahanarvoisia ratkaisuja. Yhteistyössä Pohjois-Savon alueen maatalousviranomaiset, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut sekä maanmittauslaitos. Ohjelma


28.1.21 Pellon omistus ja vuokraus, Marica Twerin, MTK, Pohjois-Savon alueen maatalousviranomaiset, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut. Ohjelma

(Peltojen vuokauksesta on olemassa myös aikaisempi tallenne MTK Pohjois-Savon sivuilta hankkeiden tallenteet ja materiaalit artikkelista, 23.4.2020 Maatilojen ja maaseutuyritysten sopimuspäivä Marica Twerin peltojen omistus ja vuokraus)


8.12.20 Ideasta tuotteeksi, mitä apua aloittelevalle elintarvikeyrittäjälle on tarjolla (webinaari)  (yhteistyö Virma-hanke) ohjelma 


25.11.20 Monipuolistamisella menestystä (Pienimuotoisesta toimeentuloa) (webinaari) klo 9-11.30 (yhteistyö ProAgria Itä-Suomi) ohjelma 

 


 

 

24.11.20 Tilan hallittu ylösajaminen (webinaari) klo. 10-12 (yhteistyö Maatili, Optia) ohjelma 

Tallenne tilaisuudesta


17.11.20 Tilan hallittu alasajaminen (webinaari) klo. 9-12 (yhteistyö mm. Wikli, Mela, P-S OP) ohjelma 


11.11.20 Tilan strateginen suunnittelu (webinaari) klo. 12.15-13.45 (yhteistyö Savonia), ohjelma 

Tallenne Esitystä ei jaeta.


4.11.20 Kurkistus tulevaisuuteen, mitä ennakointi tarkoittaa yritystasolla -webinaari klo. 9-13 (yhteistyö Maatila 2030) ohjelma 


PERUTTU 28.10.20 Onko kamera valmiina? Edustavat kuvat maatilaltasi/yrityksestäsi (Iisalmi) klo. 11-14:30 (yhteistyö YOM-hanke, YSAO, Savon yrittäjät, maksullinen) ohjelma 


19.8.20 Nurmi-nauta tutkimusasemapäivä, tilaisuuden nettisivut sis. materiaalit


Kooste Innostu tiedosta ja Kohti tulevaa hankkeiden materiaaleista alkaen vuodesta 2017-> (puuttuu 2021 tilaisuuksien materiaalit, jotka löytyvät tältä sivulta)


Menneet muiden järjestämät tilaisuudet: 

- 12.11. Hiiliviljely maatiloilla (vain MTK:n jäsenille) klo. 16-17.30, MTK-koulutuksen koulutukset

- 5.11. Jäsenilta: CAP- asiaa (vain MTK:n jäsenille) Tallenne päivittyy: www.mtk.fi/jasenillat 

 


Koronatilanteessa toimimme MTK:n valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan, joka pohjautuu THL:n ohjeistuksiin. 

KEVÄÄN 2020 VERKON KAUTTA TOTEUTETTAVIEN KOULUTUSTEN  materiaalit löytyvät tästä. Sieltä löytyy myös linkkejä muiden alueiden tukitilaisuuksien materiaaleihin. Sieltä löytyy myös Peltolive laitumiin liittyen tapahtuman tiedot.


Innostu tiedosta -hanke on yhteistyöhanke, jota toteutetaan yhteistyössä Luken, Luoteis-Savon -, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutupalveluiden kanssa. Rahoittajan juliste

Hankkeen päätavoite on antaa tietoa tilojen kannattavuuden parantamiseen. 

Innostu tiedosta on käytössänne aina 31.12.2022 saakka. 

Tavoitteena on auttaa yrittäjiä mm. välittämällä tietoa tilan kehittämiseen liittyen. VarmaNurmen tiedotusasiat jatkuvat myös ko. hankkeessa. Hanke pyrkii vaikuttamaan tilojen toimintaympäristöön, jotta se mahdollistaisi tilojen kannatavan toiminnan. 

Ole yhteydessä ja laita vinkkiä mistä aiheesta haluaisit tietoa. 

Innostu tiedosta sivut rakentuvat Kohti tulevaa 2 -hankkeen sivujen perustuksille, jottei hyvää tietoa hävittäisi.

HUOM! Tilaisuuksissa voidaan tallentaa ääntä ja/tai kuvaa, tallenteet tulevat hankkeen nettisivuille/YouTubeen ja kuvia voidaan käyttää MTK Pohjois-Savon sähköisissä ja paperisissa materiaaleissa.

Tilaisuuksissa kerätään osallistumisesta todenne rahoittajan vaatimalla tavalla ja osallistujalistoja säilytetään hankkeen rahoituspäätöksen mukaiseen aikaan saakka. 

 

Muiden järjestämiä tilaisuuksia: 


MTK-koulutuksen koulutukset tai ajankohtaista ko. viikolla (rullaa pääsivua alaspäin => uutiset)


Käy katsomassa esim. Maatila 2030 hankkeen koulutukset esim. ilmastoviisas hiiliviljelijä ja kokotilan kannattavuuteen liittyvät koulutukset.

Linkitämme MTK Pohjois-Savon  Facebook-sivuille muiden toimijoiden tilaisuuksia. Käy tarkistamassa tilanne sieltä.

Hankkeen yhteystiedot

projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen, p. 044 705 0401, anne-mari.heikkinen(at)mtk.fi.

VarmaNurmi tiedottaja Vilma Kuosmanen, p. 044 413 3503, vilma kuosmanen(at)mtk.fi

Laskutustiedot

 

 

 

***

 

Kohti Tulevaa II

SYKSYN 2019 OMISTAJANVAIHDOKSIIN JA TILA KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT TILAISUUDET LINKIN KAUTTA. (Oikealla pöytäkoneella katsottuna ja mobiilissa alhaalla).

Materiaalit löytyvät sivuston oikeasta reunasta jaoteltuna tukiasioihin,  omistajanvaihdos- ja kehittämisasioihin ja VarmaNurmi-tiedotusosioon. Sivuille kerätään entiseen tapaan tilaisuuksien materiaalit sekä muut pikalinkit. Varsinkin tukiasioihin liittyen linkit viittaavat viranomaisten sivustoihin tai eri koulusten materiaaleihin. Tukiasioissa Tukikalenteriin sisältyvien täydentävien ehtojen ja ympäristökorvausehtojen käytännön toteutus-osioista voit nopeasti palauttaa mieleesi tärkeimmät huomioitavat asiat.

Ohessa myös Kohti Tulevaa -hankkeessa (2/2016-2/2018) tuotettua materiaalia. 

Kohti Tulevaa II - hanke tiedotti Kohti Tulevaa ja Tukisarka -hankkeiden jalanjäljillä tukiasioista. Hanke oli maaseuturahaston 100 % rahoittama tiedostushanke, jonka tavoitteena on omistajavaihdosten tukeminen sekä tukitiedotus. Hankkeen tiedotettavaksi tuli myös 5/2019 rahoituspäätöksellä Luonnonvarakeskuksen hallinnoiman Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tiedotus. Hanke kesti vuoden 2019 loppuun saakka.