Voimaa arkeen II -hanke 1.11.2018 - 31.12.2020

 

Tietoa hankkeesta
 

MTK – Pohjois-Savo sai myönteisen hankepäätöksen yrittäjien jaksamista edistävään Voimaa arkeen II -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahastosta elokuussa 2018. Hankkeen budjetti on noin 200 000 euroa. Hanketta rahoittavat myös kaikki pohjoissavolaiset kunnat. Voimaa arkeen II- hanke jatkaa pari vuotta toimineen Voimaa arkeen -hankkeen työtä.

Hankkeen projektipäällinä toimii sosionomi (AMK) Niina Suorsa Iisalmesta. 

Projektipäällikkö on yhteydessä maatilayrittäjiin ja auttaa heitä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän hoitaa aiheeseen liittyvää tiedotusta.

Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Osa viljelijöistä tarvitsee tukea oman elämänhallintaansa tilanteessa, jossa tuotantoa on laajennettu voimakkaasti ja työn ja perheen yhteensovittaminen on koetuksella. Hanke tukee näin maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä ote maataloustuotantoon.

Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa polkua julkisten palvelujen ja yrittäjyyden välille ja kehittää palveluohjausta yrittäjyydestä luopuville työikäisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien tietoisuutta julkisista palveluista, erityisesti TE-palvelujen tarjonnasta, esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksista.

Hankkeessa pilotoidaan maatalousyrittäjille ja maaseudun yrittäjille suunnattua palveluohjausmallia muutostilanteissa muutosvalmiuskoulutuksen avulla. Muutostilanteissa olevat ihmiset tarvitsevat henkisten voimavarojen tukemista muutosprosessissa ja henkilökohtaista neuvontaa. Viljelijöiden jaksamista edistetään tilakohtaisella työllä ”etsivän” viljelijätyön perusteella. Työssä huomioidaan sekä yritys että ihmiset, ei vain jotakin pientä osaa toiminnasta. Yrittäjille järjestetään tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa elämänhallintateemalla ja sidosryhmille järjestetään koulutusta, jossa kehitetään uskallusta puheeksiottamisessa.

Voimaa arkeen II –hanke tekee tiivistä yhteistyötä Melan Välitä Viljelijästä-projektin ja Maaseudun turvaverkko-hankkeen kanssa.

 

Tiedote 3.7.2020

MTK Pohjois-Savo ry:n Voimaa arkeen II -hankkeessa tapahtuu henkilömuutoksia projektipäällikkö Niina Suorsan aloittaessa työt 1.9.2020 toisen työnantajan palveluksessa. Niina on lomalla 8.7.2020-3.8.2020 sekä 6.8.2020-9.8.2020, muuten tavoitettavissa normaalisti elokuun loppuun saakka.

Asiakastyön jatkuminen turvataan ja siitä tiedotetaan tarkemmin elokuun aikana.

 

Hankkeessa aloittanut maaliskuussa 2020 uusi projektityöntekijä Sanna Losoi-Korolainen sekä projektisihteeri Noora Ratilainen

Sanna työskentelee Niinan rinnalla Voimaa arkeen II- hankkeen asiakastyötehtävissä ja hoitaa TE-toimiston kanssa tehtävää yhteistyötä kesäkuun loppuun saakka. Noora hoitaa hankkeen taustatöitä ja tiedotusta yhdessä hankkeen tiimin kanssa. 
 

Projektipäällikkö
Niina Suorsa
p. 044 705 0402 / niina.suorsa@mtk.fi

Sanna Losoi-Korolainen lopetti työskentelyn hankkeessa kesäkuun lopussa. 

Koronan vaikutus Voimaa arkeen II -hankkeen toimintaan
 

Tilakäynnit ja yhteydenpito

Olemme näinä poikkeusaikoina samalla tavalla asiakkaitamme varten kuin ennenkin, vain yhteydenpito keinot ovat muuttuneet. Tilakäyntien osalta olemme tehneet uusia järjestelyitä, joilla haluamme turvata koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen tiloille. Hoidamme riskiaikana yhteydenpidon ensisijaisesti puhelimitse, sähköpostilla, Teams-sovelluksella, Facebookin Messengerissa tai Whatsappin kautta. Näin poikkeusaikana teemme tilakäyntejä ainoastaan vakavaa harkintaa käyttäen. Teemme parhaamme, että tuki ja yhteys säilyy tilakäyntien vähenemisestä huolimatta. Älä epäröi ottaa yhteyttä joko Niinaan tai Sannaan. 

 

Tapahtumat

Olemme joutuneet perumaan kaikki hankkeen tilaisuudet poikkeustilasta johtuen. Peruuntuneet ovat myös Mielenterveyden ensiapu1 -koulutukset (Leppävirta 26.3-27.3. ja Tahko 6.4-7.4.), Kuopion Verven Infotilaisuus (20.3.) ja Välitä viljelijästä -treffit (12.5.). Seuraamme tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan järjestämme vastaavia tilaisuuksia myöhemmin.