Täältä löytyy kootusti maatilamittakaavan biokaasuun liittyvien tilaisuuksien materiaalit mm. biokaasukahvien materiaalit.  Voipa olla muutama muukin mielenkiintoinen linkkaus.

 Biokaasukahvit-sarjan (2022-2023) ja niiden materiaalit sekä tallenteet

Asiaa maatilamittakaavassa tuotetusta biokaasusta! Pysy kärryllä missä mennään. Käymme läpi asiat keskustellen asiantuntijoiden kanssa. Jokainen asiantuntija ottaa kantaa asiaan Swotin kautta (eli käyden läpi asian heikkoudet, mahdollisuudet edut ja vahvuudet). Sarjan järjestivät syksyllä 2022-tammikuussa 2023 aikana yhdessä Savonia-amk ja Luken FarmGas-PS2 ja MTK-Pohjois-Savon Innostu tiedosta -hankkeet. 

Ohjelma

vko 42/2022 Ennakko-biokaasukahvit, Biokaasutuotannon ABC  

 Esityskalvot Saija Rasi, Luke 

 

 1.  Nykytilanne, tulevaisuuden näkymät ja ohjaava politiikka ti 25.10.22 

Esityskalvot Kalle Aro Luke

Raportti: Kohti biokaasun liikennekäyttöä Pohjois-Savossa: FarmGas-PS 2 -hankkeen raportti hajautetusta biokaasuntuotannosta 

Biokaasutuotannon ABC-video

 

 2.    Mitä biokaasun ympärillä maakunnassa tapahtuu ja mikä on niiden tilanne ti 1.11.22

Esityskalvot: Esko Rissanen, Biokaasua pellolta-hanke, Mika Suomalainen, Vieremän kunta, Robert Harmoinen, Suomen Lantakaasu Oy (esitys ei julkinen, kiinnostuneet voi ottaa suoraan yhteyttä p. 040 9007073), 

Muuta esille noussutta: JTF-haku, Ravinteiden kierrätysohjelma ja sen pisteystys

 

  3.     Miten biokaasua voidaan hyödyntää maatiloilla? ti 8.11.22

Esityskalvot: Savonian lehtorit Seppo Mönkkönen ja Miika Kahelin käyvät läpi biokaasuenergian käyttöä omaan käyttöön tai myyntiin. Vaihtoehtoja laskelmista. 

 

4.     Biokaasulaitoksen rahoitus ti 15.11.22

Pankkirahoituksen ja julkisten avustusten eri mahdollisuudet biokaasulaitosinvestoinnissa.

Esityskalvot: Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon Ely-Keskus, Risto Savolainen Säästöpankki Optia

 

5.     Lupa-asiat ti 22.11.22

Esityskalvot: Toni Taavitsainen Envitecpolisilta biokaasulaitoksen lupamenettely.

Loppuraportti: Biokaasulaitoksen ympäristöluvan ja laitoshyväksyntäprosessin mallinnus Kiertoon -hanke Kaustisen Seutukunta

Julkinen loppuraportti 22.6.2022: Biokaasun tuotannon vauhdittaminen

Biokaasun turvallisuusohje (suojaetäisyydet)

Suunnitteluohje maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemien suunnitteluun ja rakentamiseen (suojaetäisyydet)

 

 6.     Sopimustuotanto ti 29.11.22

Mitä pitää ottaa huomioon sopimusta tehdessä? 

Esitykset: Toni Taavitsainen, Envitecpolis, Jussi Nykänen Etelä-Savon Energia (ollut osakkaana Biohauki oy:ssä) ja Esko Rissanen Biokaasua pellolta-hanke

 

  7.     Biokaasulaitostekniikka ti 13.12.22

Esityskalvot: Ville Pyykkönen Lukelta  yleisimmät reaktoritekniikat (märkä-, puolikuiva- ja kuivamädätys) ja Miika Kahelin Savonia-amk biokaasun hyödyntämisvaihtoehtojen tekniikat: CHP-tuotanto, lämmöntuotanto ja biometaanintuotanto.

 

   8.  ti 10.1.23 Biokaasun käyttö maatilan koneissa ja laitteissa

Miten biokaasua voidaan hyödyntää maatilan koneissa. Mitä vaatimuksia kaasukäyttö asettaa moottoritekniikalle ja traktorin rakenteelle. Kaasun käyttö viljankuivaamossa. Esityskalvot: Teijo Laaksonen New Holland, tuotepäällikkö Agritek, Tapio Riipinen Afcon Oy, Teemu Tulkki Antti Oy

  

       9.  ti 17.1.23 Mädätysjäännöksen hyödyntäminen

Mädäte on arvokasta lannoitetta ja vaikkapa kuivikkeen raaka-ainetta. Mädätteen ominaisuudet ja prosessointitekniikat.

Ville Pyykkönen Luke, Miika Kahelin Savonia-amk

 

  10.    ti 24.1.23 Biokaasutuotannon kestävyyskriteerit käytännössä

Mitä kestävyys tarkoittaa vähäpäästöisessä biokaasuntuotannossa?

Suvi Lehtoranta SYKEElina Tampio LukeSaija Rasi Luke


Muita maatilamittakaavan biokaasua käsittelevät aineistoja

Pohjois-Savon maakunnalliset erityispiirteet biokaasun tuotannossa ja ravinteiden kierrätyksessä FarmGas-PS 1 -hankkeen loppuraportti tai Luken julkaisut sarjasta

Vinkki! Luken julkaisusarjasta löytyy runsaasti materiaalia hakusanalla Biokaasu.

      

Biokaasulla liikkeelle-hanke /SavoGrow

Biokaasulla liikkeelle selvitykset ja raportit v. 2021

Biokaasuluentojen tallenteet (viljelijä, liikennöitsijä, päättäjät, lupaprosessi) v. 2021