Miten MTK-Pohjois-Savo toimii?

 

MTK-Pohjois-Savon (Maataloustuottajain Pohjois-Savon liiton) asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä. MTK-Pohjois-Savossa työskentelee toiminnanjohtaja, aluepäällikkö, maaseutunuorten asiamies ja Innostu tiedosta-hankkeen projektipäällikkö sekä toimistosihteeri.

MTK-Pohjois-Savon alueella toimii 20 MTK-yhdistystä. MTK-yhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallistason etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella. MTK-Pohjois-Savolla on vuonna 2021 valtuuskunnassa neljä jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan on valittu liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

Jari Kauhanen

Toiminnanjohtaja

040 505 6718

Sirpa Lintunen

Aluepäällikkö

044 084 3352

Vilma Kuosmanen

Maaseutunuorten asiamies

044 413 3503

Susanna Purhonen

Toimistosihteeri

044 413 3501

Anne-Mari Heikkinen

Projektipäällikkö

Innostu tiedosta! -yhteistyöhanke

044 705 0401

EU-avustajat

EU-avustajat 2021