Miten MTK-Pohjois-Savo toimii?

 

MTK-Pohjois-Savon (Maataloustuottajain Pohjois-Savon liiton) asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä. MTK-Pohjois-Savossa työskentelee toiminnanjohtaja, aluepäällikkö, maaseutunuorten asiamies ja kaksi projektipäällikköä sekä toimistosihteeri.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. MTK-Pohjois-Savolla on vuonna 2020 valtuuskunnassa neljä jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan on valittu liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Pohjois-Savon alueella toimii 20 MTK-yhdistystä. MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallistason etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen.

Jari Kauhanen

Toiminnanjohtaja

040 505 6718

Anne-Mari Heikkinen

Projektipäällikkö

Innostu tiedosta! -yhteistyöhanke

044 705 0401

Vilma Kuosmanen

Maaseutunuorten asiamies

044 413 3503

Sirpa Lintunen

Aluepäällikkö

044 084 3352

Susanna Purhonen

Toimistosihteeri

044 413 3501

EU-avustajat

EU-avustajat 2020