Puolenpitoa ja yhdessäoloa

 

MTK-Pohjois-Savo (Maataloustuottajain Pohjois-Savon liitto MTK-Pohjois-Savo ry) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseutu on suomalaisten yhteinen asia.

Tervetuloa mukaan! Toimintamme on myös hauskaa yhdessäoloa, ei pelkästään kokouksia ja ammattiasiaa. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistyt ja tapaat ammattiveljiä ja -sisaria.

 

MTK-Pohjois-Savon esittely
 

MTK-Pohjois-Savon toimialue on Pohjois-Savon maakunnan 20 kuntaa. Yhteisöjäseniä ovat Osuuskunta Maitosuomi, Osuuskunta Maitomaa, Lihakunta, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, Itä-Suomen sikatalouskerho, Savon lihanautakerho ry, LähiTapiola ja ProAgria Itä-Suomi
 

Perustehtävänämme on turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyössä keskusliiton, maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.

Maatalous
 

Pohjois-Savon maatalouden vahvuuksia ovat korkeatasoinen kotieläintalous, rehuntuotanto, marjanviljely ja kehittyvä maaseutuyrittäjyys.

Maatalouden rahavirroista noin 90 % tulee kotieläintuotannosta. Samalla osuudella pelloista tuotetaan rehua kotieläimille. Suomen maidontuotannosta noin 14,33 % valtakunnan tuotannosta, naudanlihan 13,56 %, sianlihan 2,05 %, kananmunan 0,5  % ja marjojen viljelyalasta 31 % on Pohjois-Savossa.

MTK-Pohjois-Savo ry on perustettu 16.9.1917

Tilastot 01.01.2023:
Jäseniä 7 996
Jäsentiloja 3 248
Tuottajayhdistyksiä 20
Peltoa jäsenillä viljelyssä 106 940 hehtaaria
Metsää jäsenillä 212 052 hehtaaria

MTK-Pohjois-Savo tekee edunvalvontaa 

MTK-Pohjois-Savo ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

MTK-Pohjois-Savo vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Pohjois-Savon liitto, Savon Yrittäjät, Kuopion kauppakamari, aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus.MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla


MTK-Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntapäättäjiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja koulutusta. Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. MTK:n lakipalvelu), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.

 

Maaseutunuoret ovat Pohjois-Savossa SAVOMANUJA:
Pohjois-Savon maaseutunuorten valiokunta