Voimaa arkeen II -hanke 1.11.2018 - 31.10.2020

Hanke ja sen asiakastyö ovat päättyneet. Asiakastyö siirtyi syyskuun 2020 alusta Melan Välitä viljelijästä -projektin hallinnoimaksi. Alueellisten Välitä viljelijästä -projektin työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta:
https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/yhteystiedot/ 

Tietoa hankkeesta
 

MTK – Pohjois-Savo sai myönteisen hankepäätöksen yrittäjien jaksamista edistävään Voimaa arkeen II -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahastosta elokuussa 2018. Hankkeen budjetti oli noin 200 000 euroa. Hanketta rahoittivat myös kaikki pohjoissavolaiset kunnat. Voimaa arkeen II- hanke jatkoi pari vuotta toimineen Voimaa arkeen -hankkeen työtä.

Hankkeen projektipäällinä toimi sosionomi (AMK) Niina Suorsa Iisalmesta.

Hankkeen tavoitteena oli vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Hankkeen tavoitteena oli myös rakentaa polkua julkisten palvelujen ja yrittäjyyden välille ja kehittää palveluohjausta yrittäjyydestä luopuville työikäisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena oli parantaa yrittäjien tietoisuutta julkisista palveluista, erityisesti TE-palvelujen tarjonnasta, esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksista.

Hankkeessa pilotoitiin maatalousyrittäjille ja maaseudun yrittäjille suunnattua palveluohjausmallia muutostilanteissa muutosvalmiuskoulutuksen avulla. Muutostilanteissa olevat ihmiset tarvitsivat henkisten voimavarojen tukemista muutosprosessissa ja henkilökohtaista neuvontaa.

Voimaa arkeen II –hanke teki tiivistä yhteistyötä Melan Välitä Viljelijästä-projektin ja Maaseudun turvaverkko-hankkeen kanssa.