Takaisin Kohti tulevaa II syksyn 2019 omistajanvaihdoksiin ja tilan kehittämiseen liittyvät tilaisuudet ja materiaalit

Artikkeli – Artikkeli

Kohti tulevaa II syksyn 2019 omistajanvaihdoksiin ja tilan kehittämiseen liittyvät tilaisuudet ja materiaalit

30.09.2019

Painopisteenä syksyn 2019 aikana oli omistajanvaihdokset eri muodossaan sekä antaa erityisesti nuorille pohdittavaa oman tilan johtamiseen ja suuntaan liittyvissä asioissa. Kaiken ikäiset ovat tervetulleita. Tilaisuudet olivat maksuttomia. 

Miettiikö seuraava sukupolvi omaa suuntaansa?
Miettiikö seuraava sukupolvi omaa suuntaansa?

KOHTI TULEVAA 2 -TIEDOTUSHANKKEEN TILAISUUDET
SYKSY 2019
 

Omistajanvaihdostilaisuuksiin ei tulene tulevina vuosina yhtä suurta satsausta. Jos vähänkään omistajanvaihdos tilan lapsille tai ulkopuolisille on ajankohtainen tai mietinnässä, tervetuloa tilaisuuksiin. 

Kohti Tulevaa II-hanke oli maaseuturahaston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen 100 prosenttisesti rahoittama tiedotushanke, jota hallinnoi MTK-Pohjois-Savo. 

 

Uudet omistajanvaihdosmallit materiaalit


 

Tilaisuudet ja niiden materiaalit

 

12.12. Löydä oma juttu; vaihtoehtona suoramyynti tilalta*, Kuopio

Aika: 12.12. klo. 12-16, kahvi n. 14  Ohjelma  Facebook tapahtuma
Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

Sisältö: Mitä asioita suoramyyntiin ryhdyttäessä on otettava huomioon maatilalla? Mitä elintarvikkeiden jalostus ja myynti edellyttää lainsäätäjän näkökulmasta? Tarinan voima tuotteen takana, markkinoiden ymmärtäminen ja myynti.

Luennoitsijat: Marja Niskanen ProAgria / Maa- ja kotitalousnaiset, Mikko Raatikainen Aitoja makuja, Kuopion ELY-keskus, Nordea pankki ja vetäjänä Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo

 

Jouni Räsänen Brainyday facebook esitys mitä ostan mitä myyn: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1036356183369701

Mikko Raatikainen Kuopion ympäristöterveystarkastaja face-esitys Oikeilla tiedon lähteilä: https://www.facebook.com/watch/live/?v=438463500149528

Antti Niskanen, Pesolan pihviliha facebook-esitys Tarina tuotteen takana, käytönnön suoramyyjä: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2656884274390888

Marja Niskanen ProAgria ItäSuomi facebook esitys ERG; https://www.facebook.com/watch/live/?v=572011646909046

 

11.12. Löydä oma juttu; vaihtoehtoja maatilallasi*, Iisalmi

Aika: 11.12. klo. 8.30-12, kahvi 8.30-9 Ohjelma  Facebook tapahtuma
Paikka: Savonia ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi

Sisältö: Tavoitteena tuoda esille vaihtoehtoja erilaisista mahdollisuuksista maaseudulla yrittämiseen ja erikoistumiseen. Aiheina mehiläistarhaus, perhehoito, lihakanin kasvatus, avomaankasvisten ja marjojen sopimusviljely sekä emolehmänkasvatus ja lihan suoramyynti.Rahoittajan näkökulma tilan toiminnan kehittämisestä ja uuden toiminnan aloittamisesta.

Luennoitsijat: 
Arja Korhonen Vipumäen tila, Sanna Kosonen PerhEke –hanke, Ulla Kojonkoski Tuoreverkko, Marko Voutilainen Voutilan tila, Pia Pöllönen Ruohonjuuritaso, pankin puheenvuoro ja vetäjinä Noora Ratilainen sekä Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo Kohti tulevaa II

Yhteistyö Savonia AMK, Iisalmi

Videotallenne: ei ole enää saatavana

Luentomateriaalit:

Arja Korhonen, Vipumäen tila, Mehiläistarhauksen mahdollisuudet

Sanna Kosonen PerhEke –hanke Työtä perhehoidosta

Ulla Kojonkoski Tuoreverkko Avomaankasvisten ja marjojen sopimusviljelijäksi?

Marko Voutilainen Voutilan tila Emolehmäkasvatus, lihan suoramyynti, koneurakointi ja polttopuun myynti

Pia Pöllönen Ruohonjuuritaso Kanien kasvatus, kanituotteiden jalostus ja myynti

Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Rahoitus tilan toiminnan muuttuessa

 

10.12. Maatilan vuokraus, Webinaari

Aika: 10.12. klo. 10-12  Ohjelma
Paikka: Webinaari linkki https://youtu.be/vLgD5m1-4vQ

Sisältö: Tavoitteena on kertoa maatilan vuokraamiseen liittyvistä erityispiirteistä.
Luennoitsijat: Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi, Heikki Pietikäinen maatalousyrittäjä ja Anne-Mari Heikkinen MTK- Pohjois-Savo

Webinaari

Videotallenne soittolistana

Luentomateriaalit:

Heikki Pietikäinen Piekäisen tila

Leena Eskelinen ProAgria Itä

Karjatilan siirtyminen tilan ulkopuoliselle omistajalle

Maatilojen omistajanvaihdokset esite 2019 

 

4. 12. Maatila työnantajana, Kuopio

Tilaisuus on MTK:n tilaisuus yhteistössä MTK Pohjois-Savon kanssa

Aika: 10.12. klo. 10-12  Ohjelma
Paikka: Kuopio, IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 KUOPIO 

Sisältö: Palkka.fi sivusto, Maaseutuyrittäjä työnajantajana, Turvallinen maatila, vakuutukset, yrittäjän puheenvuoro

 

3.12. Minustako vanha isäntä tai-emäntä?*, Lapinlahti

Aika: 3.12.2019 klo.12-15, kahvi tilaisuuden aikana  Ohjelma   Facebook Tapahtuma
Paikka: Kinnusen juhlahuoneisto Asematie 15-17, 73100 Lapinlahti

Sisältö: Keskustellaan maatilasta luopuvan ja luopuneen viljelijän valmistautumisesta elämänmuutokseen tilanpidon jälkeen. Maatalouteen liittyvien perinteiden ja tunnesiteiden vuoksi näiden asioiden ympärillä tarvitaan lisää avointa keskustelua. Selvitetään omistajanvaihdoksen suunnittelu ja jälkitoimet luopujan näkökulmasta ja huomioon otettavat asiat eri luopumistavoissa. 

Luennoijat: Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi, Saija Oittinen Maaseudun turvaverkko-hanke, Pasi Puustinen LähiTapiola Itä ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo 

Videot:

Koko tallenne 

Pasi Puustinen, LähiTapiola Itä Henkilöturva

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi Omistajanvaihdoksen suunnittelu ja jälkitoimet luopujan näkökulmasta ja mitä pitää ottaa huomioon eri luopumistavoissa

Saija Oittinen, Maaseudun turvaverkko-hanke Muutostilanteeseen sopeutuminen – elämä sukupolvenvaihdoksen jälkeen

Luentomateriaalit:

Pasi Puustinen, LähiTapiola Itä

Leena Eskelinen, Pro Agria Itä-Suomi

Saija Oittinen, Maaseudun turvaverkko-hanke

 

2.12. Teemme jatkossakin ilmastotekoja*, Kuopio

Aika: 2.12.2019 klo 12.30- 16.30  Ohjelma   Facebook tapahtuma
Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, 70420 KUOPIO
MTK Pohjois-Savon liiton syyskokous ennen ilmastoiltapäivää

Sisältö: Lisätä maatalousyrittäjien tietoa ilmastoasioista. Mitkä ovat yrittäjien mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa ilmastoasioissa? Mitä ilmastotekoja tiloilla jo tehdään ja mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa? Miten maatilojen ilmastoteoista voidaan viestiä ihmisille, jotka eivät tunne alaa? Seuraavalla ohjelmakaudella tehtävät hallitusohjelman ilmastotoimet maatalousyrittäjän näkökulmasta. Yhteistyö Virma -hankkeen kanssa.

Luennoitsijat:  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, MMM; johtava tutkija Perttu Virkajärvi, Luke; johtava kasvintuotannon asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria keskusten liitto; muutoksen tekijä Ville Tuominen, Ellun Kanat ja maidontuottaja sekä MTK:n johtokunnan jäsen Kaisa Pihlaja.

Videot:

Koko tallenne 

Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo johdanto päivän aiheisiin

Teppo Säkkinen, Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja Mitä ministeriö valmistelee hallitusohjelmassa, mitä työkaluja tulossa viljelijöille ilmastonmuutoksen hillinnässä ja mihin lähdetään suuntaamaan toimintaa seuraavalla ohjelmakaudella?

Perttu Virkajärvi, johtava tutkija , Luonnonvarakeskus Mitä ratkaisuja nurmi- ja nautatutkimus tuo tiloille ja miten niitä hyödynnetään karjatiloilla?

Sari Peltonen, johtava kasvintuotannon asiantuntija , ProAgria Keskusten Liitto Mahdollisuudet ja keinot kasvihuonekaasujen pienentämiseksi kasvintuotantotiloilla? Hiilijalanjälkilaskuri

Ville Tuominen, muutoksen tekijä , Ellun Kanat Miten maatalousyrittäjä voi viestiä ilmastoasioista

Kaisa Pihlaja, Maidontuottaja ja MTK:n johtokunnan jäsen Hyvä tästä tulee

Luentomateriaalit:

Teppo Säkkinen, Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja 

Perttu Virkajärvi, johtava tutkija , Luonnonvarakeskus 

Sari Peltonen, johtava kasvintuotannon asiantuntija , ProAgria Keskusten Liitto 

Ville Tuominen, muutoksen tekijä , Ellun Kanat 

 

28.11. Johtamisen arki ja käytännöt - itsensä johtaminen ja ajanhallinta, Leppävirta 

Aika: 28.11.2019. klo. 9:00-15:30 Kahvit luentojen välissä   Ohjelma   Facebook tapahtuma 
Paikka: Leppävirta Vesileppis, Vokkolantie 79100 Leppävirta 

Sisältö: Jokainen osallistuja löytää itsestään ja johtamisestaan sekä ajanhallinnastaan kehittämis-kohteita ja osaa ottaa ne huomioon. Tavoitteena on päästä tekemisen ytimeen.

Kohderyhmä: Maatalousyrittäjät, maaseutuyrittäjät
Luennoijat: Päivi Luoma, INTO-talo (www.intotalo.com). Innostava, lähestyy yrittäjiä sparraamalla.
Järjestäjä: Virma hanke yhteistyössä MTK Pohjois-Savo/Kohti tulevaa 2 hanke kanssa

Ei etäyhteysmahdollisuutta.

 

27.11. Kuolinpesät omistajanvaihdoksessa, niiden purkaminen sekä maatilan myyminen tai ostaminen*, Kuopio

Aika: 27.11. klo 8.30-15, kahvit 8.30, ohjelma 9.00 Ohjelma   Facebook tapahtuma
Paikka: Kuopio, IsoValkeinen, IsoValkeinen sali, Majaniementie 2, 70420 KUOPIO 

Sisältö: Kerrotaan, kuinka sukupolvenvaihdos toteutetaan kuolinpesätapauksessa. Maatilan kuolinpesän purkaminen ja hinnoittelu. Mitä maatilat maksavat tänä päivänä? Toimivan maatilan myyminen ja ostaminen. Kuolinpesänä olleen maatilan myyminen ja ostaminen. Maatilan myyminen ja ostaminen ulkopuoliselle jatkajalle.

Luennoitsijat:  Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi, Hannu Vuoriniemi Vuoriniemi Consulting Oy, Jouko Kulin Rakennussuunnittelu Kulin Oy, Mari ja Matti Raudaskoski Maitotila, Sari Airaksinen POP Pankki ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo
 

Videot:

Koko tallenne  

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi 1 Kuolinpesissä huomioitavaa

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Oy Verotus, verosuunnittelu ja tilan kehittäminen

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi 2 Maatilan ostaminen ja myyminen

Jouko Kulin, Rakennussuunnittelu Kulin Arvon määritys, Minkä hintainen maatila on?

Matti Raudaskoski, maitotila Maatilan ostaneen yrittäjän näkökulmia.

Sari Airaksinen, POP Pankki Siilinjärvi Rahoittajat terveiset

Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo, Kohti tulevaa II Ajankohtaista asiaa ja päivän päätös
 

Luentomateriaalit:

Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi  Kuolinpesän purkaminen, Maatilan ostaminen ja myyminen

Hannu Vuoriniemi Vuoriniemi Consulting Oy Kuolinpesän verotus

Jouko Kulin Rakennussuunnittelu Kulin Oy Arvon ja hinnan määritys

Matti Raudaskoski Maitotila Maatilan ostaminen

Sari Airaksinen POP Pankki, Kuolinpesän purkaminen pankin näkökulmasta, tilan ostamiseen ja myymiseen liittyvät asiat

 

26.11. Maatalousyhtymän perustaminen ja purkaminen*, Iisalmi

Aika: 26.11.klo 8.30-15, kahvit 8.30, ohjelma 9.00   Ohjelma  Facebook tapahtuma
Paikka: Metsäpirtti, Vanha Kainuuntie 6A, 74100 Iisalmi

Tavoite: Antaa tietoa, miten maatalousyhtymä perustetaan ja myöhemmin puretaan. Mitä pitää ottaa huomioon? Maatilayhtymän sopimukset ja käytettävissä olevat eläkeratkaisut. Missä tilanteessa yhtymä on järkevä vaihtoehto?

Luennoitsijat: ProAgria Itä-Suomi Leena Eskelinen, Vuoriniemi Consulting Oy Hannu Vuoriniemi, Säästöpankki Optia Risto Savolainen, Lassi Heiskanen Maatalousyrittäjä ja MTK Pohjois-Savo Anne-Mari Heikkinen. 

 

Videot:

Koko tallenne  

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi Osa 1. Yhtymämuotoisessa omistajanvaihdoksessa huomioitavaa.

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi Osa 2. Asikirjat ja yhtymän purkaminen

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Osa 1. Verotus, verosuunnittelu ja tilan kehittäminen yhtymämuotoisessa maatilataloudessa

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Osa 2. Verotus, verosuunnittelu ja tilan kehittäminen yhtymämuotoisessa maatilataloudessa

Lassi Heiskanen maitotila, Yhtymä maatalousyrittäjän näkökulmasta

Risto Savolainen, Säästöpankki Optia Rahoittajat terveiset

Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo, Kohti tulevaa II Ajankohtaista asiaa ja päivän päätös
 

Luentomateriaalit:

Leena Eskelinen, ProAgria Itä-Suomi 

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Yhtymän verotus

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotus

Lassi Heiskanen Maatalousyrittäjä (ei esitystä, vain videotallenne)

Risto Savolainen, Säästäpankki Optia

 

25.11. Mikä erottaa menestyvän tilan? Lean maatilalla*, Iisalmi 

Aika: 25.11. klo. 9 -15, kahvi 9.00, ohjelma 9.30 Ohjelma   Facebook tapahtuma
Paikka: Savonia ammattikorkeakoulu, Auditorio, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi 

Tavoite: Keskitytään tilan strategiseen ajatteluun ja johtamiseen tänä päivänä. Otetaan selvää Lean- ajattelusta ja sen erilaisista työkaluista. Lean-johtamisjärjestelmän käyttäminen tilan johtamisen apuvälineenä. Käytännön Lean ratkaisut maatilalla. 

Luennoijat: Antti Sipponen ProAgria Keskusten Liitto, Niina Suuronen Responsia Quality Solutions Ky, Risto Hämäläinen Säästöpankki Optia, Ville Rissanen Maatalousyrittäjä ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo 


Videot:

Anne-Mari Heikkinen  MTK-Pohjois-Savo Kohti tulevaa II  Johdanto päivän aiheisiin

Antti Sipponen, ProAgrian Keskusten Liitto Maatilan johtaminen

Risto Hämäläinen, Säästöpankki Optia Maatilan talousasiat pankin näkökulmasta

Niina Suuronen Responsia Quality Solutions Ky Mitä on Lean 1, Leanin työkalut

Niina Suuronen Responsia Quality Solutions Ky  Mitä on Lean 2

Ville Rissanen, Agrologi opiskelija ja tuleva maidontuottaja Käytännön Lean ratkaisuja maatilalla

Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo, Kohti tulevaa II  Päivän päätös
 

Luentomateriaalit:

Antti Sipponen, ProAgria Keskusten Liitto 

Niina Suuronen, Responsia Quality Solutions Ky 

Risto Hämäläinen, Säästöpankki Optia 

Ville Rissanen, Maatalousyrittäjä

 

22.11. Kertaluontoinen omistajanvaihdos*, Siilinjärvi

Aika: 22.11. klo 8.30-15, kahvit 8.30, ohjelma 9.00 Ohjelma    Facebook tapahtuma
Paikka: Sakky Toivala, Haapamäentie 1, 70900 TOIVALA 

Sisältö: Selvittää perinteisen ns. yhdellä kertaa tehtävän tilakaupan, lahjoituksen tai lahjaluonteisen kaupan toteutus sekä huomioitavat asiat. Tilanpidon aloittamiseen ja aloittamisavustuksiin liittyvät huomiot pää- ja sivutoimisilla tiloilla. Metsän ja yrittäjän muiden tulonlähteiden huomioiminen omistajanvaihdoksessa.

Luennoitsijat: Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi, Vuoriniemi Consulting Oy Hannu Vuoriniemi, Juha Ikäheimo ELY-Keskus, Kirsi Tossavainen Nordea, Tuula Kuosmanen ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo
 

Videot:

Koko tallenne

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting  Verotus, verosuunnittelu ja tilan kehittäminen kertaluontoisessa omistajanvaihdoksessa

Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi Kertaluontoisessa omistajanvaihdoksessa huomioitavaa

Juha Ikäheimo ELY-Keskus Aloittamisavustus ja investointituet

Kirsi Tossavainen Nordea Rahoittajan terveiset

Tuula Kuosmanen, Tilasta luopunut yrittäjä 

Anne-Mari Heikkinen Päivän päätös ja yhteenveto
 

Luentomateriaalit:

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting 

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting 

Leena Eskelinen ProAgria Itä-Suomi 

Juha Ikäheimo ELY-keskus 

Kirsi Tossavainen Nordea 

Tuula Kuosmanen
 

11-12.11. Yhtiöittäminen marjatilalla ja karjatilalla, Suonenjoki/Iisalmi

Aika: 11.-12.11.  Ohjelma (Iisalmi) ja Ohjelma (Suonenjoki) Facebook tapahtuma Iisalmi
Paikka: Futuria, Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki/Metsäpirtti, Vanha Kainuuntie 6A, 74100 Iisalmi

Sisältö: Kertoa milloin maatila kannattaa osakeyhtiöittää marja/karjatilan näkökulmasta. Missä vaiheessa omistajanvaihdos tehdään, jos suunnitellaan osakeyhtiöittämistä? Millainen on osakeyhtiön omistajanvaihdos ja miten se kannattaa tehdä? Mitkä ovat osakeyhtiön hyvät ja huonot puolet sekä käytännön erot muihin yritysmuotoihin? Missä raja milloin kannattaa osakeyhtiöittää?

Luennoitsijat: Vuoriniemi Consulting asiantuntija Hannu Vuoriniemi, viljelijä Pauliina Kovanen Metsäpellon Mansikat, Arto Hiltunen Pohjois-Savon Osuuspankki, Mikko Nissinen Ylä-Savon Osuuspankki, Päivi Hänninen Penttilän Maito Oy Hankasalmi ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo.
 

Videot 11.11. Yhtiöittäminen karjatilalla:

Johdanto päivän aiheisiin Heikkinen Anne-Mari, MTK Pohjois-Savo Johdanto päivän aiheisiin

Hannu Vuoriniemi osa 1 Vuoriniemi Consulting  Osa 1. Yhtiöittäminen maatilalla

Hannu Vuoriniemi osa 2 Vuoriniemi Consulting Osa 2. Yhtiöittäminen maatilalla

Mikko Nissinen, OP Ylä-Savo Rahoittajat terveiset yhtiöittämiseen liittyen

Päivi Hänninen Penttilän Maito Oy Hankasalmi Yhtiöittäminen maitotilan näkökulmasta

Päivän päätös Anne-Mari Heikkinen Päivän päätös ja yhteenveto


Videot 12.11. Yhtiöittäminen marjatilalla: 

Arto Hiltunen Pohjois-Savon Osuuspankki (MTK Pohjois-Savo Facebook -live)

Pauliina Kovanen (ei esitystä)
 

Luentomateriaalit:

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Osa 1. Yhtiöittäminen maatilalla

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Osa 2. Nettovarallisuus

Hannu Vuoriniemi, Vuoriniemi Consulting Verohallinnon materiaali

Arto Hiltunen Pohjois-Savon Osuuspankki 

Arto Hiltunen, Pohjois-Savon Osuuspankki

Mikko Nissinen Ylä-Savon Osuuspankki

Hänninen Päivi Penttilän Maito Oy

 


Marjaillat (yhteistyö Marjaosaamiskeskuksen kanssa)

Paikka: 4.11. Toivala (Sydän Savon maaseutupalvelut, Siilinjärvi).  Facebook tapahtuma  
Aika: 4.11. klo 18-20
Tilaisuus on suunnattu erityisesti Kaavin, Tuusniemen ja muun Koillis-Savon kuntien alueiden yrittäjille tai marjayrittäjyydestä kiinnostuneille. 

Paikka: Iisalmi (Metsäpirtti)   
Aika: 5.11. klo 18-20
Tilaisuus on suunnattu erityisesti Ylä-Savon alueen kuntien alueiden yrittäjille tai marjayrittäjyydestä kiinnostuneille.

 


Keskustellen hyvä omistajanvaihdos -kiertue     Ohjelma
 

To 24.10. Leppävirta
Aika: klo 19-21, kahvit klo 18.30 alkaen
Paikka: Niemilomat, Niemeläntie 166, 78200 Varkaus
Yhdistyksen kokous ennen tilaisuutta.

Ma 28.10. Rautalampi
Aika: klo. 12-15, kahvit tilaisuuden aikana.
Paikka: Ropola, Ropolantie 110, 77700 Rautalampi
Yhdistyksen kokous ennen tilaisuutta.

Ma 28.10. Varpaisjärvi
Aika: klo. 19-21, kahvit klo 18.30 alkaen
Paikka: Ravintola reippaankulma, Kauppatie 21, 73200 Varpaisjärvi
Yhdistyksen kokous ennen tilaisuutta.

Ti 29.10. Pielavesi
Aika: klo 12- 15, kahvit tilaisuuden aikana
Paikka: Vaaraslahden Kaupantupa, Kiuruvedentie 1634, 72710 Vaaraslahti
Yhdistyksen kokous ennen tilaisuutta.

PERUTTU
Ti 29.10. Riistavesi 
Aika: klo 19-21, kahvit klo 18.30 alkaen
Paikka:  Manttu, Keskustie 9, 71160 Riistavesi

Pe 1.11. Iisalmi
Aika: klo. 12-15, kahvit tilaisuuden aikana
Paikka: Koljonvirran kartano, Ylemmäisentie 6, 74160 Iisalmi
Yhdistyksen kokous ennen tilaisuutta.

Tilaisuuksissa herätellään keskustelua maatilan omistajanvaihdoksista yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat pitävät noin 15 minuutin esittelyn ja osallistujilla on mahdollisuus esittää heille kysymyksiä.

Sisältö: Kerrotaan edellytykset hyvälle omistajanvaihdokselle maatalousyrittäjiä lähellä olevien asiantuntijoiden näkökulmasta. Missä vaiheessa omistajanvaihdosta pitää ryhtyä miettimään? Mitä tapoja on toteuttaa omistajanvaihdos? Jokainen tilaisuus muotoutuu kuulijakuntansa näköiseksi, mutta pyrimme käymään tärkeimmät huomioitavat asiat läpi.

Kohderyhmä: Tilan luopujat ja jatkajat, joille tilan omistajanvaihdos ajankohtainen lähivuosina. Tilan mahdollista myymistä suunnittelevat ja tilan ostamista tai vuokraamista harkitsevat henkilöt.

Luennoijat: ProAgria Pohjois-Savo Kyösti Laajalahti/Leena Eskelinen, Pankki; eri pankkiryhmittymät eri tilaisuuksissa (P-S OP, Y-S OP, Optia, Nordea, POP pankki), Mela; Pirkko Halttunen/ Harri Hurskainen/ Heikki Paunonen, Maaseutuasiamies; Luoteis-Savo, Sydän-Savo, Ylä-Savo ja Maatilayrittäjä. Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Vetäjänä Anne-Mari Heikkinen/Noora Ratilainen, MTK Pohjois-Savo/Kohti tulevaa 2 hanke

 

Videot 1.11. Keskustellen hyvä omistajanvaihdos, Iisalmi:

Kyösti Laajalahti, Pro Agria Itä

Harri Hurskainen, Mela

Sanna Harmoinen, OP Ylä-Savo

Maria Vatanen, Ylä-Savon Maaseutupalvelut

Henry Partanen, Maatalousyrittäjä 

Yhteispaneeli
 

Kaikki Keskustellen hyvä omistajanvaihdos luentomateriaalit:

Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo

ProAgria; Leena Eskelinen ja Kyösti Laajalahti

Mela; Harri Hursakinen, Pirkko Halttunen ja Heikki Paunonen

OP Ylä-Savo, Sanna Harmoinen (1.11. Iisalmi)

POP Pankki, Riina Ruotsalainen ja Jaana Laukkanen (29.10. Pielavesi)

OP Rautalampi, Esko-Pekka Markkanen (28.10. Rautalampi)

Säästöpankki Optia, Risto Hämäläinen (28.10. Varpaisjärvi)

Nordea, Kirsi Tossavainen (24.10. Leppävirta )

Ylä-Savon Maaseutupalvelut, Maria Vatanen

Sydän-Savon Maaseutupalvelut, Juha Nykänen

Ylä-Savon Maaseutupalvelut, Merja Koskela

 


31.10. Tiedetäänkö mitä halutaan? Strategiset vaihtoehdot, miten niitä etsin? *
 

Aika: 31.10. klo 12.15-15.30 ohjelma
Paikka: Iisalmi, Savonia AMK luokka F1025, Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi
Zoom-etäosallistumismahdollisuus. 

Sisältö: Yritystoiminnan päätöksen tekemisen helpottaminen muutosvaiheessa, kuten toiminnan aloittamisessa tai muuttuessa. Avataan erilaisia strategisia vaihtoehtoja yrityksessä. Näkökulmana on tarkastella yritystä ulkopuolisin silmin. Maaseutunuorten toiminnasta kertominen. 

Luennoitsijat: Omistajanvaihdosten ja talouden erityisasiantuntija, Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa, Kohti tulevaa II projektipäällikkö, MTK Pohjois-Savo Anne-Mari Heikkinen ja Noora Ratilainen

Materiaalit

Videot: 

Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo Kohti tulevaa II alustus 

Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa luento osa 1

Heikki Ojala, ProAgria Keski-Pohjanmaa luento osa 2

Luentomateriaalit: 

Heikki Ojala ProAgria Keski-Pohjanmaa

BSC –  tuloskortti maatilan strategisen johtamisen välineenä

Maitomarkkinakatsaus

PTT ennuste

 


13.9. Tilakaupat ja omistajanvaihdos sekä erilaiset vaihtoehdot

Aika: 13.9. klo 12-15
Paikka: Opintotalo, Pemo

Sisältö: Tiedotttaa tilakaupoista ja omistajanvaihdoksen erilaisista vaihtoehdoista
Luennoitsijat: Leena Eskelinen ProAgria ja Anne-Mari Heikkinen MTK Pohjois-Savo 

Luentomateriaalit


ti 8.10. Asiantuntijatapaaminen

Siilinjärvellä on täynnä. Henkilökohtainen vahvistus on lähetetty osallistujille. Ei julkaistavaa materiaalia. Asiantuntijat voivat kysyä materiaalia hankevetäjältä. 


Radiomainokset, jotka on rahoitettu maaseuturahastosta ja Kohti tulevaa 2 hankkeen tuella. 

Ilmastopäivä

Kehittäminen

Keskustellen hyvä omistajanvaihdos

Omistajanvaihdos 1

Omistajanvaihdos 2

Omistajanvaihdos 3

Omistajanvaihdos 4

Osakeyhtiöittäminen

Löydä oma juttusi

Lisätietoa:
Anne-Mari Heikkinen p. 044 7050401 anne-mari.heikkinen@mtk.fi
Noora Ratilainen p. 050 4326088 noora.ratilainen@mtk.fi

 

 

 

 

 

 

Liitteet